Procedura : 2010/2512(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : RC-B7-0035/2010

Teksty złożone :

RC-B7-0035/2010

Debaty :

PV 21/01/2010 - 3.1
CRE 21/01/2010 - 3.1

Głosowanie :

PV 21/01/2010 - 7.1

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0005

20.1.2010
RC-B7-0035/2010/REV1
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
złożony zgodnie z art. 122 ust. 5 Regulaminu
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez grupy polityczne:
ALDE (B7-0035/2010)
EFD (B7-0037/2010)
PPE (B7-0038/2010)
S&D (B7-0039/2010)
ECR (B7-0045/2010)
Verts/ALE (B7-0048/2010)
w sprawie niedawnych ataków na wspólnoty chrześcijańskie
Mario Mauro, Vito Bonsignore, Carlo Casini, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Eija-Riitta Korhola, Lena Kolarska-Bobińska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Filip Kaczmarek, Martin Kastler, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Csaba Sógor, László Tőkés
w imieniu grupy politycznej PPE
Véronique De Keyser
w imieniu grupy politycznej S&D
Marietje Schaake, Frédérique Ries
w imieniu grupy politycznej ALDE
Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Hélène Flautre, Jean-Paul Besset, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda, Gerald Häfner, Christian Engström
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Peter van Dalen, Konrad Szymański, Mirosław Piotrowski, Jacek Olgierd Kurski
w imieniu grupy politycznej ECR
Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares
w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
Fiorello Provera, Rolandas Paksas
w imieniu grupy politycznej EFD

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 139kWORD 86k
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności