Návrh spoločného uznesenia - RC-B7-0060/2009/REV1Návrh spoločného uznesenia
RC-B7-0060/2009/REV1

  SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
  predložený v súlade s článkom 122 ods. 5 rokovacieho poriadku,
  ktorý nahrádza návrhy skupín:
  Verts/ALE (B7-0060/2009)
  ALDE (B7-0063/2009)
  PPE (B7-0065/2009)
  ECR (B7-0067/2009)
  o vraždách aktivistov za dodržiavanie ľudských práv v Rusku

  16.9.2009

  Postup : 2009/2677(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  RC-B7-0060/2009
  Predkladané texty :
  RC-B7-0060/2009
  Prijaté texty :

  Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: