Predlog skupne resolucije - RC-B6-0051/2009Predlog skupne resolucije
RC-B6-0051/2009

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE

14. 1. 2009

v skladu s členom 103(4) poslovnika, ki ga predlagajo:
in ki nadomesti predloge naslednjih političnih skupin: o razmerah v Gazi

Postopek : 2009/2504(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
RC-B6-0051/2009
Predložena besedila :
RC-B6-0051/2009
Sprejeta besedila :

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Gazi

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o razmerah na Bližnjem vzhodu, zlasti resolucij z dne 16. novembra 2006 o razmerah v Gazi[1], 12. julija 2007 o razmerah na Bližnjem vzhodu[2], 11. oktobra 2007 o humanitarnih razmerah v Gazi[3] in 21. februarja 2008 o razmerah v Gazi[4],

–  ob upoštevanju resolucij Varnostnega sveta Združenih narodov št. 242 (1967) in št. 338 (1973) ter št. 1860, ki je bila sprejeta 8. januarja 2009,

–  ob upoštevanju četrte ženevske konvencije (1949),

–  ob upoštevanju odloga glasovanja o nadaljnji udeležbi Izraela v programih Evropske skupnosti,

–  ob upoštevanju izjave Evropske unije z dne 30. decembra 2008 o razmerah na Bližnjem vzhodu,

–  ob upoštevanju člena 103(4) svojega poslovnika,

A.  ker se je Izrael 27. decembra 2008 z vojaško ofenzivo na območju Gaze odzval na raketne napade Hamasa na jugu Izraela, odkar je Hamas prevzel nadzor nad ožino ter po kršitvi prekinitve ognja in zavrnitve obnove sporazuma o prekinitvi ognja,

B.  ker je bilo po zadnjih poročilih zaradi izraelskih uporabe sile izraelske vojske v ofenzivi v Gazi doslej ubitih približno tisoč ljudi, med katerimi je veliko žensk in otrok, na tisoče pa je bilo ranjenih, in so bile uničene hiše, šole ter drugi pomembni deli civilne infrastrukture,

C.   ker so mejni prehodi za vstop v Gazo in izstop iz nje osemnajst mesecev zaprti, omejitev pretoka ljudi in blaga pa ovira vsakdanje življenje prebivalstva in je dodatno ohromila gospodarstvo na tem območju ter že omejila vse večje izboljšave razmer na Zahodnem bregu; ker gre pri embargu proti Gazi za skupinsko kaznovanje, kar je kršitev mednarodnega humanitarnega prava,

D.  ker je izboljšanje življenjskih razmer Palestincev, ki živijo na območju Gaze in na Zahodnem bregu, skupaj z obnovitvijo mirovnega procesa in vzpostavitvijo delujočih palestinskih institucij v Gazi, ključni vidik prizadevanja za doseganje pravičnega in trajnega miru med Izraelci in Palestinci,

E.  ker je obsežna finančna pomoč s strani Evropske unije pomembna za poskuse preprečevanja humanitarne katastrofe v Gazi in na Zahodnem bregu; ker Evropska unija še naprej zagotavlja humanitarno pomoč Gazi, tudi prek agencije Združenih narodov za delo in pomoč,

1.  pozdravlja sprejetje resolucije varnostnega sveta Združenih narodov št 1860 z dne 8. januarja 2009 in obžaluje, da niti Izrael niti Hamas nista upoštevala poziva Združenih narodov za prekinitev sovražnosti; poziva k takojšnji in trajni prekinitvi ognja, ki naj vključuje tudi prenehanje raketnih napadov Hamasa na Izrael in konec izraelskih vojaških dejavnosti, ki potekajo v Gazi;

2.  se strinja, da je treba nujno poskrbeti za dogovore in zagotovila v Gazi, v skladu z zahtevami resolucije št. 1860 Varnostnega sveta Združenih narodov, da bi se zagotovilo trajno prenehanje ognja, ki bi vključevalo tudi umik izraelskih sil, in zagotovila ponovna odprtje prehodnih točk, kar bi preprečilo tihotapljenje in nezakonito trgovanje z orožjem ter strelivom;

3.  poziva k pogajanjem za premirje, ki bi ga zagotovil mehanizem mednarodne skupnosti, ki bi ga usklajevala četverica Arabske lige, ki bi vključeval namestitev mednarodnih sil z nedvoumnim mandatom, da se povrne varnost za ljudi v Izraelu in Gazi ter da se spoštuje prekinitev ognja, s posebnim poudarkom na nadzoru meje med Egiptom in Gazo, ki daje Egiptu posebno odgovornost; spodbuja diplomatska prizadevanja mednarodne skupnosti, zlasti Egipta in Evropske unije;

4.  izraža pretresenost ob trpljenju civilnega prebivalstva v Gazi; globoko obžaluje, da so bili med napadi tarče tudi civilni cilji in točke Združenih narodov; izraža sočutje do civilnega prebivalstva v Gazi in na jugu Izraela, ki trpi zaradi nasilja;

5.  odločno poziva izraelske oblasti, naj omogočijo dostavo hrane in nujne medicinske pomoči v Gazo ter naj omogočijo stalen in neoviran prehod pomoči skozi humanitarne koridorje; poziva izraelske oblasti, da mednarodnim medijem omogočijo spremljanje dogodkov na terenu;

6.  poziva Izrael, naj spoštuje obveznosti iz mednarodnega prava in mednarodnega humanitarnega prava, Hamas pa, naj ustavi raketne napade ter prevzame svoje obveznosti s tem, da se zaveže političnemu procesu za oživitev medpalestinskega dialoga ter prispeva k tekočim pogajanjem;

7.  poziva k trdnejšemu in enotnejšemu političnemu stališču Evropske unije ter poziva Svet, naj izkoristi to priložnost, da sodeluje z novo ameriško administracijo za končanje sporov s sporazumom, ki bo temeljil na rešitvah za obe strani, da bi bila na Bližnjem vzhodu zgrajena nova mirna regionalna varnostna infrastruktura;

8.  poudarja velik pomen ponovnih prizadevanj za spravo med vsemi deli palestinske družbe, ki bi temeljila na sporazumu iz Meke februarja 2007, ki je upošteval predhodne sporazume, tudi pravico Izraela do obstoja; s tem v zvezi poudarja velik pomen stalne geografske povezave med Gazo in Zahodnim bregom ter njune mirne in trajne ponovne politične združitve;

9.  poudarja, da lahko samo pravo napredovanje k miru in občutno izboljšanje na področju Zahodnega brega in Gaze okrepita zakonitost palestinske oblasti;

10.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, visokemu predstavniku za skupno zunanjo in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, generalnemu sekretarju Združenih narodov, odposlancu četverice na Bližnjem vzhodu, predsedniku palestinskih oblasti, palestinskemu zakonodajnemu svetu, izraelski vladi in knesetu, egiptovski vladi in parlamentu ter generalnemu sekretarju Arabske lige.