Közös állásfoglalási indítvány - RC-B6-0115/2009Közös állásfoglalási indítvány
RC-B6-0115/2009

  KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

  11.3.2009

  az eljárási szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése alapján előterjesztette:
  az alábbi képviselőcsoportok indítványai helyébe lép: Bissau-Guineáról

  Eljárás : 2009/2554(RSP)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  RC-B6-0115/2009
  Előterjesztett szövegek :
  RC-B6-0115/2009
  Elfogadott szövegek :

  Az Európai Parlament állásfoglalása Bissau-Guineáról

  Az Európai Parlament,

  -  tekintettel az EU 2009. március 3-i, a Bissau-Guineában lezajlott tragikus eseményekről szóló nyilatkozatára,

  -   tekintettel a 2005. június 19-i elnökválasztásokra, valamint a 2008 novemberében lezajlott parlamenti választásokra,

  -  tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának a jelenlegi Bissau-guineai politikai válságról szóló 2009. március 4-i nyilatkozatára,

  -  tekintettel az Afrikai Unió bizottságának 2009. március 2-i nyilatkozatára,

  -  tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkének (5) bekezdésére,

  A.  mivel 2009. március 2-án, több órával azt követően, hogy egy bombatámadásban a hadsereg főparancsnoka, Tagme Na Waie életét vesztette, Joao Bernardo Vieira elnököt rebellis katonák agyonlőtték; mivel a gyilkosságok következtében két rendkívül befolyásos – az elmúlt négy hónapban már több gyilkossági kísérletet túlélt – rivális személyiséget távolítottak el,

  B.  mivel a merényletek nem tekinthetőek államcsínynek, és mivel az AU Béke és Biztonsági Tanácsa nem függesztette fel Bissau-Guinea tagságát, ahogy azt a szomszédos Guinea és Mauritánia esetében a tavalyi államcsínyeket követően megtette,

  C.  mivel az országgyűlés nemrégiben megválasztott elnöke, Raimundo Pereira, az alkotmányban előírtaknak megfelelően, meghatározott időre, a folyamatban lévő választások lezajlásáig tett esküt; mivel Raimundo Pereira a nemzetközi közösséghez fordult segítségért az ország helyzetének stabilizálása érdekében,

  D.  mivel Bissau-Guineában a több évtizede tartó politikai instabilitás mély válságba vezette az országot, melynek következtében nem lehet hozzájutni ivóvízhez, egészségügyi ellátáshoz és oktatáshoz, valamint számos minisztériumban a köztisztviselőknek több hónapos bérhátralékuk keletkezett, és mivel az ország egy azon kevés államok közül, amely az Egyesült Nemzetek Béketeremtő Bizottságának napirendjén szerepel, amelynek célja a szegény országok megsegítése az újbóli háború és káosz elkerülésére; mivel a gyilkosságokra egy olyan időszakban került sor, amikor az EU és a nemzetközi erők egy demokratikus és stabil Bissau-Guinea felépítése irányában fokozottan elkötelezték magukat,

  E.  mivel 2008 júniusa óta a Bissau-guineai biztonsági ágazat reformjára irányuló EU-misszió (SSR) révén az EU tanácsadóként és támogatóként lép fel a biztonsági ágazat Bissau-Guineában zajló reformjában,

  F.  mivel a 2008 novemberében lezajlott parlamenti választások fontos próbatétel volt Bissau-Guinea számára, ahol a demokratikus átmenetnek friss lendületre volt szüksége; mivel a választásokat mind az állampolgárok, mind a nemzetközi megfigyelők – főként az EU választási megfigyelő küldöttsége – nagyra értékelték, és ez megalapozta az ország béketeremtésre irányuló erőfeszítéseinek nyújtott fokozott ENSZ-támogatást, mivel a választási időszak során a hadsereg nem vett részt a választási folyamatban, és békés körülmények biztosítására adott garanciát,

  G.  mivel e gyilkosságok valószínűleg a régi rivális erőkből, a megosztott etnikumokból valamint a hadseregben uralkodó instabilitásból eredő politikai feszültséggel és az országban folyamatosan meglévő kábítószer-csempészet érdekeltségi köreivel állhatnak kapcsolatban, mindez egy rendkívül összetett és veszélyes hátteret eredményez, amely folyamatosan aláássa az ország regenerálódó képességét,

  H.  mivel a régióba irányuló és az azt átszövő kábítószer-csempészet egyre nyilvánvalóbb, ezáltal világossá válik, hogy ez egész Nyugat-Afrika számára a legfőbb veszélyforrássá vált, valamint rendkívüli veszéllyel jár az Európai Unió számára is, mivel az a szomszédos régiókat sújtja;

  I.  mivel Bissau-Guineának a kábítószer-csempészet problémájával kell szembenéznie, mert Dél-Amerika és Európa között a kábítószer-csempészet egyik legfőbb tranzitországává vált, és mivel a kábítószer-csempészet az ország politikai stabilitását súlyosan veszélyezteti,

  1.   határozottan elítéli Joao Bernardo Vieira, Bissau-Guinea elnökének és Tagme Na Waie, a hadsereg főparancsnokának március 1-jén és 2-án történt meggyilkolását;

  2.  őszinte részvétét fejezi ki a néhai Joao Bernardo Vieira elnök és Tagme Na Waie tábornok családjának, valamint az egész Bissau-guineai népnek;

  3.   sürgeti a Bissau-guineai hatóságokat e bűntények alapos kivizsgálására, valamint arra, hogy a felelősöket állítsák bíróság elé, és felhívja a nemzetközi közösséget, hogy e cél elérése érdekében legyenek kellő befolyással és nyújtsanak megfelelő segítséget, hangsúlyozza, hogy Ansumane Mané és Veríssimo Correia Seabra tábornokok 2000-ben és 2004-ben történt meggyilkolásának körülményei még mindig nem tisztázódtak, és egyik esetben sem sikerült a gyilkosokat megtalálni, sem megvádolni vagy beperelni; rámutat, hogy a büntetlenség nem megoldás;

  4.   üdvözli a hadsereg azon ígéretét, hogy tiszteletben fogják tartani Bissau-Guinea alkotmányát, és sürgeti az ország alkotmányos rendjének szigorú tiszteletben tartását;

  5.   valamennyi felet sürgeti, hogy nézeteltéréseiket a Bissau-guineai intézményi keretek között politikai és békés eszközökkel oldják meg, valamint ellenez minden, a kormányváltásra irányuló nem alkotmányos eszközt felhasználó kísérletet;

  6.   reméli, hogy az elnökválasztásra 60 napon belül, az alkotmányban meghatározottak szerint sor fog kerülni, és felhívja a tagállamokat és a nemzetközi közösséget, hogy biztosítsák, hogy Bissau-Guinea megkapja a hiteles választások lebonyolításához szükséges pénzügyi és technikai támogatást;

  7.   hangsúlyozza, hogy fennáll annak a veszélye, hogy Bissau-Guinea továbbra is instabil marad, és képtelen lesz a burjánzó korrupcióval megküzdeni, illetve arra, hogy változtasson a kábítószer-csempészet egyik legfontosabb tranzitországaként számon tartott helyzetén mindaddig, amíg intézményi felépítése gyenge marad;

  8.   felhívja a Tanácsot, a Bizottságot, a tagállamokat, az Egyesült Nemzetek Szervezetét, az AU-t, a Nyugat-afrikai Államok Gazdasági Közösségét (ECOWAS), a portugál nyelvű országok közösségét (CPLP) és a nemzetközi közösség más tagjait, hogy kövessék figyelemmel a Bissau-guineai fejleményeket, segítsék az ország alkotmányos rendjének megőrzését és továbbra is támogassák a béke megteremtésére irányuló erőfeszítéseket;

  9.   az országban található különböző politikai frakciók között azonnali tárgyalások megkezdésére szólít fel egy valamennyi fél által elfogadható program létrehozása érdekében, amely kiterjed a biztonsági ágazat reformjának felgyorsítására, a választási törvény felülvizsgálatára, a közigazgatás reformjára, a korrupció ellenes intézkedések meghozatalára, a makrogazdaság stabilizálására és a nemzeti megbékélésről a civil társadalommal folytatott konzultációra;

  10.   üdvözli az ECOWAS 2009. március 3-án hozott határozatát, hogy nigériai, Burkina Fasó-i, zöld-foki-szigeteki, gambiai és szenegáli miniszterekből, illetve az ECOWAS elnökéből álló miniszteri küldöttséget küldjenek Bissau-Guineába, továbbá üdvözli az ugyancsak március 3-án a CPLP által hozott hasonló határozatot, hogy a portugál külügyminiszter vezetésével politikai küldöttséget indítsanak Bissau-Guineába a politikai szereplők közötti bizalom helyreállítására irányuló erőfeszítés érdekében valamennyi érdekelt fél, a biztonsági erők és a civil társadalom bevonásával, hogy az országban visszaállítsák a szabályszerű alkotmányos rendet;

  11.   növekvő aggodalommal hívja fel a figyelmet azon veszélyre, hogy a kábítószerek olyan távoli országokból érkeznek, mint Kolumbia és Afganisztán, valamint arra, hogy az embercsempészet lelassítja a béke Bissau-Guineában történő megszilárdítását és felboríthatja a nyugat-afrikai régió stabilitását, és felhívja az Egyesült Nemzetek ügynökségeit, hogy e kihívás kezelésére az ECOWAS megfelelő támogatásával dolgozzanak ki regionális cselekvési tervet;

  12.   felszólítja az Egyesült Nemzetek Béketeremtő Bizottságát, hogy továbbra is segítsék az ígért (pénzügyi és technikai) támogatásokhoz való gördülékeny hozzájutást, főként a biztonsági ágazat, a közigazgatási reformok és a kábítószer-csempészet elleni harc számára;

  13.   felszólítja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy a Bissau-guineai biztonsági ágazat reformjára irányuló EU-misszió (SSR) révén az EU tanácsadóként és támogatóként továbbra is lépjen fel a biztonsági ágazat Bissau-Guineában zajló reformjában, és tegyen jelentést az elért haladásról;

  14.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az ENSZ és az ECOWAS főtitkárának, az AU intézményeinek, az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésének, a CPLP titkárságának, valamint Bissau-Guinea kormányának és parlamentjének.