Menettely : 2010/2512(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : RC-B7-0035/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0035/2010

Keskustelut :

PV 21/01/2010 - 3.1
CRE 21/01/2010 - 3.1

Äänestykset :

PV 21/01/2010 - 7.1

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0005

20.1.2010
RC-B7-0035/2010/REV1
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan mukaisesti
joka korvaa poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
ALDE (B7-0035/2010)
EFD (B7-0037/2010)
PPE (B7-0038/2010)
S&D (B7-0039/2010)
ECR (B7-0045/2010)
Verts/ALE (B7-0048/2010)
uskonnollisiin vähemmistöihin viime aikoina kohdistuneista hyökkäyksistä
Mario Mauro, Vito Bonsignore, Carlo Casini, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Eija-Riitta Korhola, Lena Kolarska-Bobińska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Filip Kaczmarek, Martin Kastler, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Csaba Sógor, László Tőkés
PPE-ryhmän puolesta
Véronique De Keyser
S&D-ryhmän puolesta
Marietje Schaake, Frédérique Ries
ALDE-ryhmän puolesta
Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Hélène Flautre, Jean-Paul Besset, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda, Gerald Häfner, Christian Engström
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Peter van Dalen, Konrad Szymański, Mirosław Piotrowski, Jacek Olgierd Kurski
ECR-ryhmän puolesta
Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Fiorello Provera, Rolandas Paksas
EFD-ryhmän puolesta
TARKISTUKSET

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 128kWORD 73k
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö