Процедура : 2009/2732(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : RC-B7-0102/2009

Внесени текстове :

RC-B7-0102/2009

Разисквания :

PV 22/10/2009 - 12.1
CRE 22/10/2009 - 12.1

Гласувания :

PV 22/10/2009 - 13.1

Приети текстове :

P7_TA(2009)0059

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 151kWORD 84k
21.10.2009
PE428.710v01-00}
PE428.714v01-00}
PE428.718v01-00}
PE428.722v01-00}
PE428.731v01-00}
PE428.733v01-00} RC1
 
B7-0102/2009}
B7-0106/2009}
B7-0110/2009}
B7-0114/2009}
B7-0123/2009}
B7-0125/2009} RC1

внесено съгласно член 122, параграф 5 от Правилника

вместо предложенията за резолюция, внесени от групите:

S&D (B7‑0102/2009)

ALDE (B7‑0106/2009)

PPE (B7‑0110/2009)

GUE/NGL (B7‑0114/2009)

ECR (B7‑0123/2009)

Verts/ALE (B7‑0125/2009)


относно положението в Гвинея


Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Michèle Striffler, Anne Delvaux, Licia Ronzulli, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Bogusław Sonik от името на групата PPE
Véronique De Keyser, Patrice Tirolien, María Paloma Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Harlem Désir от името на групата S&D
Renate Weber, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Carl Haglund, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez, Charles Goerens от името на групата ALDE
Eva Joly, Isabella Lövin, Catherine Greze, Raül Romeva i Rueda, Heidi Hautala от името на групата Verts/ALE
Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko от името на групата ECR
Marie-Christine Vergiat от името на групата GUE/NGL
ИЗМЕНЕНИЯ

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Гвинея  

Европейският парламент,

–   като взе предвид комюникето на Международната контактна група за Гвинея, разпространено на 13 октомври 2009 г. в Абуджа (Нигерия),

 

–   като взе предвид продължителната нестабилност, която цари в района на река Мано и измъчва местното население,

- като взе предвид своите предишни резолюции относно Гвинея-Конакри,

 

- като взе предвид изявлението на председателството от името на Европейския съюз от 29 септември 2009 г.,

 

- като взе предвид дебата, проведен в Европейския парламент на 7 октомври 2009 г.,

 

А. като има предвид, че на 23 декември 2008 г. военна хунта, ръководена от капитан Дадис Камара, завзе властта след смъртта на президента Лансана Конте,

Б. като има предвид, че репресията над мирна демонстрация на опозицията на 28 септември, годишнина от референдума за независимост на страната, причини смъртта на между 100 и 200 души (като военните бяха прибрали много от тленните останки, за да осуетят тяхното преброяване, възпрепятствайки по този начин семействата на загиналите да им отдадат последна почит) и раняването на над 1 000 души или от куршум, или от пробождане с щик, като има предвид също и многобройните регистрирани случаи на изнасилване,

В. като има предвид, че членовете на отговорни длъжности в опозицията бяха бити, ранявани и арестувани, че критиките на журналистите към властта се преследват, а хунтата прави възможно надвисването на реална опасност от етнически конфликт,

Г. като има предвид, че ужасяващи свидетелства разказват за войници, използвали прикладите и щиковете на пушките си при изнасилване на жени, за жени, съблечени и обезчестени и изнасилени на обществени места от силите за сигурност,

 

Д. като има предвид, че случаите на насилие спрямо жени представляват военно престъпление и престъпление срещу човечеството, и извършителите на такива действия следва да бъдат предадени на правосъдието, за да се сложи край на безнаказаността,

 

Е. като има предвид, че членове 8 и 9 от Споразумението от Котону, което е подписано от Гвинея, изискват зачитане на правата на човека и на демокрацията,

Ж. като има предвид, че на 27 юли 2009 г. беше изготвена пътна карта, целяща да гарантира демократичен преход, съгласно член 96 от Споразумението от Котону,

З. като има предвид, че членовете на хунтата, принадлежащи към партията на Националния съвет за демокрация и развитие, се бяха ангажирали в разумен срок да насрочат свободни избори и да не се кандидатират за тези избори,

И. като има предвид, че прокурорът на Международния наказателен съд е започнал предварително разследване на положението в Гвинея, за да определи дали са извършени престъпления, попадащи в обхвата на неговата компетентност,

Й. като има предвид, че безотговорният начин, по който се използват въоръжените сили за репресиране на населението, доказва неспособността на военната хунта да организира прехода на страната към демокрация чрез свободни и честни избори,

К. като има предвид, че Икономическата общност на западноафриканските държави и Африканският съюз са изразили позицията си, а президентът на Буркина Фасо Блез Компаоре е определен за „посредник”,

Л. като има предвид, че Международната контактна група за Гвинея, включваща дипломати от Икономическата общност на западноафриканските държави, от ООН, от Африканския съюз и от Европейския съюз, както и представители на международните организации за контрол на спазването на правата на човека, посети Гвинея и изготви доклад относно това посещение,

М. като има предвид, че Европейският съюз и Гвинея подписаха споразумение за партньорство в областта на рибарството през декември 2008 г., броени дни преди държавния преврат, който позволи завземането на властта от Муса Дадис Камара, и първото плащане е предвидено за 30 ноември 2009 г.,

 

Н. като има предвид, че ултиматумът, поставен от Африканския съюз на капитан Дадис Камара да повтори обещанието си да не се кандидатира за следващите президентски избори, вече изтече,

О. като има предвид, че Икономическата общност на западноафриканските държави отправи призив към международната общност да изпрати в Гвинея неутрален контингент за защита на населението и опозицията, а контактната група призова за пълно ембарго върху въоръженията за Гвинея,

П. като има предвид, че значителните изкопаеми ресурси на територията на Гвинея предоставят перспективи за развитие; като има предвид, че в класацията на Трансперънси Интернешънъл Гвинея се нарежда сред африканските държави с най-висока корупция,

1.  осъжда кървавите и смъртоносни репресии над невъоръжени демонстранти и изказва своите съболезнования на семействата на жертвите;

2.   осъжда всички актове на сексуално насилие над жени и момичета, изисква предоставянето на медицинска и психологическа помощ за жертвите на изнасилванията, и приканва Комисията неотложно да стартира специфични програми за реабилитиране на жените, жертви на насилие в Гвинея;

 

3.  приветства комюникето на Международната контактна група за Гвинея, разпространено след нейното заседание за кризата в Гвинея на 13 октомври 2009 г. в Абуджа, в което се изисква военната хунта да „освободи всички произволно задържани, особено задържаните във връзка със събитията от 28 септември 2009 г.” в Конакри, и се предписва до петък, 16 октомври 2009 г., да се определят необходимите условия за изключването на хунтата от президентските избори, насрочени за януари 2010 г.;

4.  поздравява създаването от страна на ООН на независима международна анкетна комисия, която да установи отговорността за зверствата, и започването на предварително разследване от Международния наказателен съд, за да се сложи край на това положение на безнаказаност;

5.  изисква да се вземат всички мерки за гарантиране на безопасността на свидетелите и на семействата на жертвите, които ще се явят пред международната анкетна комисия;

6.  призовава хунтата да спазва правото на свобода на убеждение и изразяване, правото на сдружение, и по-специално правото на мирни събрания, гарантирани във Всеобщата декларация за правата на човека;

7.  счита, че само правителство, излъчено със свободни и честни избори, е легитимно и способно да представлява интересите на страната в дългосрочен план;

8.  изразява желанието си за сформиране на преходно правителство, което да включва основните опозиционни партии и да бъде натоварено с подготовката на президентските и парламентарни избори;

9.  изисква Съветът да вземе „подходящите мерки”, които се предвиждат в член 96 от Споразумението от Котону, и да проучи възможностите да се отговори на искането на Икономическата общност на западноафриканските държави за организиране на мисия за подпомагане на африкански контингент за защита на населението, за да се предоставят на този контингент необходимите средства за осъществяване на мисията му, както и за гражданска мисия в по-дългосрочен план, която да допринесе за организирането на силите за сигурност;

10. изисква от Съвета и Комисията да преустановят прилагането на Протокола за риболов с Гвинея до конкретизиране на процеса на демократизация;

11. приканва Африканския съюз, в сътрудничество с Икономическата общност на западноафриканските държави, да наложи строги санкции на служителите на военната хунта и да организира успоредно с това национален диалог в рамките на комисия за „истина и помирение”;

12. съгласно решението на Икономическата общност на западноафриканските държави, приканва всички държави-членки да преустановят доставките на въоръжения и боеприпаси за армията и службите на полицията, както и на всяко друго оборудване, което може да бъде използвано от силите за сигурност в Гвинея за нарушаване на правата на човека;

 

13. изразява възмущение, че китайските предприятия, както държавни, така и частни инвеститори в Гвинея, са напълно безразлични към основните права на гражданите на тази страна;

14. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Европейската комисия, както и на органите на Африканския съюз и на Икономическата общност на западноафриканските държави.

 

 

Правна информация - Политика за поверителност