Предложение за обща резолюция - RC-B7-0021/2010Предложение за обща резолюция
RC-B7-0021/2010

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Йемен

8.2.2010

внесено съгласно член 110, параграф 4 от Правилника
вместо предложенията за резолюция, внесени от групите:
EFD (B7‑0021/2010)
S&D (B7‑0023/2010)
PPE (B7‑0024/2010)
ALDE (B7‑0026/2010)
ECR (B7‑0027/2010)
Verts/ALE (B7‑0028/2010)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Angelika Niebler, Arnaud Danjean, Ioannis Kasoulides, Hans-Gert Pöttering, Filip Kaczmarek от името на групата PPE
Adrian Severin, Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Claude Moraes, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza от името на групата S&D
Holger Krahmer, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Renate Weber от името на групата ALDE
Alyn Smith, Franziska Katharina Brantner, Jan Philipp Albrecht, Malika Benarab-Attou от името на групата Verts/ALE
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Konrad Szymański, Paweł Robert Kowal, Tomasz Piotr Poręba, Ashley Fox от името на групата ECR
Fiorello Provera, Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana от името на групата EFD


Процедура : 2009/2813(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
RC-B7-0021/2010
Внесени текстове :
RC-B7-0021/2010
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Йемен

Европейският парламент,

–   като взе предвид изявлението, направено от председателя по време на срещата на високо равнище относно Йемен, от 27 януари 2010 г.,

 

–   като взе предвид заключенията относно Йемен на Съвета по външни работи от 25 януари 2010 г. и 27 октомври 2009 г.,

 

–   като взе предвид декларацията на председателството от името на Европейския съюз относно влошаването на сигурността в Йемен от 27 октомври 2009 г.,

 

–   като взе предвид стратегическия документ на Европейската общност за Йемен за периода 2007—2013 г.,

 

–   като взе предвид резултатите от посещението от 22—25 февруари 2009 г. в Йемен на своята делегация за връзки с държавите от Персийския залив, включително Йемен,

 

–   като взе предвид окончателния доклад от 26 септември 2006 г. на мисията на Европейския съюз за наблюдение на изборите,

 

–   като взе предвид член 110, параграф 4 от своя правилник,

 

A. като има предвид, че като цяло сигурността и политическото и социално-икономическо положение в Йемен отдавна се влошават и са повод за дълбока загриженост от страна на международната общност,

 

Б.  като има предвид, че лице, свързано с Ал Кайда, пое отговорността за проваления опит за взривяване на самолет над Детройт през декември 2009 г. от страна на нигерийския терорист Umar Farouk Abdulmuttab, който заяви, че е бил обучен и екипиран в лагер на Ал Кайда в Йемен; като има предвид, че при допълнително влошаване на сигурността в Йемен страната може да се превърне в сигурно убежище за терористи и бунтовнически групировки от региона и по-специално за Ал Кайда, в което те да планират, организират и подкрепят бъдещи терористични операции,

 

В.  като има предвид, че проблемите, свързани със сигурността, се задълбочават още повече в резултат на гражданската война срещу сектантите от течението Зайди в шиитския ислям в региона Саада в северната част на страната и избухването на насилие от страна на отцепническото движение в южната й част,

 

Г.  като има предвид, че в Йемен тероризмът беше обичайно явление дълго преди събитията от 11 септември, за което свидетелства нападението на Ал Кайда срещу американския военен кораб „Cole“ от 12 октомври 2000 г., и като има предвид, че от 2007 г. насам терористичната дейност се е активизирала и се извършват многобройни нападения срещу тръбопроводи, петролни съоръжения, правителствени сгради, посолства (включително посолствата на Италия и САЩ), кораби и туристи в страната,

 

Д.  като има предвид, че сраженията в региона Саада придобиха регионално измерение, когато военните сили на Саудитска Арабия предприеха действия срещу бунтовниците след пресичането от тяхна страна на саудитско-йеменската граница и атакуваха позициите на бунтовниците; като има предвид, че йеменското правителство твърди, че чуждестранни шиитски елементи оказват подкрепа на бунтовническите движения в северната част на страната,

 

Е.  като има предвид, че сраженията между йеменската армия и шиитските бунтовници в северната провинция Саада, които започнаха през 2004 г., доведоха до вътрешното разселване на 175 000 лица и предизвикаха хуманитарна криза в района,

 

Ж. като има предвид, че Йемен е сред най-бедните страни в света; като има предвид, че продоволствената криза през 2008 г. имаше тежки последици за най-бедните слоеве от населението на Йемен, а световната финансова криза, и по-специално намаляването на приходите от петрола, допринесе за неудържим натиск върху публичните финанси — положение, което допълнително се утежни в резултат на ограниченото прилагане на закъснелите икономически и данъчни реформи,

 

З.  като има предвид, че резервите на петрол на Йемен, които осигуряват над 75% от приходите на страната, са на привършване, и като има предвид, че страната има малко реални алтернативи за устойчива икономика в периода след изчерпването на петрола,

И. като има предвид, че друг значим проблем, пред който е изправен Йемен, е силният недостиг на вода, дължащ се на редица фактори, сред които нарастващото потребление на вода в страната, лошото управление на водните ресурси, корупцията, липсата на управление на ресурсите и използването на напоителни техники, при които се разхищава много вода; като има предвид, че според оценки на правителството 99% от целия добив на вода не е лицензиран;

Й. като има предвид, че положението, в което се намира Йемен поради недостига на храна и вода, се усложнява още повече от зависимостта на населението от растението Catha edulis, което осигурява бърза печалба, но за чието култивиране се изисква обилно напояване и чието отглеждане е дотолкова разпространено, че за него се използват 40% от водните ресурси в Йемен; като има предвид, че страната се е превърнала в нетен вносител на храна,

К. като има предвид, че активизирането на пиратската дейност в Аденския залив и продължаващият миграционен натиск от Африканския рог са допълнителни фактори, които оказват влияние върху стабилността на страната,

Л. като има предвид, че протокът Баб ел-Мандеб между Йемен и Джибути, който е с ширина 18 мили, е от важно стратегическо значение, като 3,3 милиона барела петрол (4% от дневното производство в световен мащаб) преминават ежедневно през него,

М. като има предвид, че от 2004 г. насам ЕС е отпуснал над 144 милиона евро помощи за Йемен, като най-голям дял от тези средства е предназначен за икономическото развитие, и че Съюзът е реализирал програми за подпомагане на полицията и бреговата охрана на Йемен,

Н. като има предвид, че след неуспешния опит за взривяване на самолет над Детройт британското и американското правителство обявиха, че ще увеличат значително своята военна и хуманитарна помощ за Йемен, и също така се ангажираха съвместно да финансират йеменско специално полицейско звено за борба с тероризма, както и да подпомагат бреговата охрана на Йемен,

О. като има предвид, че парламентарните избори, чието провеждане беше предвидено за април 2009 г., бяха отложени за 2011 г., за да могат органите на управление да осъществят крайно необходимите реформи на избирателната система; като има предвид, че досега не са предприети конкретни мерки за постигането на тази цел,

П. като има предвид, че все още съществува сериозна загриженост относно развитието на Йемен по отношение на демокрацията, правата на човека и независимостта на съдебната система; като има предвид, че е имало случаи на гонения на журналисти и правозащитници; като има предвид, че положението на жените е особено трудно и се характеризира с все по-ограничен достъп до образование и липса на активно политическо участие,

Р.  като има предвид, че шестима европейски граждани (5 германци и 1 британец) все още са държани като заложници от отвличането им през юни 2009 г., а други трима души от тази група са открити мъртви веднага след похищението,

1.  изразява дълбоката си загриженост относно изострянето на дългогодишните проблеми, свързани със сигурността и политическото и социално-икономическо положение в Йемен; призовава международната общност да положи значителни усилия, за да предотврати разрастването на настоящата криза и да постигне напредък към постигането на целта за единен, стабилен и демократичен Йемен;

2.  приветства резултатите от международната среща относно Йемен, състояла се на 27 януари 2010 г. в Лондон, включително съобщението на генералния секретар на Съвета за сътрудничество в Персийския залив, че ще организира среща на страните от Персийския залив и други партньори на Йемен в Рияд на 22—23 февруари 2010 г., както и ангажимента от страна на йеменското правителство за продължаване на работата по неговата програма за реформи и за започване на разисквания за осъществяване на програма на МВФ; приветства също ангажимента на международната общност за оказване на подкрепа на йеменското правителство в борбата срещу Ал Кайда и други видове терористична дейност, като отново изразява своята подкрепа на идеята за единен Йемен и отново подчертава факта, че зачита суверенитета и независимостта на страната;

3.  изразява своята увереност, че единствено чрез политически и социално-икономически реформи може да се постигне сигурност и стабилност в Йемен; поради това призовава йеменското правителство да изпълни ангажиментите, които то пое спрямо международната общност, и да активизира процеса на политически и икономически реформи в страната, с цел да утвърди демокрацията и да подобри условията на живот на населението;

4.  приветства и подкрепя активното сътрудничество между Комисията, Съвета и йеменското правителство, по-специално в областта на развитието, полицията, правосъдието, граничния контрол, борбата срещу трафика на хора, морската безопасност, борбата срещу тероризма и изграждането на институции; призовава Съвета и Комисията допълнително да заздравят двустранните отношения с Йемен и да проучат най-ефективните начини, по които ЕС може да допринесе за подобряване на сигурността и на политическата обстановка в страната;

5.  отново отправя призива си за незабавно прекратяване на огъня в Саада и в южната част на Йемен и изразява становището си, че само чрез намирането на всеобхватно политическо решение може да се осигури траен мир; изразява дълбоката си загриженост във връзка с влошаващата се хуманитарна обстановка в северната част на Йемен; призовава всички страни да изпълнят своите задължения и отговорности съгласно международното хуманитарно право във връзка със защитата на цивилното население в района и да осигурят достъп до съответните райони за предоставянето на хуманитарна помощ и съдействие;

6.  призовава йеменското правителство да се въздържа от дискриминационни действия спрямо които и да са етнически или религиозни групи в страната и да вземе предвид в своите политики общите интереси на всички свои граждани; подчертава, че не трябва да се злоупотребява с действията и мерките за борба с тероризма в името на политически цели, по-специално срещу политически опоненти, журналисти и правозащитници;

7.  изразява своята загриженост във връзка с датиращото отдавна и все по-осезаемо присъствие на Ал Кайда в Йемен и подчертава, че липсата на конкретни действия би могла да доведе до допълнително подриване на влиянието на централното правителство и до дестабилизирането на Йемен и на региона до степента, която се наблюдава в Сомалия, което на свой ред ще предостави възможности на екстремистите, ръководени или вдъхновявани от Ал Кайда, да се прегрупират, да организират, обучават и осъществяват терористични операции на територията на Йемен и извън нея;

8.  призовава йеменските органи да проведат необходимите реформи с оглед на подобряването на положението в страната по отношение на правата на човека, по-специално чрез гарантиране на свободата на средствата за масово осведомяване, правото на справедлив съдебен процес и равното третиране на мъжете и жените;

9.  насърчава всички политически сили в Йемен да преодолеят настоящия застой в преговорите по крайно важните политически реформи; подчертава значението на произвеждането на избори през 2011 г. и насърчава всички политически партии да прилагат сключените споразумения, в които се определят необходимите мерки за подобряване на избирателната система и укрепване на демокрацията, по-специално като се вземат предвид препоръките на мисията на ЕС за наблюдение на изборите след произвеждането на демократичните президентски и местни избори през 2006 г.; призовава Комисията и Съвета, в тясно сътрудничество с Парламента, да следят процеса на реформиране на конституцията и на избирателния закон, който доведе да отлагане на парламентарните избори;

10. призовава Съвета и Комисията, както и, след нейното създаване, Европейската служба за външна дейност, своевременно да приложат координиран и всеобхватен подход от страна на ЕС спрямо Йемен, с цел да се избегнат дублирането и припокриването на съдействието и на помощта за развитие от страна на държавите-членки; подчертава, че координирането от страна на ЕС е от жизненоважно значение за постигането на координация на донорите в световен мащаб по отношение на Йемен, което е крайно недостатъчно;

11. призовава Съвета и Комисията да предоставят, в сътрудничество с други международни субекти, по-голяма помощ за развитие на Йемен, с цел стабилизиране на политическото положение и подобряване на икономическата обстановка и на условията на живот на населението на страната; призовава по-специално да се обсъдят възможностите за прилагане на извънредни мерки за подпомагане в рамките на Инструмента за стабилност и за осъществяването на специална програма за подобряване на образованието по линия на Инструмента за сътрудничество за развитие; приветства готовността на Съвета за сътрудничество в Персийския залив да продължи да развива отношенията си с Йемен; призовава йеменското правителство да гарантира, в тясно сътрудничество с донорите, по-голяма ефективност на помощите чрез подходящи механизми за координация, разпределение и прилагане;

12. призовава Комисията и Съвета да гарантират, че предоставяната от международната общност помощ, и в частност от бюджета на Европейския съюз, се използва за финансиране на проекти, от които се ползват пряко възможно най-много хора и чиято ефективност може да бъде оценена на място; приветства, във връзка с това, създаването на делегация на ЕС с пълноправен статут в Сана;

13. призовава Комисията и Съвета да реализират специална програма за оказване на съдействие на Йемен, която да включва обучение на йеменски служители въз основа на опита, натрупан в рамките на EUJUST LEX, и внедряване на обучаващи лица в йеменската администрация на централно и местно равнище, по начин, който укрепва или допълва други действия от страна на международната общност;

14. призовава йеменските органи на управление да активизират усилията си за гарантиране на освобождаването на шестимата европейски заложници, задържани на територията на страната;

15. призовава Съвета и Комисията да му предоставят незабавно изчерпателна информация на всички етапи на процедурата за всяко развитие на събитията и за водените преговори, съгласно предвиденото в член 218 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

16. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, правителствата и парламентите на държавите-членки, генералния секретар на Съвета за сътрудничество в Персийския залив и правителството и парламента на Република Йемен.