Procedure : 2009/2570(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : RC-B6-0166/2009

Indgivne tekster :

RC-B6-0166/2009

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 02/04/2009 - 9.21
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0214

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PDF 96kWORD 50k
30.3.2009
PE423.033
PE423.034
PE423.035
 
B6‑0166/2009}
B6‑0167/2009}
B6‑0168/2009} RC1
jf. forretningsordenens artikel 108, stk. 5, af
   Doris Pack og Manolis Mavrommatis for PPE-DE-Gruppen
   Christa Prets og Victor Boştinaru for PSE-Gruppen
   Grażyna Staniszewska for ALDE-Gruppen
   Zdzisław Zbigniew Podkański, Domenico Antonio Basile og Ewa Tomaszewska for UEN-Gruppen
   Gisela Kallenbach og Helga Trüpel for Verts/ALE-Gruppen
   Věra Flasarová for GUE/NGL-Gruppen
til erstatning af beslutningsforslag af:
   PPE-DE, PSE, ALDE (B6‑0166/2009)
   UEN (B6‑0167/2009)
   Verts/ALE (B6‑0168/2009)
om kulturens rolle i udviklingen af de europæiske regioner

Europa-Parlamentets beslutning om kulturens rolle i udviklingen af de europæiske regioner 

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til UNESCO's konvention om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 24. maj 2007 om bidrag fra den kulturelle og den kreative sektor til at virkeliggøre Lissabonmålene,

–  der henviser til den indsats, der gøres på kulturområdet i forbindelse med Kulturprogrammet (2007-2013),

–  der henviser til sin beslutning af 10. april 2008 om en europæisk kulturdagsorden i en stadig mere globaliseret verden,

–  der henviser til sin beslutning af 10. april 2008 om kulturindustrien i Europa,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 108, stk. 5,

A.  der henviser til, at Europas kulturelle sjæl får stadig større betydning som et middel til at føre europæerne sammen på en måde, der respekterer forskellige kulturelle og sproglige identiteter,

B.  der henviser til, at Europas kulturer er strategiske faktorer i Europas udvikling på lokalt, regionalt og nationalt samt på de centraliserede europæiske institutioners plan,

C.  der henviser til, at byer og regioner bliver europæiske aktører, eftersom de er fælles om den europæiske ide og bidrager til udviklingen af Den Europæiske Union,

D.  der henviser til, at kulturprojekter baseret på initiativer fra civilsamfundet har vist sig at være effektive med hensyn til at styrke og udvikle regionerne,

E.  der henviser til, at regionale konferencer giver borgerinitiativer fremragende muligheder for at forelægge deres projekter og forslag, udveksle bedste praksis og føre en dialog mellem de ansvarlige parter,

1.  understreger, at regionale og lokale udviklingsstrategier, der indarbejder kultur, kreativitet og de forskellige kunstformer, indeholder et vægtigt bidrag til forbedring af livskvaliteten i Europas regioner og byer, idet de fremmer kulturel mangfoldighed, demokrati, deltagelse og interkulturel dialog;

2.   opfordrer Kommissionen til at forelægge grønbogen med en mulig vifte af foranstaltninger vedrørende samtidsorienterede kulturelle aktiviteter, der tager sigte på at styrke den kulturelle udvikling i de europæiske regioner;

3.  opfordrer Kommissionen til sammen med regionale myndigheder og lokale civilsamfund at støtte regionale konferencer;

4.  efterlyser aktioner og bevidstgørelseskampagner om kulturprojekters rolle for regionaludvikling;

5.  opfordrer de berørte parter til at gøre en indsats for hurtig og effektiv gennemførelse af sådanne projekter;

6.  forventer, at Kommissionen så snart som muligt forelægger Parlamentet en undersøgelse af kulturens indflydelse på regionalt og lokalt niveau samt de konklusioner, Kommissionen i den forbindelse har til hensigt at drage, og de aktioner, den agter at iværksætte;

7.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og Regionsudvalget.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik