Postup : 2010/2512(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B7-0035/2010

Předložené texty :

RC-B7-0035/2010

Rozpravy :

PV 21/01/2010 - 3.1
CRE 21/01/2010 - 3.1

Hlasování :

PV 21/01/2010 - 7.1

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0005

20.1.2010
RC-B7-0035/2010/REV1
SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
předložený v souladu s čl. 122 odst. 5 jednacího řádu
a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
ALDE (B7-0035/2010)
EFD (B7-0037/2010)
PPE (B7-0038/2010)
S&D (B7-0039/2010)
ECR (B7-0045/2010)
Verts/ALE (B7-0048/2010)
o nedávných útocích na křesťanské komunity
Mario Mauro, Vito Bonsignore, Carlo Casini, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Eija-Riitta Korhola, Lena Kolarska-Bobińska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Filip Kaczmarek, Martin Kastler, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Csaba Sógor, László Tőkés
za skupinu PPE
Véronique De Keyser
za skupinu S&D
Marietje Schaake, Frédérique Ries
za skupinu ALDE
Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Hélène Flautre, Jean-Paul Besset, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda, Gerald Häfner, Christian Engström
za skupinu Verts/ALE
Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Peter van Dalen, Konrad Szymański, Mirosław Piotrowski, Jacek Olgierd Kurski
za skupinu ECR
Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares
za skupinu GUE/NGL
Fiorello Provera, Rolandas Paksas
za skupinu EFD
POZM. NÁVRHY

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 140kWORD 80k
Právní upozornění - Ochrana soukromí