Postup : 2009/2603(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B6-0270/2009

Předložené texty :

RC-B6-0270/2009

Rozpravy :

PV 07/05/2009 - 13.1
CRE 07/05/2009 - 13.1

Hlasování :

PV 07/05/2009 - 14.1
CRE 07/05/2009 - 14.1

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0391

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ,
PDF 107kWORD 64k
6. 5. 2009
PE423.186
PE423.190
PE423.192
PE423.193
PE423.195
PE423.198
 
B6‑0270/2009}
B6‑0274/2009}
B6‑0276/2009}
B6‑0277/2009}
B6‑0279/2009}
B6‑0282/2009} RC1
který v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu předkládají
   Edward McMillan-Scott, Michael Gahler, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė a Charles Tannock za skupinu PPE-DE
   Pasqualina Napoletano za skupinu PSE
   Marios Matsakis, Jules Maaten, Marco Cappato a Toomas Savi za skupinu ALDE
   Cristiana Muscardini a Mogens Camre za skupinu UEN
   Angelika Beer za skupinu Verts/ALE
   Luisa Morgantini za skupinu GUE/NGL
a který nahrazuje návrhy usnesení předložené níže uvedenými skupinami:
   PPE-DE (B6‑0270/2009)
   GUE/NGL (B6‑0274/2009)
   Verts/ALE (B6‑0276/2009)
   PSE (B6‑0277/2009)
   ALDE (B6‑0279/2009)
   UEN (B6‑0282/2009),
o Íránu: případ Roxany Saberiové

Usnesení Evropského parlamentu o Íránu: případ Roxany Saberiové 

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Íránu, zejména na usnesení týkající se lidských práv,

–  s ohledem na usnesení Valného shromáždění OSN č. 63/191 ze dne 18. prosince 2008 o situaci v oblasti lidských práv v Íránské islámské republice,

–  s ohledem na zprávu generálního tajemníka OSN ze dne 1. října 2008 o situaci v oblasti lidských práv v Íránské islámské republice,

–  s ohledem na prohlášení předsednictví EU ze dne 10. dubna 2009 o vývoji v případě Roxany Saberiové a na prohlášení předsednictví jménem EU ze dne 20. dubna 2009 týkající se rozsudku nad Roxanou Saberiovou,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, na Všeobecnou deklaraci lidských práv a na Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, jichž je Írán smluvní stranou,

–  s ohledem na čl. 115 odst. 5 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že dne 18. dubna 2009 íránský revoluční soud vyhlásil rozsudek osmiletého vězení za špionáž nad Roxanou Saberiovou, americko-íránskou novinářkou, která pracovala pro řadu organizací, včetně rádia ABC, BBC, Jihoafrické rozhlasové a televizní společnosti a NPR,

B.  vzhledem k tomu, že Roxana Saberiová neměla pět týdnů přístup k právníkovi a nedostalo se jí spravedlivého a transparentního soudního řízení,

C.  vzhledem k tomu, že právník Roxany Saberiové podal proti rozsudku odvolání, protože obžalovaná trvá na tom, že je ve všech bodech obžaloby nevinná,

D.  vzhledem k tomu, že Roxana Saberiová zahájila hladovku a byla dne 1. května 2009 přijata do nemocnice ve vězení Evin, údajně ve velmi špatném stavu, a tvrdí, že bude v hladovce pokračovat až do svého propuštění,

E.  vzhledem k tomu, že novinářka Marjam Maleková, členka kampaně za rovnost „Jeden milion podpisů“ byla dne 25. dubna 2009 zatčena, stejně jako mnoho členů této kampaně před ní, a vzhledem k tomu, že její rodina nemůže zaplatit kauci za její propuštění, která byla stanovena na 200 milionů riálů (více než 10 000 eur),

F.  vzhledem k tomu, že dne 1. května 2009, na Svátek práce, bezpečnostní a policejní jednotky násilně potlačily pokojné demonstrace na různých místech Íránu, které byly organizovány deseti nezávislými organizacemi práce, a vzhledem k tomu, že bylo údajně zatčeno více než 100 osob,

G.  vzhledem k tomu, že dne 1. května 2009 íránské úřady v centrální věznici v Raštu popravily Delaru Darabiovou, a to i přes dvouměsíční odklad popravy vydaný předsedou Nejvyššího soudu dne 19. dubna, a vzhledem k tomu, že se nejedná o první osobu, která byla letos popravena poté, co byla obviněna z trestného činu, který údajně spáchala v době, kdy jí nebylo 18 let,

H.  vzhledem k tomu, že se celková situace v oblasti lidských práv v Íránu od roku 2005 neustále zhoršuje ve všech oblastech a ohledech, zejména pokud jde o uplatňování občanských práv a politických svobod, a to nehledě na to, že se Írán na základě nejrůznějších mezinárodních nástrojů v této oblasti zavázal k podpoře a ochraně lidských práv a základních svobod,

1.  odsuzuje neopodstatněný rozsudek, který dne 18. dubna 2009 vynesl íránský revoluční soud nad Roxanou Saberiovou;

2.  vyjadřuje své vážné znepokojení nad zhoršujícím se zdravotním stavem Roxany Saberiové, který může ohrozit její život;

3.  naléhavě žádá íránské orgány, aby okamžitě a bezpodmínečně propustily Roxanu Saberiovou na základě toho, že soud probíhal neveřejně bez řádného soudního procesu, který by byl v souladu s mezinárodními normami, a aby zrušil všechna obvinění, která byla proti ní vznesena;

4.  je šokován nespravedlivým procesem s Dilarou Darabiovou a její popravou a je otřesen pokračujícími popravami mladistvých pachatelů, které jsou v rozporu s mezinárodním právem a probíhají navzdory ujištění íránských orgánů, že Írán tyto nelidské praktiky ukončil; vyzývá íránské orgány, aby dostály svému závazku zastavit popravy mladistvých pachatelů;

5.  odsuzuje systém kaucí, který používají íránské orgány ve snaze potlačit veškerá veřejná prohlášení kritických občanů nebo pokojných reformních hnutí, a požaduje okamžité propuštění Marjam Malekové;

6.  připomíná, že mnoho aktivistů v oblasti pracovních práv je i nadále vězněno pouze na základě jejich angažovanosti ve věci spravedlivých pracovních podmínek, včetně Mansúra Osanlúa, Ibráhíma Maddadího, Farzáda Kamángara a Gháleba Hosejního, a opakuje svou výzvu k jejich okamžitému propuštění;

7.  naléhavě vyzývá íránské úřady, aby dodržovaly všechny mezinárodní nástroje v oblasti lidských práv, které Írán ratifikoval, zejména Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Všeobecnou deklaraci lidských práv, jež oba zaručují právo na spravedlivý proces;

8.  požaduje, aby s ohledem na všechny tyto případy předsednictví Rady a diplomatická zastoupení členských států v Íránu neprodleně přijaly společné kroky;

9.  připomíná svůj požadavek, aby Rada a Komise pokračovaly ve zkoumání situace v oblasti lidských práv v Íránu a v první polovině roku 2009 Parlamentu předložily vyčerpávající zprávu v této věci;

10.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, Radě OSN pro lidská práva, předsedovi Nejvyššího soudu Íránu a vládě a parlamentu Íránu.

Právní upozornění - Ochrana soukromí