Postopek : 2009/2516(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : RC-B6-0066/2009

Predložena besedila :

RC-B6-0066/2009

Razprave :

PV 03/02/2009 - 11
CRE 03/02/2009 - 11

Glasovanja :

PV 04/02/2009 - 7.3
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2009)0045

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
PDF 98kWORD 63k
2.2.2009
PE416.193
PE420.295
PE420.296
 
B6‑0066/2009}
B6‑0069/2009}
B6‑0070/2009} RC1
v skladu s členom 103(4) poslovnika, ki ga predlagajo:
   Urszula Gacek v imenu skupine PPE-DE
   Martin Schulz v imenu skupine PSE
   Graham Watson, Sarah Ludford, Ignasi Guardans Cambó, Marco Cappato in Anneli Jäätteenmäki v imenu skupine ALDE
   Cristiana Muscardini in Roberta Angelilli v imenu skupine UEN
   Monica Frassoni, Daniel Cohn-Bendit, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir in Hélène Flautre v imenu skupine Verts/ALE
   Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miguel Portas, Vittorio Agnoletto, Jens Holm in Willy Meyer Pleite v imenu skupine GUE/NGL
in ki nadomesti predloge naslednjih političnih skupin:
   PPE-DE (B6‑0066/2009)
   PSE (B6‑0069/2009)
   ALDE (B6‑0070/2009)
o vračanju in preselitvi zapornikov iz centra za pridržanje v Guantanamu

Resolucija Evropskega parlamenta   o vračanju in preselitvi zapornikov iz centra za pridržanje v Guantanamu 

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju mednarodnih, evropskih in nacionalnih instrumentov na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter prepovedi samovoljnega pripora, prisilnih izginotij in mučenja, kot sta Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah in Konvencija proti mučenju in drugemu okrutnemu, nečloveškemu ali ponižujočemu ravnanju ali kaznovanju z 10. decembra 1984,

–  ob upoštevanju čezatlantskega sodelovanja med Združenimi državami Amerike ter Evropsko unijo in njenimi državami članicami, zlasti na področju boja proti terorizmu,

–  ob upoštevanju:

   svoje resolucije o položaju zapornikov v Guantanamu z dne 13. junija 2006(1);
   svoje resolucije o Guantánamu z 19. februarja 2006(2),
   svojega priporočila Svetu z 10. marca 2004 o pravici ujetnikov v Guantanamu do pravičnega sojenja(3),
   svoje resolucije s 7. februarja 2002(4) o zapornikih v zalivu Guantánamo,
   resolucij parlamentarne skupščine Sveta Evrope,
   poročila komisije Združenih narodov za človekove pravice s 15. februarja 2006,
   izjav posebnih poročevalcev Združenih narodov,
   sklepov in priporočil odbora Združenih narodov proti mučenju v zvezi z Združenimi državami Amerike,
   izjave predsednika Evropskega parlamenta z 20. januarja 2009,
   izjave komisarja za človekove pravice Sveta Evrope z 19. januarja 2009,
   izjave koordinatorja EU za boj proti terorizmu,
   izjav komisarja EU za pravosodje, svobodo in varnost ter predsedstva EU,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. februarja 2007 o domnevni uporabi evropskih držav za prevoz in nezakonito pridržanje ujetnikov s strani ameriške obveščevalne agencije CIA (poročilo Claudia Fave)(5) ter dejavnosti Sveta Evrope v zvezi s tem,

–  ob upoštevanju člena 103(4) svojega poslovnika,

A.  ker so po terorističnih napadih 11. septembra 2001 Združene države Amerike januarja 2002 v zalivu Guantanamo na Kubi postavile močno zavarovan center za pridržanje, v katerem so priprte osebe, osumljene terorizma,

B.  ker se v zalivu Guantanamo zapornikom odrekajo temeljne človekove pravice, zlasti pravica do pravičnega sojenja, in so bili podvrženi krutim metodam zasliševanja, recimo simulaciji utapljanja, ki pomenijo kruto, nečloveško ali ponižujoč ravnanje,

C.  ker so sodišča Združenih držav Amerike, tudi vrhovno sodišče, v vrsti sodb priznala delne in omejene pravice, vključno z možnostjo dostopa do ameriških civilnih sodišč,

D.  ker seznam, ki so ga objavile oblasti ZDA, vključuje 759 nekdanjih in trenutnih zapornikov Guantanama; ker je bilo 525 zapornikov izpuščenih, pet pa jih je umrlo v priporu; ker je trenutno v Guantanamu kakih 250 zapornikov, od katerih:

   mnogi ostajajo v Guantanamu samo zato, ker se nimajo kam vrniti na varno; gre za moške, ki jih ZDA niso oziroma ne bodo obtožile nobenega kriminalnega dejanja;
   se za nekatere preučuje možnost pregona in sojenja;
   se za nekatere domneva, da so potencialno nevarni, a jih Združene države ne nameravajo sodno preganjati,

E.  ker so zaradi mučenja in uporabe drugih nezakonitih metod pridobljeni dokazi nesprejemljivi za sodišče, sodni pregon in obsodbe zaradi terorizma pa so zato nemogoče,

F.  ker organi ZDA trdijo, da je bilo 61 nekdanjih zapornikov v zalivu Guantanamo vpletenih v teroristična dejanja, odkar so bili izpuščeni,

1.  zelo odobrava odločitev predsednika ZDA Baracka Obame, da zapre center za pridržanje v zalivu Guantanamo, in s tem povezane druge odredbe, ki so znamenje pomembnih sprememb v politiki ZDA proti spoštovanju humanitarnega in mednarodnega prava; spodbuja novo administracijo, naj še naprej ukrepa v tem smislu;

2.  opozarja, da je glavna odgovornost za celoten proces zaprtja centra za pridržanje v zalivu Guantanamo in za prihodnost zapornikov na strani ZDA; vseeno pa izjavlja, da so za spoštovanje mednarodnega prava in temeljnih pravic odgovorne vse demokratične države ter predvsem EU in njene države članice, ki predstavljajo skupnost vrednot;

3.  poziva ZDA, naj zagotovijo, da bodo zapornikom iz Guantanama priznane človekove pravice in temeljne svoboščine na podlagi mednarodnega prava in ustavnega prava ZDA ter:

   naj se vsakemu zaporniku, proti kateremu imajo ZDA dovolj dokazov, brez odlašanja zagotovi ustrezno pravično in javno sojenje pred pristojnim, neodvisnim in nepristranskim sodiščem, in naj se jih, če bodo obsojeni, zapre v ZDA,
   naj se omogoči vsakemu zaporniku, ki ne bo obtožen in se za to prostovoljno odloči, da se kolikor mogoče hitro vrne v državo izvora,
   naj dobi vsak zapornik, ki ni obtožen, a se ne more vrniti v državo izvora zaradi resnične nevarnosti, da bo tam mučen ali preganjan, možnost vstopa v ZDA in humanitarno zaščito na celinskem delu ZDA ter možnost poprave krivic;

4.  poziva države članice, naj, če bo za to zaprosila administracija ZDA, sodelujejo pri iskanju rešitev, naj bodo pripravljene sprejeti zapornike iz Guantanama v EU, da bi tako prispevale h krepitvi mednarodnega prava, ter naj kot prednostno zagotovijo vsem pravično in humano obravnavo; ter opozarja države članice, da je njihova dolžnost lojalno sodelovati pri vzajemnem posvetovanju o možnih posledicah za javno varnost po vsej EU;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, visokemu predstavniku za skupno zunanjo in varnostno politiko, parlamentom držav članic, generalnemu sekretarju zveze NATO, generalnemu sekretarju in predsedniku parlamentarne skupščine Sveta Evrope, generalnemu sekretarju Združenih narodov ter predsedniku in kongresu Združenih držav Amerike.

(1) UL C 300 E, 9.12.2006, str. 136.
(2) UL C 290 E, 29.11.2006, str. 423.
(3) UL C 102 E, 28.04.2004, str. 640.
(4) UL C 284 E, 21.11.2002, str. 353.
(5) UL C 287 E, 29.11.2007, str. 309.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov