Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B7-0060/2009/REV1Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B7-0060/2009/REV1

  YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
  työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan mukaisesti
  joka korvaa poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
  Verts/ALE (B7-0060/2009)
  ALDE (B7-0063/2009)
  PPE (B7-0065/2009)
  ECR (B7-0067/2009)
  ihmisoikeusaktivistien murhista Venäjällä

  16.9.2009

  Menettely : 2009/2677(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  RC-B7-0060/2009
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  RC-B7-0060/2009
  Hyväksytyt tekstit :

  Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: