Eljárás : 2009/2560(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : RC-B6-0152/2009

Előterjesztett szövegek :

RC-B6-0152/2009

Viták :

PV 24/03/2009 - 11
CRE 24/03/2009 - 11

Szavazatok :

PV 25/03/2009 - 3.20
CRE 25/03/2009 - 3.20
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2009)0186

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 109kWORD 75k
23.3.2009
PE420.438
PE420.440
PE423.011
PE423.012
 
B6‑0152/2009}
B6‑0153/2009}
B6‑0154/2009}
B6‑0155/2009} RC1
az eljárási szabályzat 103. cikkének (4) bekezdése alapján előterjesztette:
   Werner Langen, Giles Chichester, Stefano Zappalà, Amalia Sartori és Ivo Belet, a PPE-DE képviselőcsoportja nevében
   Martin Schulz és Robert Goebbels, a PSE képviselőcsoport nevében
   Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek, Patrizia Toia és Anne Laperrouze, az ALDE képviselőcsoport nevében
   Ewa Tomaszewska, Adam Bielan, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Mario Borghezio, Antonio Mussa és Mieczysław Edmund Janowski, az UEN képviselőcsoport nevében
az alábbi képviselőcsoportok indítványai helyett:
   UEN (B6‑0152/2009)
   PPE-DE (B6‑0153/2009)
   ALDE (B6‑0154/2009)
   PSE (B6‑0155/2009)
az autóipar jövőjéről

 

Az Európai Parlament állásfoglalása az autóipar jövőjéről

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Tanács 2000. március 23–24-i lisszaboni ülésének elnökségi következtetéseire,

–  tekintettel a “Közös munkával a növekedésért és a munkahelyekért - A lisszaboni stratégia új kezdete” című, az Európai Tanács tavaszi ülésszakához intézett 2005. februári 2-i bizottsági közleményre (COM(2005)24),

–  tekintettel a CARS 21 magas szintű munkacsoport 2005. december 12-i következtetéseire, illetve a félidős felülvizsgálatára irányuló magas szintű konferencia 2008. október 29-i következtetéseire,

–  tekintettel a CARS 21-ról szóló, 2008. január 15-i állásfoglalásra: versenyképes gépjármű-szabályozási rendszer (2007/2120(INI)),

–  tekintettel az Európai Tanács 2008. október 15–16-i brüsszeli ülésének elnökségi következtetéseire,

–  tekintettel a Bizottság „A pénzügyi válságtól a fellendülésig: európai cselekvési keret” című 2008. október 29-i közleményére (COM(2008) 706),

–  tekintettel a Bizottság „Az európai gazdasági fellendülés terve” című 2008. november 26-i közleményére (COM(2008) 800),

–  tekintettel a könnyű haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátását csökkentő, összehangolt közösségi megközelítés részeként az új személygépjárművek emissziós teljesítményére vonatkozó szabványokat megállapító európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatra vonatkozó, 2008. december 17-i jogalkotási állásfoglalására (COM(2007)0856 – C6-0022/2008 – 2007/0297(COD)),

–  tekintettel a könnyű haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátását csökkentő összehangolt megközelítés részeként az új személygépjárművek emissziós teljesítményére vonatkozó szabványokat megállapító ..../2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat elfogadása céljából 2008. december 17-én első olvasatban elfogadott álláspontjára,

–  tekintettel a Tanács és a Bizottság 2009. február 4-i, a pénzügyi válság gépjárműiparra gyakorolt hatásáról szóló nyilatkozataira,

–  tekintettel a Versenyképességi Tanács 2009. március 5–6-i ülésének a gépjárműiparról szóló következtetéseire,

–  tekintettel a Bizottság „Intézkedések az európai autóipar válságának kezelésére” című, 2009. február 25-i közleményére (COM(2009) 104),

–  tekintettel az európai iparügyi miniszterek és Günter Verheugen, a Bizottság alelnökének az autóipar helyzetéről szóló 2009. január 16-i, brüsszeli találkozójának következtetéseire,

–   tekintettel a 2009. január 29-én az Európai Gépkocsigyártók Szövetségének a 2008-as autóeladások témájában megjelentetett statisztikáira,

–  tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (4) bekezdésére,

A.  mivel Európa kivételes és mély pénzügyi és gazdasági válsággal néz szembe,

B.  mivel az európai pénzügyi piac jelenleg nem megfelelően működik, különös tekintettel a hitelezési tevékenységekre,

3C.  mivel a gazdaság egészében a foglalkoztatáshoz, az innovációhoz és a versenyképességhez hozzájáruló európai gazdasági kulcságazatnak minősülő európai gépjárműipart és beszállítói láncát különösen érinti a jelenlegi válság,

D.  mivel a gépjárműipart az EU-n belül strukturális többletkapacitás jellemzi, és mivel 2009-ben a gépjárművek iránti kereslet, és ennek következtében a gépjárműgyártás további jelentős zuhanása várható, ami elkerülhetetlenül fokozza az EU-n belül a foglalkoztatásra és a beruházásra nehezedő nyomást,

E.  mivel az európai gépjárműipari ágazat a legnagyobb K+F magánbefektető az Európai Unióban, és az európai személy- és kereskedelmi gépjárművek gyártóinak a szabályozási és piaci követelmények miatt magas szinten kell tartaniuk a beruházásokat, különös tekintettel az alacsony kibocsátású gépkocsiállományra való áttérés biztosítása érdekében,

F.  mivel a megújuló energiáról és az éghajlatváltozásról szóló, tavaly decemberben elfogadott jogalkotási csomag alapvető szerepet játszik a gépjárműiparban energia-megtakarítás céljából indított zöld beruházások ösztönzésében,

G.  mivel az európai gépjárműipar közvetve vagy közvetlenül 12 millió alkalmazottat foglalkoztat, amely az Európai Unió munkaerő-állományának 6%-át teszi ki, és jelenleg több millió ilyen munkahely van veszélyben, amelyek közül sok magasan képzett munkaerőt igénylő álláshely, amelyet nem szabad elveszíteni,

H.  mivel a zöld technológiák gépjárműiparban való nagyobb mértékű alkalmazásában jelentős lehetőség rejlik a munkahelyteremtés tekintetében,

I.  mivel az európai gépjárműipar a más iparágakra és ágazatokra való áttételeződése miatt kulcsfontosságú az EU gazdasága, különösen több százezer kis- és középvállalkozás számára,

J.  mivel néhány tagállam a gépjárműipart támogató nemzeti intézkedések meghozatalába kezdett,

K.  mivel a válság kezelése elsősorban az iparág feladata,

L.  mivel a Bizottság jelenleg is tárgyalásokat folytat a kereskedelem további liberalizációjáról a dohai forduló és a Dél-Koreával kötendő szabadkereskedelmi megállapodás keretében,

1.  elismeri, hogy a gépjárműipar jelentős nyomás alatt áll a jelenlegi gazdasági és pénzügyi válság következtében, amit elsősorban a gépjárműkereslet jelentős csökkenése jelez, de egyúttal a túlzott termelési kapacitás, a hitelfinanszírozási nehézségek és a válság előtt már meglévő strukturális problémák is;

2.   hangsúlyozza, hogy a válság egész Európát érinti, ezért felhívja a figyelmet az európai gépjárműiparra irányuló, az uniós tagállamok közötti következetes és összehangolt kezdeményezések fontosságára, és valódi európai cselekvési keret kidolgozását kéri, amely konkrét lépéseket tartalmaz arra vonatkozóan, hogyan hozhatják meg a szükséges döntő fontosságú intézkedéseket uniós és tagállami szinten;

3.   egyre nagyobb aggodalommal veszi tudomásul, hogy a tagállamok által nemzeti szinten elfogadott rövid távú intézkedések megzavarhatják az egységes piacon kialakult versenyt, hosszú távon kárt okozva a versenyképességnek, és felhívja ezért a tagállamokat annak biztosítására, hogy az intézkedések következetesek, hatékonyak és összehangoltak legyenek;

4.   ebben az összefüggésben üdvözli az európai gazdasági fellendülési terv részeként az állami támogatások értékelésére létrehozott ideiglenes keretet;

5.   nagyra becsüli az Európai Bizottság legutóbbi kezdeményezését és megközelítését a 2009. március 13-i miniszteri találkozó megszervezését illetően, amelyre meghívták az uniós biztosokat, a gazdasági és ipari minisztereket és az érintett iparág képviselőit, akik a tagállamok és a gépjárműipar válsága révén érintett vállalatok erőfeszítéseinek összehangolásával hatékony politikai választ adtak;

6.   felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy gyorsítsák fel, egyszerűsítsék és jelentősen növeljék meg az autóiparnak nyújtott pénzügyi támogatás mértékét, nevezetesen az Európai Beruházási Bankon keresztül, valamint az alacsony kamatú hitelek tekintetében állami garanciák nyújtásával; szorgalmazza, hogy a Bizottság és a Tanács kérje a hitelkérelmekkel kapcsolatos adminisztratív eljárás egyszerűsítését; úgy véli, hogy a pénzügyi támogatás, különösen hitelek révén elősegíti az új gépjárművek iránti kereslet ösztönzését, a gazdasági növekedés, a környezet és a közúti biztonság érdekében;

7.  ragaszkodik ahhoz, hogy az EBB fordítson megfelelő figyelmet az autóiparban tevékenykedő kkv-kra a hitelekhez való hozzáférésük további biztosítása érdekében, és sürgeti a tagállamokat, hogy növeljék az EBB hitelezési kapacitását, hogy az megfeleljen az autóipar középtávú pénzügyi szükségleteinek;

8.  ragaszkodik ahhoz, hogy a pénzügyi vagy adózási intézkedések, beleértve a használt autók beszámítását, támogassák és gyorsítsák fel az ágazat szükséges műszaki átalakítását, különösen a motorok energiahatékonysága és a károsanyag-kibocsátások csökkentése terén teljes összhangban a nemrég elfogadott jogszabályokkal;

9.  megerősíti, hogy az uniós és nemzeti szintű politikáknak egyaránt hozzá kell járulniuk a szerkezetátalakítási és átállási szakasz kezeléséhez, amely a gépjárműiparra és annak beszállítói iparára a rendkívül versenyképes üzleti környezet miatt vár, és felszólítja ezért az ágazatot, hogy társadalmilag felelősen, a szakszervezetekkel szorosan együttműködve dolgozzák ki a következetes stratégiát és hajtsák végre az ilyen kiigazításokat;

10.  hangsúlyozza, hogy a szakszervezeteket teljes mértékben be kell vonni a jelenleg zajló tárgyalásokba, és kéri a Bizottságot, hogy a jelenlegi válság közepette az iparág érdekében támogassa a valódi európai szociális párbeszédet;

11.  felkéri a Bizottságot, hogy biztosítsa a munkahelyek támogatása céljából rendelkezésre álló európai alapok (kohéziós alap, strukturális alapok, szociális alap vagy a globalizációs alap) lehető legjobb felhasználását összhangban valamennyi lisszaboni cél kiegyensúlyozott végrehajtásával, továbbá hogy könnyítse meg, javítsa és gyorsítsa fel az ilyen alapokhoz való hozzáférést; úgy véli, hogy ezeknek az alapoknak hozzá kell járulniuk a munkavállalók számára idejekorán létrehozott képzési és átképzési programokhoz, ahol és amikor munkaidő-csökkentésekre kerül sor;

12.  megerősíti, hogy a gépjárműiparnak folyamatos K+F programokba való beruházásokra van szüksége, amelyek a fenntartható versenyképes keret elérése érdekében a legjobb megoldást nyújtják a minőség, a biztonság és a környezetvédelem tekintetében, illetve felhívja a Bizottságot, hogy ezzel összefüggésben könnyítse meg, fejlessze és gyorsítsa fel az olyan uniós K+F és innovációs támogatási eszközökhöz való hozzáférést, mint a 7. keretprogram;

13.  felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki iránymutatásokat és ajánlásokat a gépjárműparkok megújítására vonatkozó összehangolt megközelítést ösztönző intézkedésekre, mint például a használt járművek beszámítása és más piaci ösztönzők, amelyek rövid távon jótékony hatást gyakorolnak az új gépjárművek fogyasztói keresletére, valamint célul tűzik ki a gépjármű-lízingelés piacának élénkítését; felszólítja a Bizottságot, hogy a belső piac torzulásainak elkerülése érdekében kövesse nyomon az ezen a téren már végrehajtott nemzeti intézkedéseket;

14.  megerősíti a harmadik országokkal és az Unió fő kereskedelmi partnereivel a gépjárműipari ágazat jövőjéről folytatott párbeszéd és a folyamatos tárgyalások szükségességét, és felhívja ezért a Bizottságot, hogy szorosan kövesse nyomon az Unión kívüli országokban, különösen az Egyesült Államokban és Ázsiában bekövetkező fejleményeket annak érdekében, hogy az egyenlő feltételek nemzetközi szinten biztosíthatók legyenek, és ennek megfelelően a globális autópiacon tartózkodnak a protekcionizmustól és a diszkriminatív intézkedésektől;

15.  felszólítja a Bizottságot, hogy a szabadkereskedelmi megállapodás megkötése előtt biztosítsa az Európai Unió és Dél-Korea közötti kiegyensúlyozott és méltányos egyezséget;

16.  üdvözli a CARS 21 folyamatot, amely európai szintű, hosszú távú iparpolitikát határoz meg; felhívja a Bizottságot, hogy folyamatosan hajtsa végre, ellenőrizze és vizsgálja felül ezt a hosszú távú stratégiai tervet az európai autóipar jövőbeni versenyképessége és a fenntartható foglalkoztatás biztosítása érdekében;

17.  felhívja a Bizottságot, hogy maradéktalanul alkalmazza a jobb szabályozás elvét, és ezért összhangban a CARS 21 ajánlásaival részletesen értékelje a gépjárművekkel kapcsolatos jövőbeni uniós jogszabályok hatásait, így biztosítva a gépjárműipar számára a jogbiztonságot és a tervezhetőséget;

18.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és nemzeti parlamentjeinek.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat