Predlog skupne resolucije - RC-B7-0102/2009Predlog skupne resolucije
RC-B7-0102/2009

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE o razmerah v Gvineji

21.10.2009

v skladu s členom 122(5) poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
S&D (B7‑0102/2009)
ALDE (B7‑0106/2009)
PPE (B7‑0110/2009)
GUE/NGL (B7‑0114/2009)
ECR (B7‑0123/2009)
Verts/ALE (B7‑0125/2009)

Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Michèle Striffler, Anne Delvaux, Licia Ronzulli, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Bogusław Sonik v imenu skupine PPE
Véronique De Keyser, Patrice Tirolien, María Paloma Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Harlem Désir v imenu skupine S&D
Renate Weber, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Carl Haglund, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez, Charles Goerens v imenu skupine ALDE
Eva Joly, Isabella Lövin, Catherine Greze, Raül Romeva i Rueda, Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE
Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko v imenu skupine ECR
Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL


Postopek : 2009/2732(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
RC-B7-0102/2009
Predložena besedila :
RC-B7-0102/2009
Sprejeta besedila :

Resolucija Evropskega parlamenta  o razmerah v Gvineji

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju sporočila mednarodne kontaktne skupine za Gvinejo v Abudži (Nigerija) z dne 13. oktobra 2009,

 

–   ob upoštevanju dolgotrajne nestabilnosti v regiji reke Mano, zaradi katere trpi lokalno prebivalstvo,

–   ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Gvineji – Conakry,

–   ob upoštevanju izjave predsedstva v imenu Evropske unije z dne 29. septembra 2009,

–   ob upoštevanju razprave Evropskega parlamenta 7. oktobra 2009,

 

A. ker je 23. decembra 2008 vojaška hunta, ki jo je vodil poveljnik Dadis Camara, prevzela oblast po smrti predsednika Lasana Contéja,

B.  ker je zadušitev mirnih demonstracij opozicije, ki so bile organizirane 28. septembra, na dan obletnice referenduma, ki je državi prinesel neodvisnost, po navedbah povzročila med 100 in 200 mrtvih (vojaki so pobrali številna trupla, da bi preprečili njihovo štetje in družinam onemogočili žalovanje) in več kot 1000 ranjenih zaradi streljanja oziroma razparanja z bajonetom, zabeleženi pa so bili tudi številna posilstva,

C. ker so bili odgovorni člani opozicije pretepeni, ranjeni in aretirani, novinarje, ki so kritični do oblasti, preganjajo in hunta grozi z dejanskim etničnim konfliktom,

D.  ker grozljiva pričanja govorijo o vojakih, ki so za posiljevanje žensk uporabili puškina kopita ali celo bajonete, druge ženske pa so pripadniki varnostnih sil slekli obleke in jim tako odvzeli dostojanstvo, nato pa so se javno znašali nad njimi, jih poniževali in posiljevali,

 

E.  ker so primeri nasilja nad ženskami vojni zločin in zločin proti človeštvu, vsi storilci takšnih dejanj pa bi morali stopiti pred sodišče, da bi odpravili nekaznovanje,

 

F.  ker člena 8 in 9 sporazuma iz Cotonouja, katerega podpisnica je Gvineja, zahtevata spoštovanje človekovih pravic in demokracije,

G. ker je bil 27. julija 2009 v skladu s členom 96 sporazuma iz Cotonouja določen časovni načrt za zagotovitev demokratičnega prehoda,

H. ker so se člani hunte, ki izhajajo iz stranke Nacionalni svet za demokracijo in razvoj, zavezali, da bodo v kar najkrajšem času organizirali svobodne volitve, in so zagotovili, da sami na teh volitvah ne bodo kandidirali,

I.   ker je tožilec Mednarodnega kazenskega sodišča začel predhodni pregled razmer v Gvineji, da bi določil, ali so bili zagrešeni zločini, ki spadajo v pristojnost tega sodišča,

J.   ker neodgovorni način, na katerega je uporabila oborožene sile za zatiranje ljudstva, vojaške hunte ne kvalificira za pripravo prehoda države proti demokraciji s svobodnimi in pravičnimi volitvami,

K. ob upoštevanju stališča Gospodarske skupnosti zahodnoafriških držav in Afriške unije in imenovanja burkinafaškega predsednika Blaisa Compaoréja za posrednika,

L.  ker je mednarodna kontaktna skupina za Gvinejo, ki jo sestavljajo diplomati Gospodarske skupnosti zahodnoafriških držav, Združenih narodov, Afriške unije, Evropske unije in predstavniki mednarodnih organizacij za spremljanje človekovih pravic, obiskala Gvinejo in poročala o tem obisku,

M. ker sta Evropska unija in Gvineja decembra 2008 podpisali sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju, in sicer le nekaj dni, preden je z vojaškim udarom na oblast prišel Moussa Dadis Camara, prvo plačilo pa je določeno za 30. november 2009,

 

N. ob upoštevanju dejstva, da je ultimat Afriške unije poveljniku Dadisu Camari, s katerim mu ukazujejo, da se ponovno zaveže, da ne bo na prihodnjih predsedniških volitvah kandidiral, že potekel,

O. ob upoštevanju poziva Gospodarske skupnosti zahodnoafriških držav mednarodni skupnosti, naj v Gvinejo napoti nevtralno silo za zaščito prebivalcev in nasprotnikov, in poziva kontaktne skupine za popoln embargo na orožje, namenjeno v Gvinejo,

P. ob upoštevanju pomembnih rudnih virov, ki se nahajajo na ozemlju Gvineje, in ponujajo možnost razvoja; ker je organizacija „Transparency International“ Gvinejo uvrstila med afriške države, kjer je največ korupcije,

1.  obsoja krvavo in morilsko represijo proti neoboroženim demonstrantom in izraža sožalje družinam žrtev;

2.   obsoja vsa dejanja spolnega nasilja nad ženskami in dekleti ter poziva k vzpostavitvi medicinske in psihološke pomoči žrtvam posilstev; poleg tega poziva Komisijo, naj nemudoma uvede posebne programe za rehabilitacijo žensk, žrtev nasilja v Gvineji;

 

3.  pozdravlja sporočilo mednarodne kontaktne skupine za Gvinejo o krizi v Gvineji po njenem srečanju 13. oktobra v Abudži, v katerem je pozvala vojaško hunto, naj nemudoma izpusti vse samovoljno aretirane, zlasti tiste, ki so v priporu zaradi incidenta z dne 28. septembra v Conakryu, ter hunti ukazala, naj do petka, 16. oktobra 2009, določi načine, s katerimi bi izključila svoje sodelovanje na predsedniških volitvah, predvidenih za januar 2010;

4.  pozdravlja, da je OZN oblikovala neodvisno mednarodno preiskovalno komisijo, ki naj bi določila odgovornosti za ta poboj, in da je Mednarodno kazensko sodišče začelo predhodno raziskavo, da se preneha nekaznovanje;

5.  zahteva, da se sprejmejo vsi ukrepi za zagotovitev varnosti prič in družin žrtev, ki jih bo zaslišala mednarodna preiskovalna komisija;

6.  poziva vladajočo hunto, naj spoštuje pravico do svobodnega mnenja, izražanja in združevanja, vključno s pravico do mirnega zbiranja, kot določa splošna deklaracija o človekovih pravicah;

7.  meni, da je samo vlada, ki izhaja iz svobodnih in pravičnih volitev, zakonita in sposobna zastopati dolgoročne interese države;

8.  zahteva vzpostavitev prehodne vlade, ki bo vsebovala glavne opozicijske stranke, in katere naloga bo priprava predsedniških in zakonodajnih volitev;

9.  zahteva, da Svet sprejme ustrezne ukrepe, predvidene v členu 96 sporazuma iz Cotonouja, in preuči možnosti za odgovor na vprašanje Gospodarske skupnosti držav zahodne Afrike glede organizacije misije za podporo afriškim silam za zaščito prebivalcev, da bi se jim dala na voljo potrebna sredstva za zaključek misije, pa tudi dolgoročnejše civilne misije za pomoč pri organizaciji varnostnih sil;

10. poziva Svet in Komisijo, da prekineta izvajanje protokola o ribolovu z Gvinejo, dokler postopek demokratizacije ne bo postal realnost;

11. poziva Afriško unijo, naj v sodelovanju z Gospodarsko skupnostjo zahodnoafriških držav uvede stroge sankcije proti pripadnikom vojaške hunte, hkrati pa naj s pomočjo komisije za resnico in spravo pripravi nacionalni dialog;

12. poziva vse države, naj v skladu s sklepom Gospodarske skupnosti zahodnoafriških držav prekličejo dobavo vojaškega in policijskega orožja, streliva in druge opreme, ki bi jih gvinejske varnostne sile lahko uporabile za kršenje človekovih pravic;

 

13. obžaluje, da se kitajska državna in zasebna podjetja večinoma ne zmenijo za človekove pravice državljanov Gvineje, kamor vlagajo;

14. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Evropski komisiji ter organom Afriške unije in Gospodarske skupnosti zahodnoafriških držav zahodne.