Procedură : 2010/2512(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B7-0035/2010

Texte depuse :

RC-B7-0035/2010

Dezbateri :

PV 21/01/2010 - 3.1
CRE 21/01/2010 - 3.1

Voturi :

PV 21/01/2010 - 7.1

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0005

20.1.2010
RC-B7-0035/2010/REV1
PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE
depusă, în conformitate cu articolul 122 alineatul (5) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de următoarele grupuri:
ALDE (B7-0035/2010)
EFD (B7-0037/2010)
PPE (B7-0038/2010)
S&D (B7-0039/2010)
ECR (B7-0045/2010)
Verts/ALE (B7-0048/2010)
referitoare la recentele atacuri împotriva comunităților creștine
Mario Mauro, Vito Bonsignore, Carlo Casini, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Eija-Riitta Korhola, Lena Kolarska-Bobińska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Filip Kaczmarek, Martin Kastler, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Csaba Sógor, László Tőkés
în numele Grupului PPE
Véronique De Keyser
în numele Grupului S&D
Marietje Schaake, Frédérique Ries
în numele Grupului ALDE
Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Hélène Flautre, Jean-Paul Besset, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda, Gerald Häfner, Christian Engström
în numele Grupului Verts/ALE
Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Peter van Dalen, Konrad Szymański, Mirosław Piotrowski, Jacek Olgierd Kurski
în numele Grupului ECR
Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares
în numele Grupului GUE/NGL
Fiorello Provera, Rolandas Paksas
în numele Grupului EFD
AMENDAMENTE

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 139kWORD 90k
Aviz juridic - Politica de confidențialitate