Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta - RC-B6-0166/2009Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta
RC-B6-0166/2009

  MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA

  30.3.2009

  imressqa skont l-Artikolu 108(5) tar-Regoli ta' Proċedura minn
  li tieħu post il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa mill-gruppi li ġejjin: dwar l-irwol tal-kultura fl-iżvilupp tar-reġjuni Ewropej

  Proċedura : 2009/2570(RSP)
  Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
  Ċiklu relatat mad-dokument :  
  RC-B6-0166/2009
  Testi mressqa :
  RC-B6-0166/2009
  Dibattiti :
  Testi adottati :

  Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-irwol tal-kultura fl-iżvilupp tar-reġjuni Ewropej

  Il-Parlament Ewropew,

  –  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tal-UNESCO dwar il-Protezzjoni u l-Promozzjoni tad-Diversità tal-Espressjonijiet Kulturali,

  –  wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Kunsill tal-24 ta’ Mejju 2007 dwar il-kontribut tas-settur kulturali u dak kreattiv għall-kisba tal-obbjettivi ta’ Liżbona,

  –  wara li kkunsidra l-azzjoni fil-qasam tal-kultura, fil-kuntest tal-programm Kultura 2007 (2007-2013),

  –  wara li kkunsdra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta’ April 2008 dwar l-aġenda Ewropea għall-kultura f’dinja li qiegħda ssir waħda globalizzata,

  –  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta’ April 2008 dwar l-industriji kulturali fl-Ewropa,

  –  wara li kkunsidra l-Artikolu 108(5) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

  A.   billi r-ruħ kulturali tal-Ewropa qed issir dejjem iżjed importanti bħala mezz li jġib lill-Ewropej flimkien filwaqt li jirrispetta l-identitajiet kulturali u lingwistiċi differenti tagħhom,

  billi l-kulturi tal-Ewropa huma fatturi strateġiċi fl-iżvilupp tal-Ewropa f'livelli lokali, reġjonali u nazzjonali, kif ukoll fil-livell tal-istituzzjonijiet ċentralizzati Ewropej,

  C.   billi l-ibliet u reġjuni qegħdin isiru atturi Ewropej hekk kif jagħmlu tagħhom l-idea tal-Ewropa u jikkontribwixxu għall-iżvilupp tal-Unjoni Ewropea,

  D.   billi proġetti kulturali msejsa fuq inizjattivi tas-soċjetà ċivili jidhru li huma effettivi fit-tisħiħ u l-iżvilupp tar-reġjuni,

  E.   billi l-konferenzi reġjonali huma mod eċċellenti li permezz tiegħu gruppi ta' inizjattiva ċivika jistgħu jressqu proġetti u proposti, jaqsmu l-aħjar prattiki u jmexxu djalogu bejn il-partijiet responsabbli,

  1.  Jenfasizza li l-istrateġiji ta' żvilupp reġjonali u lokali li jinkorporaw il-kultura, l-kreattività u l-arti jagħtu kontribut kbir lejn it-titjib tal-kwalità tal-ħajja fir-reġjuni u l-ibliet Ewropej billi jrawmu d-diversità kulturali, id-demokrazija, il-parteċipazzjoni u d-djalogu interkulturali;

  2.   Jitlob lill-Kummissjoni biex tippreżenta l-Green Paper b'għażla ta' miżuri possibbli għall-attivitajiet kulturali kontemporanji mmirati biex isaħħu l-iżvilupp kulturali fir-reġjuni Ewropej;

  3.  Jitlob lill-Kummissjoni biex tappoġġa l-konferenzi reġjonali, flimkien mal-awtoritajiet reġjonali u s-soċjetà ċivili lokali;

  4.  Jitlob azzjoni u kampanji ta' informazzjoni dwar l-irwol tal-proġetti kulturali għall-iżvilupp reġjonali;

  5.  Jitlob lill-partijiet ikkonċernati sabiex jaħdmu għall-implimentazzjoni bil-ħeffa u effiċjenti ta' proġetti bħal dawn;

  6.  Jistenna lill-Kummissjoni tippreżenta l-istudju dwar l-influwenza tal-kultura fil-livelli reġjonali u lokali lill-Parlament mal-ewwel opportunità, flimkien mal-konklużjonijiet u l-azzjonijiet li l-Kummissjoni beħsiebha tagħmel abbażi tiegħu;

  7.   Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kummissjoni u lill-Kumitat tar-Reġjuni.