Fælles beslutningsforslag - RC-B7-0060/2009/REV1Fælles beslutningsforslag
RC-B7-0060/2009/REV1

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
jf. forretningsordenens artikel 122, stk. 5,
til erstatning af beslutningsforslag af:
Verts/ALE (B7-0060/2009)
ALDE (B7-0063/2009)
PPE (B7-0065/2009)
ECR (B7-0067/2009)
om drab på menneskerettighedsforkæmpere i Rusland

16.9.2009

Procedure : 2009/2677(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B7-0060/2009
Indgivne tekster :
RC-B7-0060/2009
Vedtagne tekster :

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: