Propunere comună de rezoluţie - RC-B7-0088/2009Propunere comună de rezoluţie
RC-B7-0088/2009

  PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE privind libertatea de informare în Italia și în alte state membre UE

  19.10.2009

  în conformitate cu articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul de procedură
  în locul propunerilor de rezoluție depuse de următoarele grupuri:
  PPE (B7‑0088/2009)
  ECR (B7‑0089/2009)
  EFD (B7‑0091/2009)

  Manfred Weber, Simon Busuttil, Mario Mauro, Salvatore Iacolino, Roberta Angelilli, Clemente Mastella, Elisabetta Gardini în numele Grupului PPE
  Timothy Kirkhope în numele Grupului CRE
  Fiorello Provera, Francesco Enrico Speroni în numele Grupului EFD

  Procedură : 2009/2688(RSP)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  RC-B7-0088/2009
  Texte depuse :
  RC-B7-0088/2009
  Dezbateri :
  Texte adoptate :

  Rezoluția Parlamentului European privind libertatea de informare în Italia și în alte state membre UE

  Parlamentul European,

  –   având în vedere obligațiile internaționale și europene în domeniul drepturilor omului, cum ar fi cele din convențiile ONU privind drepturile omului și din Convenția europeană privind drepturile omului și libertățile fundamentale,

  –   având în vedere articolul 10 din Convenția europeană a drepturilor omului, referitor la libertatea de expresie și de informare și dreptul la pluralismul mass-media,

  –   având în vedere articolul 21 din Constituția Republicii Italiene,

  –   având în vedere declarațiile Comisiei și dezbaterea care a avut loc în Parlamentul European la 8 octombrie 2009,

  –   având în vedere articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

  A. întrucât nu se cuvine să afirmăm că libertatea de informare este încălcată în Italia, în condițiile în care cetățenii acestei țări, inclusiv jurnaliștii, istoricii, filozofii, cercetătorii, scriitorii și profesorii, se bucură de libertatea de exprimare în viața lor de zi cu zi;

  B.  întrucât, lipsa libertății de informare este specifică dictaturilor și regimurilor totalitare, care au privat și continuă să priveze oamenii de drepturile și libertățile lor fundamentale;

  C. întrucât în Italia, libertatea presei este garantată de Constituție, care consacră dreptul la libertatea deplină de gândire și de expresie;

  D. întrucât Italia dispune de o gamă largă de mijloace media libere și independente, inclusiv ziare, radio și televiziune, care operează la nivel național, regional și local și care se bucură de o libertate totală de informare și de exprimare;

  E.  întrucât, în conformitate cu informațiile provenite de la Observatorul independent Pavia, referitoare la mijloacele media, pentru lunile mai și iunie 2009 - o perioadă ce coincide cu campania pentru alegerile europene - timpul de emisie acordat reprezentanților partidelor din opoziție a fost de 60% la programele de știri ale televiziunilor din cadrul Rai-TV și 49 % din timpul de emisie al programelor de știri de la televiziunile di Grupul Mediaset;

  F.  întrucât, în ultimele zile, Președintele Republicii Italiene, dl Giorgio Napolitano, a remarcat - în timpul discuțiilor pe această temă cu deputații din Parlamentul European aleși în Italia - că Parlamentul European „nu poate acționa ca o curte de apel în ceea ce privește deciziile parlamentelor naționale și politicile naționale ale guvernelor”, existând foruri adecvate pentru aceste demersuri,

  G. întrucât, după cum a afirmat Comisarul Reding la 8 octombrie 2009 cu ocazia dezbaterii cu privire la libertatea de informare în Italia, deputații din Parlamentul European nu ar trebui să „să folosească instituțiile comunitare pentru rezolvarea problemelor care, în temeiul tratatelor noastre, ar trebui rezolvate la nivel național”;

  H. întrucât în Italia reparațiile juridice în cazul presupuselor calomnii sunt disponibile pentru fiecare persoană, acesta fiind un drept statutar de care se bucură fiecare persoană și un drept care a fost exercitat de către liderii politici de toate orientările; întrucât exercitarea acestui drept nu poate fi în niciun caz considerată drept un act de intimidare;

  1.  afirmă că libertatea de informare și a presei este o valoare care s-a impus ferm în viața cotidiană a cetățenilor italieni și în niciun caz nu este în pericol;

  2.  subliniază rolul pe care îl joacă mijloacelor media locale și regionale în Italia, în cadrul promovării pluralismului surselor de informare și în păstrarea diversității limbilor și culturilor regionale;

  3.  subliniază mai mult chiar că pluralismul informării în Italia este garantat suplimentar prin accesul liber extensiv care există la nivelul celor mai moderne sectoare de comunicație, cum ar fi internetul, serviciile digitale, satelitul și cablu;

  4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.