Gezamenlijke ontwerpresolutie - RC-B7-0060/2009/REV1Gezamenlijke ontwerpresolutie
RC-B7-0060/2009/REV1

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE
ingediend overeenkomstig artikel 122, lid 5 van het Reglement
ter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de fracties:
Verts/ALE (B7-0060/2009)
ALDE (B7-0063/2009)
PPE (B7-0065/2009)
ECR (B7-0067/2009)
over de moord op mensenrechtenactivisten in Rusland

16.9.2009

Procedure : 2009/2677(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
RC-B7-0060/2009
Ingediende teksten :
RC-B7-0060/2009
Aangenomen teksten :

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: