Menetlus : 2010/2512(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : RC-B7-0035/2010

Esitatud tekstid :

RC-B7-0035/2010

Arutelud :

PV 21/01/2010 - 3.1
CRE 21/01/2010 - 3.1

Hääletused :

PV 21/01/2010 - 7.1

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0005

20.1.2010
RC-B7-0035/2010/REV1
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
Esitatud vastavalt kodukorra artikli 122 lõikele 5,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
ALDE (B7-0035/2010)
EFD (B7-0037/2010)
PPE (B7-0038/2010)
S&D (B7-0039/2010)
ECR (B7-0045/2010)
Verts/ALE (B7-0048/2010)
Hiljutised rünnakud kristlike kogukondade vastu
Mario Mauro, Vito Bonsignore, Carlo Casini, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Eija-Riitta Korhola, Lena Kolarska-Bobińska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Filip Kaczmarek, Martin Kastler, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Csaba Sógor, László Tőkés
fraktsiooni PPE nimel
Véronique De Keyser
fraktsiooni S&D nimel
Marietje Schaake, Frédérique Ries
fraktsioon ALDE nimel
Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Hélène Flautre, Jean-Paul Besset, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda, Gerald Häfner, Christian Engström
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Peter van Dalen, Konrad Szymański, Mirosław Piotrowski, Jacek Olgierd Kurski
fraktsiooni ECR nimel
Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares
fraktsiooni GUE/NGL nimel
Fiorello Provera, Rolandas Paksas
fraktsiooni EFD nimel

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 127kWORD 73k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika