Közös állásfoglalási indítvány - RC-B6-0135/2009Közös állásfoglalási indítvány
RC-B6-0135/2009

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

11.3.2009

az eljárási szabályzat 108. cikkének (5) bekezdése alapján, előterjesztette:
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép: a tibeti felkelés 50. évfordulójáról és a dalai láma és a kínai kormány közötti párbeszédről

Eljárás : 2009/2550(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
RC-B6-0135/2009
Előterjesztett szövegek :
RC-B6-0135/2009
Elfogadott szövegek :

Az Európai Parlament állásfoglalása a tibeti felkelés 50. évfordulójáról és a dalai láma és a kínai kormány közötti párbeszédről

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Kínáról és Tibetről szóló korábbi állásfoglalásaira, különös tekintettel a 2008. április 10-i és július 10-i állásfoglalásokra,

–  tekintettel a dalai lámának az Európai Parlament előtt tett, 2008. december 4-i nyilatkozatára,

–  tekintettel az Egyesült Államok kormánya és az Európai Unió által a 2008. június 10-i USA–EU csúcstalálkozón tett, Tibetről szóló nyilatkozatra,

–  tekintettel eljárási szabályzata 108. cikkének (5) bekezdésére,

A.  mivel 2009 márciusában lesz 50 éve annak, hogy a dalai láma elhagyta Tibetet és megkezdődött indiai száműzetése,

B.  mivel a dalai láma küldöttei és a kínai kormány képviselői közötti párbeszéd nyolc fordulója nem hozott áttörést, és nincsenek kilátásban további tárgyalások,

C.  mivel a kínai kormány kérésére készült és a 2008 novemberében Pekingben tartott tárgyalások nyolcadik fordulója alkalmával a dalai láma küldöttei által előterjesztett Memorandum a tibeti nép valódi autonómiájáról (Memorandum on Genuine Autonomy for the Tibetan People) tiszteletben tartja a kínai alkotmány alapelveit és a Kínai Népköztársaság területi integritását, de a kínai kormány „félfüggetlenségi” és „rejtett függetlenségi” törekvésként elutasította azt,

D.  mivel a dalai láma erőszakmentességre szólított fel, erőfeszítésiért Nobel-békedíjban részesült, és nem Tibet függetlenségét, hanem kínai hatóságokkal folytatott tárgyalások újrakezdését sürgeti egy valódi autonómiáról szóló átfogó politikai megállapodás kialakítása érdekében a Kínai Népköztársaság keretein belül,

E.  mivel az utóbbi napokban a kínai hatóságok szigorúbb biztonsági intézkedéseket vezettek be Tibetben, amelyek értelmében az újságírókat és külföldieket kitiltották a térségből, a külföldieknek korábban kiadott látogatási engedélyeket visszavonták, a tibeti néppel szemben pedig a kemény kéz politikáját alkalmazzák,

F.  mivel 2009. február 25-én a kínai Csinghaj tartomány An Tuo kolostorának több szerzetesét letartóztatták a tibeti újév alkalmából rendezett békés felvonuláson,

1.  sürgeti a kínai kormányt, hogy tekintse a tibeti nép valódi autonómiájáról szóló 2008. novemberi memorandumot a pozitív, jelentőségteljes tibeti változások felé vezető megbeszélésék lényegi alapjának, amely megfelel a Kínai Népköztársaság alkotmányában foglalt alapelveknek és az ország törvényeinek;

2.  felszólítja a Tanácsot, hogy állapítsa meg, hogy pontosan mi történt a Kínai Népköztársaság és Őszentsége a Dalai Láma küldöttei közötti tárgyalásokon;

3.  felszólítja a Tanács elnökségét, hogy a dalai láma indiai száműzetésbe vonulásának 50. évfordulója alkalmából fogadjon el nyilatkozatot, amelyben sürgeti a kínai kormányt, hogy kezdjen konstruktív párbeszédet egy átfogó politikai megállapodás kialakítása érdekében, valamint hogy a tárgyalások során kerüljön szóba a memorandum is;

4.  elítél valamennyi erőszakos cselekményt, legyen szó akár a demonstrálók részéről elkövetett cselekményekről, akár a rendfenntartó erők aránytalan beavatkozásáról;

5.  felszólítja a kínai kormányt, hogy azonnal és feltétel nélkül bocsássa szabadon azokat, akiket kizárólag azért tartanak fogva, mert békés tiltakozásokon vettek részt, és adjon számot a halottakról vagy eltűntekről, valamint a fogva tartottakról és az ellenük felhozott vádak jellegéről;

6.  felkéri a kínai hatóságokat, hogy biztosítsanak bejutást a külföldi média számára Tibetbe, beleértve a Tibeti Autonóm Régión kívül fekvő tibeti területeket, és szüntessék meg a Tibeti Autonóm Régióba történő bejutáshoz szükséges különleges engedélyek rendszerét;

7.  sürgeti a kínai hatóságokat, hogy biztosítsanak akadálytalan bejutást Tibetbe az ENSZ emberi jogi szakértői és elismert nemzetközi civil szervezetek számára az ottani helyzet kivizsgálása érdekében;

8.  sürgeti a Tanács elnökségét, hogy kezdeményezze, hogy az Általános Ügyek Tanácsa tűzze napirendjére a tibeti kérdést annak megvitatása céljából, hogy az Európai Unió miképpen tudná előmozdítani a tibeti kérdés megoldását;

9.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, a Kínai Népköztársaság elnökének, kormányának és parlamentjének, valamint Őszentségének a Dalai Lámának.