Propunere comună de rezoluţie - RC-B7-0021/2010Propunere comună de rezoluţie
RC-B7-0021/2010

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE referitoare la situația din Yemen

8.2.2010

depusă, în conformitate cu articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de următoarele grupuri:
EFD (B7‑0021/2010)
S&D (B7‑0023/2010)
PPE (B7‑0024/2010)
ALDE (B7‑0026/2010)
ECR (B7‑0027/2010)
Verts/ALE (B7‑0028/2010)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Angelika Niebler, Arnaud Danjean, Ioannis Kasoulides, Hans-Gert Pöttering, Filip Kaczmarek în numele Grupului PPE
Adrian Severin, Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Claude Moraes, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza în numele Grupului S&D
Holger Krahmer, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Renate Weber în numele Grupului ALDE
Alyn Smith, Franziska Katharina Brantner, Jan Philipp Albrecht, Malika Benarab-Attou în numele Grupului Verts/ALE
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Konrad Szymański, Paweł Robert Kowal, Tomasz Piotr Poręba, Ashley Fox în numele Grupului ECR
Fiorello Provera, Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana în numele Grupului EFD


Procedură : 2009/2813(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
RC-B7-0021/2010
Texte depuse :
RC-B7-0021/2010
Dezbateri :
Texte adoptate :

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Yemen

Parlamentul European,

–   având în vedere declarația Președintelui privind reuniunea la nivel înalt cu privire la Yemen din 27 ianuarie 2010,

 

–   având în vedere concluziile Consiliului pentru Afaceri Externe referitoare la Yemen din 25 ianuarie 2010 și din 27 octombrie 2009,

 

–   având în vedere declarația Președinției în numele Uniunii Europene din 27 octombrie 2009 privind deteriorarea situației de securitate din Yemen,

 

–   având în vedere documentul de strategie al Comunității Europene privind Yemenul pentru perioada 2007-2013,

 

–   având în vedere rezultatele vizitei delegației sale pentru relații cu statele din Golf, inclusiv Yemen, care s-a desfășurat în Yemen în perioada 22-25 noiembrie 2009,

 

–   având în vedere raportul final al misiunii UE de observare a alegerilor din 26 septembrie 2006,

 

–   având în vedere articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul de procedură,

 

A. întrucât situația generală politică, de securitate și socio-economică a Yemenului se deteriorează de multă vreme, dând naștere la o profundă îngrijorare în rândul comunității internaționale;

 

B.  întrucât un afiliat al al-Qa'ida a revendicat tentativa eșuată a teroristului nigerian Umar Farouk Abdulmutallab, care a declarat că a fost antrenat într-o tabără al-Qa'ida din Yemen, de a arunca în aer un avion deasupra orașului Detroit la 25 decembrie 2009; întrucât accentuarea deteriorării securității din Yemen poate oferi grupărilor teroriste și de insurgenți din regiune, în special al-Qaida, un loc de refugiu în care acestea să planifice, să organizeze și să sprijine alte operațiuni teroriste;

 

C. întrucât situația de securitate se înrăutățește și mai mult din cauza războiului civil împotriva susținătorilor lui Zaidi Shi’i în Sa'dah, în zona de nord a Yemenului, precum și din cauza izbucnirii manifestărilor violente ale mișcării secesioniste din sudul țării;

 

D. întrucât terorismul era răspândit în Yemen cu mulți ani înainte de atacurile de la 11 septembrie, după cum demonstrează atacul al‑Qaida din 12 octombrie 2000 asupra distrugătorului USS Cole, și întrucât din 2007 terorismul a escaladat, în această țară având loc multe atacuri asupra conductelor, a instalațiilor petroliere, a clădirilor guvernamentale, a ambasadelor (inclusiv asupra ambasadei a Italiei și a SUA), a navelor și turiștilor;

 

E. întrucât luptele locale din regiunea Sa'dah au căpătat o dimensiune regională atunci când forțele militare saudite au atacat rebelii în urma unei incursiuni la granița Arabiei Saudite cu Yemenul și au lansat raiduri asupra pozițiilor rebelilor; întrucât guvernul yemenit a afirmat că mișcările de rebeliune din nordul țării sunt susținute de anumite elemente șiite externe;

 

F.  întrucât luptele dintre armata yemenită și rebelii șiiți din provincia Sa’dah din nord, începute în 2004, au cauzat strămutarea internă a peste 175 000 de persoane și au generat o criză umanitară în zonă;

 

G. întrucât Yemen este una dintre cele mai sărace țări din lume; întrucât criza alimentară din 2008 a avut un impact imens asupra celor mai sărace segmente ale populației yemenite, iar criza financiară globală, în special scăderea veniturilor rezultate din activități petroliere, a suspus finanțele publice unor presiuni greu de suportat, situație agravată și mai mult de realizarea limitată a reformelor economice și fiscale îndelung așteptate;

 

H. întrucât rezervele de țiței ale Yemenului, care reprezintă sursa a peste 75% din venitul acestei țări, sunt aproape epuizate, și întrucât există puține opțiuni fiabile pentru o economie postpetrol durabilă;

I.   întrucât Yemenul are de înfruntat o altă problemă severă, și anume criza de aprovizionare cu apă, cauzată de o serie de factori, printre care creșterea consumului domestic, gestionarea defectuoasă a apelor, corupția, lipsa unui management al resurselor, precum și utilizarea unor tehnici de irigare neeconomice; întrucât, conform estimărilor guvernamentale, extragerea apei se face, în proporție de 99 %, fără licență;

J.   întrucât lipsa de alimente și de apă din Yemen este agravată și mai mult de dependența populației de qat, plantă care se recoltează și se comercializează foarte repede dar are nevoie de irigații intense pentru a crește și a cărei cultivare se face atât de extensiv încât se folosesc aproximativ 40% din resursele de apă ale Yemenului; întrucât țara a devenit acum un importator net de alimente;

K. întrucât intensificarea pirateriei în golful Aden și presiunea continuă exercitată de migrația dinspre Cornul Africii se alătură factorilor care afectează stabilitatea țării;

L.  întrucât strâmtoarea Bab el Mandeb, cu o lățime de 18 mile, situată între Yemen și Djibuti, are o importanță strategică deosebită, pe aici trecând zilnic 3,3 milioane de barili de petrol (4% din producția zilnică la nivel mondial);

M. întrucât, din 2004, UE a donat Yemenului ajutoare în valoare de peste 144 milioane de euro, cea mai mare parte dintre acestea fiind destinate dezvoltării economice, și a gestionat programe de asistență bilaterală în sprijinul poliției și al gărzilor de coastă yemenite;

N. întrucât, în urma atacului cu bombă eșuat asupra cursei spre Detroit, guvernul american și cel britanic au anunțat că vor crește în mod semnificativ ajutorul militar și umanitar acordat Yemenului, luându-și împreună angajamentul de a finanța o unitate de poliție yemenită de luptă împotriva terorismului și de a sprijini garda de coastă yemenită;

O. întrucât alegerile parlamentare, care ar fi trebuit să se desfășoare în aprilie 2009, au fost amânate până în 2011, pentru a permite autorităților să pună în aplicare reformele esențiale ale sistemului electoral; întrucât până acum nu s-au luat niciun fel de măsuri concrete în acest sens;

P.  întrucât persistă unele motive de gravă îngrijorare cu privire la evoluția situației din Yemen în ceea ce privește democrația, drepturile omului și independența justiției; întrucât au existat cazuri de persecuție a unor jurnaliști și a unor apărători ai drepturilor omului; întrucât situația femeilor este extrem de dificilă, din cauza deteriorării accesului la educație și a lipsei participării politice active;

Q. întrucât șase cetățeni europeni - cinci germani și unul britanic - sunt în continuare ostatici în urma răpirii lor în iunie 2009, iar alte trei persoane din același grup au fost găsite moarte imediat după răpirea lor,

1.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la persistența și înrăutățirea problemelor de securitate, politice și socio-economice din Yemen; solicită comunității internaționale să depună eforturi considerabile pentru a împiedica escaladarea actualei crize și pentru a realiza unificarea, stabilizarea și democratizarea Yemenului;

2.  salută rezultatele reuniunii internaționale cu privire la Yemen, care a avut loc la 27 ianuarie 2010 la Londra, inclusiv anunțul făcut de secretarul general al Consiliul de Cooperare pentru Statele Arabe din Golf privind găzduirea unei reuniuni a Statelor Arabe din Golf și a altor parteneri ai Yemenului, care va avea loc la 22-23 februarie 2010 în Riyadh, și angajamentul asumat de guvernul yemenit de a continua procesul de reformă și de a iniția dezbaterile pe marginea unui program în cadrul FMI; salută, de asemenea, angajamentul comunității internaționale de a sprijini guvernul yemenit în lupta împotriva grupării al-Qa'ida și a altor forme de terorism, reiterându-și în același timp sprijinul față de un Yemen unificat și respectul față de suveranitate și independența acestei țări;

3.  își exprimă convingerea că securitatea și stabilitatea Yemenului se pot obține numai prin intermediul reformelor politice și economice; solicită, prin urmare, guvernului yemenit să-și îndeplinească angajamentele pe care și le-a asumat față de comunitatea internațională și să accelereze procesul de reforme naționale politice și economice, în vederea întăririi democrației și a îmbunătățirii condițiilor de trai ale populației;

4.  sprijină cooperarea activă dintre Comisie, Consiliu și guvernul yemenit, în special în chestiunile referitoare la dezvoltare, poliție, justiție, controlul frontierelor, măsurile de combatere a traficului, siguranța maritimă, antiterorism și construcția instituțională; invită Comisia și Consiliul să continue întărirea relațiilor bilaterale cu Yemenul și să analizeze cele mai eficiente modalități prin care UE poate contribui la îmbunătățirea securității și a situației politice a țării;

5.  reafirmă apelul pentru o încetare imediată a focului în Sa’dah și în sudul Yemenului și își exprimă convingerea că numai o soluție politică complexă poate conduce la o pace durabilă; își exprimă profunda îngrijorare cu privire la deteriorarea situației umanitare din nordul Yemenului; invită toate părțile să-și îndeplinească obligațiile și responsabilitățile care le revin în temeiul legislației umanitare internaționale de a proteja populația civilă din zonă și de a permite accesul ajutoarelor și asistenței umanitare în teritoriile respective;

6.  solicită guvernului yemenit să se abțină de la orice discriminare împotriva oricăror grupuri etnice sau religioase din țară, iar în politicile sale să ia în considerare interesul comun al cetățenilor săi; subliniază faptul că acțiunile și măsurile antiteroriste nu trebuie folosite în scopuri politice, mai ales împotriva oponenților politici, a ziariștilor și a activiștilor pentru drepturile omului;

7.  își exprimă îngrijorarea cu privire la prezența îndelungată și din ce în ce mai mare a grupării al-Qa'ida în Yemen și subliniază că lipsa unor acțiuni concrete ar putea conduce la o deteriorare și mai mare a autorității guvernului central și la destabilizarea Yemenului și a vecinilor săi, până la proporțiile înregistrate în Somalia, situație ce va oferi la rândul extremiștilor conduși sau inspirați de al-Qa'ida posibilitatea de a se regrupa, de a se organiza, de a se antrena și de a lansa operațiuni teroriste în interiorul sau în afara teritoriului yemenit;

8.  solicită autorităților yemenite să pună în aplicare reformele necesare pentru a îmbunătăți situația drepturilor omului din această țară, în mod special garantând libertatea presei, dreptul la un proces echitabil și tratamentul egal al bărbaților și femeilor;

9.  invită toate forțele politice din Yemen să depășească impasul actual din cadrul negocierilor referitoare la reformele politice esențiale; subliniază importanța organizării de alegeri în 2011 și încurajează toate partidele politice să-și pună în aplicare acordurile referitoare la măsurile necesare pentru îmbunătățirea sistemului electoral și consolidarea democrației, ținând seama în mod deosebit de recomandările misiunii UE de observare a alegerilor făcute cu ocazia alegerilor democratice prezidențiale și locale din 2006; invită Comisa și Consiliul să monitorizeze, în strânsă colaborare cu Parlamentul, procesul de reformă constituțională și a legislației electorale, care a determinat amânarea alegerilor parlamentare;

10. invită Consiliu și Comisia ca, după crearea Serviciului European pentru Acțiune Externă, să pună rapid în aplicare o strategie europeană coordonată și cuprinzătoare privind Yemenul, astfel încât să se evite dublarea și suprapunerea asistenței și ajutoarelor pentru dezvoltare furnizate de statele membre; subliniază că este absolut necesară coordonarea UE pentru a se obține o coordonare globală a donatorilor în Yemen, fapt care lipsește acut;

11. invită Consiliul și Comisia să ofere Yemenului, în colaborare cu alți actori internaționali, o mai mare asistență pentru dezvoltare, în scopul stabilizării situației politice și al îmbunătățirii situației economice și a condițiilor de trai ale populației țării; solicită, în special, să se aibă analizeze posibilitatea unor măsuri excepționale de asistență în contextul Instrumentului de Stabilitate și a unui program special de consolidare a educației în cadrul Instrumentului de cooperare pentru dezvoltare; salută disponibilitatea Consiliului de Cooperare pentru Statele Arabe din Golf de a-și dezvolta în continuare relațiile cu Yemen; invită guvernul yemenit să asigure, în strânsă colaborare cu donatorii, o eficiență sporită a ajutoarelor prin intermediul unor mecanisme de coordonare, distribuție și implementare adecvate;

12. invită Comisia și Consiliul să se asigure că ajutoarele furnizate de comunitatea internațională, în mod deosebit cele care provin din bugetul Uniunii Europene, sunt utilizate pentru finanțarea unor proiecte de care să beneficieze în mod direct cât mai multe persoane și a căror eficiență să fie evaluată la fața locului; salută, în acest sens, înființarea unei delegații UE cu statut deplin în Sana'a;

13. invită Comisia și Consiliul să pună în aplicare un programe special de asistență pentru Yemen, care să includă și pregătirea externă a funcționarilor yemeniți, pe baza experiențelor dobândite în contextul EUJUST LEX, și detașarea de formatori în administrațiile centrale și locale yemenite, astfel încât să se sprijine sau să se completeze alte eforturi depuse pe plan internațional;

14. solicită autorităților yemenite să-și intensifice eforturile în vederea eliberării celor șase europeni ținuți ostatici pe teritoriul țării;

15. solicită Consiliul și Comisia să îl informeze în permanență, pe deplin și imediat, în toate etapele procesului, cu privire la toate evoluțiile și negocierile, în conformitate cu articolul 218 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

16. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului General al Consiliului de Cooperare pentru Statele Arabe din Golf, precum și guvernului și parlamentului republicii Yemen.