Propunere comună de rezoluţie - RC-B6-0115/2009Propunere comună de rezoluţie
RC-B6-0115/2009

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE

11.3.2009

depusă în conformitate cu articolul 115 din Regulamentul de procedură
în locul moțiunilor următoarelor grupuri: referitoare la Guineea Bisau

Procedură : 2009/2554(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
RC-B6-0115/2009
Texte depuse :
RC-B6-0115/2009
Texte adoptate :

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Guineea Bisau

Parlamentul European,

-  având în vedere declarația UE din 3 martie 2009 privind evenimentele tragice din Guineea Bisau,

-  având în vedere atât alegerile prezidențiale din 19 iunie 2005, cât și cele parlamentare din noiembrie 2008,

-  având în vedere declarația Consiliului de Securitate al ONU din 4 martie 2009 privind actuala criză politică din Guineea Bisau,

-  având în vedere Declarația Uniunii Africane (UA) și a Comisiei din 2 martie 2009,

-  având în vedere articolul 115 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, la 2 martie 2009, președintele Joao Bernardo Vieira a fost împușcat de către soldați rebeli, la câteva ore după ce șeful forțelor armate, generalul Tagme Na Waie fusese ucis într-un atac cu bombă; întrucât în urma acestor crime au fost eliminate două figuri politice foarte puternice și rivale, care au scăpat în ultimele patru luni de câteva tentative de asasinat;

B.  întrucât atacurile nu au fost considerate o lovitură de stat, iar Consiliul pentru pace și securitate al UA nu a suspendat Guineea Bisau, ceea ce nu s-a întâmplat în cazul statului Guineea vecin și al Mauritaniei, în urma loviturilor de stat de anul trecut;

C.  întrucât președintele recent ales al Adunării Naționale, Raimundo Pereira, a fost învestit în funcția de președinte pentru o perioadă limitată, până la alegeri, după cum stipulează constituția; întrucât Raimundo Pereira a făcut apel la comunitatea internațională pentru sprijin în favoarea stabilizării țării;

D.  întrucât, în urma a decenii de instabilitate politică, Guineea Bisau se află într-o profundă criză, marcată de lipsa accesului la apă potabilă, servicii de sănătate, educație, și de faptul că funcționarii publici din mai multe ministere nu au mai primit salariul de mai multe luni, și întrucât țara este unul dintre puținele state de pe agenda Comisiei pentru pace a Națiunilor Unite, al cărei scop este de a oferi sprijin țărilor sărace pentru a nu ajunge în situații de război sau de haos; întrucât asasinatele s-au produs într-o perioadă de angajare din ce în ce mai mare a UE și a comunității internaționale în vederea construirii unui climat democratic și stabil in Guineea Bisau;

E.  întrucât începând cu iunie 2008, UE furnizează consiliere și asistență în sprijinul reformei sectorului de securitate din Guineea Bisau, prin intermediul misiunii PESC a UE de reformă a sistemului de securitate în Guineea Bisau;

F.  întrucât alegerile parlamentare din noiembrie 2008 au reprezentat un test important pentru Guineea Bisau, a cărei tranziție spre un regim democratic are nevoie imperativă de o nouă stimulare; întrucât atât cetățenii, cât și observatorii internaționali au apreciat pozitiv alegerile, inclusiv Misiunea UE de observare a alegerilor, fiind astfel deschisă calea pentru un sprijin consistent din partea ONU pentru eforturile de restabilire a păcii în țară; întrucât, în perioada alegerilor, armata nu s-a amestecat în procesul electoral și s-a angajat să asigure un climat pașnic;

G.  întrucât aceste asasinate par să aibă legătură cu tensiunile politice provenite din vechi rivalități, diviziuni etnice și din instabilitatea din rândul cadrelor militare, precum și cu prezența din ce în ce mai pronunțată în țară a intereselor traficanților de droguri, ceea ce oferă imaginea unei situații de fond extrem de complexe și de periculoase, care subminează în mod constant capacitatea de redresare a țării;

H.  întrucât dovezile din ce în ce mai numeroase cu privire la traficul de droguri în și prin regiune demonstrează că acest fapt a devenit un pericol major pentru întreaga Africă de Vest, amenințând totodată extrem de serios și Uniunea Europeană, pentru că afectează zonele de vecinătate;

I.  întrucât Guineea Bisau se confruntă cu problema traficului de droguri și reprezintă un punct de tranzit între America de Sud și Europa, și întrucât traficul de droguri constituie o amenințare serioasă la stabilitatea politică a țării;

1.  condamnă cu vehemență asasinările Președintelui statului Guineea Bisau, Joao Bernardo Vieira, și a Șefului forțelor armate, generalul Tagmé Na Waié, petrecute la 1 martie, respectiv 2 martie 2009;

2.  transmite sincere condoleanțe familiilor defunctului președinte Joao Bernardo Vieira și a defunctului general Na Waié, precum și întregului popor al statului Guineea Bisau;

3.  solicită autorităților din Guineea Bisau să investigheze cu foarte mare atenție aceste crime și să îi aducă pe cei responsabili în fața justiției, și face apel la comunitatea internațională să acorde tot sprijinul necesar în vederea realizării acestui obiectiv; atrage atenția că asasinările generalilor Ansumane Mané (2000) și Veríssimo Correia Seabra (2004) nu sunt elucidate, criminalii nefiind găsiți, acuzați sau judecați; subliniază că impunitatea nu reprezintă o soluție;

4.  salută promisiunea armatei de a respecta Constituția statului Guineea Bisau și insistă asupra unei respectări stricte a ordinii constituțional;

5.  îndeamnă toate părțile să își rezolve disputele prin mijloace politice și pașnice, în cadrul instituțional al Guineei Bisau și se opune oricărei încercări de schimbare a guvernului prin mijloace neconstituționale;

6.  își exprimă speranța că se vor organiza alegeri prezidențiale în termen de 60 de zile, după cum prevede constituția, și face apel la statele membre ale UE și la comunitatea internațională să se asigure că Guineea Bisau va primi sprijinul financiar și tehnic necesar desfășurării unor alegeri credibile;

7.  subliniază că instabilitatea Guineei Bisau reprezintă un pericol, la fel ca și incapacitatea acesteia de a contracara corupția larg răspândită sau de a-și schimba statutul de țară de tranzit pentru droguri, atâta vreme cât instituțiile sale rămân structural neputincioase;

8.  invită Consiliul, Comisia, statele membre, Organizația Națiunilor Unite, UA, Comunitatea Economică a Statelor Vest-Africane (CESVA), Comunitatea țărilor care vorbesc portugheza și alți membrii ai comunității internaționale să monitorizeze evoluția evenimentelor din Guineea Bisau, să ofere sprijin pentru păstrarea ordinii constituționale în Guineea Bisau și să continue să sprijine eforturile de instituire a păcii în această țară;

9.  solicită începerea imediată de convorbiri între diferitele facțiuni politice din țară, în scopul conceperii unui program la care să se angajeze toate părțile interesate și care să includă intensificarea reformei sectorului de securitate, revizuirea legislației electorale, reforma administrației publice, măsuri de combatere a corupției, stabilizare macroeconomică și consultare societății civile în procesul de reconciliere națională;

10.  salută decizia Comunității Economice a Statelor Vest-Africane (CESVA) din 3 martie 2009, de a trimite o delegație ministerială în Guineea Bisau, compusă din miniștri din Nigeria, Burkina Faso, Capul Verde, Gambia și Senegal, însoțită de președintele Comisiei CESVA, precum și decizia similară, din aceeași zi, a Comunității țărilor care vorbesc portugheza de a trimite o misiune politică în Guineea Bisau, condusă de Secretarul de stat pentru afaceri externe și cooperare portughez, ambele misiuni antrenând părțile interesate într-un efort menit să restabilească încrederea între actorii politici, forțele de securitate și societatea civilă și să restabilească normalitatea constituțională în țară

11.  atrage atenția cu profundă îngrijorare asupra faptului că transbordarea drogurilor provenite din zone îndepărtate precum Columbia și Afganistan și traficul de ființe umane reprezintă o amenințare la consolidarea păcii în Guineea Bisau și asupra stabilității regiunii Africii de Vest, și invită agențiile Organizației Națiunilor Unite să elaboreze, cu ajutorul CESVA, un plan regional de acțiune pentru remedierea acestei situații;

12.  invită Comisia ONU de instaurare a păcii (CIP) să asigure în continuare furnizarea ajutorul umanitar promis (tehnic și financiar), îndeosebi în ceea ce privește reforma sistemului de securitate și reforma administrativă, precum și combaterea traficului de droguri;

13.  invită Consiliul și Comisia să ofere în continuare consultanță și asistență în sprijinul reformei sectorului de securitate din Guineea Bisau, prin intermediul misiunii PESC a UE de reformă a sistemului de securitate în Guineea Bisau, și să elaboreze un raport privind rezultatele deja obținute;

14.  încredințează Președintelui sarcina de a înainta prezenta rezoluție Consiliului UE și Comisiei, Secretarului General al ONU, Secretarului General al CESVA, instituțiilor Uniunii Africane, Adunării Parlamentare Comune ACP-UE, Comunității țărilor vorbitoare de portugheză, secretariatului guvernului și parlamentului din Guineea Bisau.