Postup : 2010/2512(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B7-0035/2010

Predkladané texty :

RC-B7-0035/2010

Rozpravy :

PV 21/01/2010 - 3.1
CRE 21/01/2010 - 3.1

Hlasovanie :

PV 21/01/2010 - 7.1

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0005

20.1.2010
RC-B7-0035/2010/REV1
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
predložený v súlade s článkom 122 ods. 5 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
ALDE (B7-0035/2010)
EFD (B7-0037/2010)
PPE (B7-0038/2010)
S&D (B7-0039/2010)
ECR (B7-0045/2010)
Verts/ALE (B7-0048/2010)
o nedávnych útokoch na kresťanské komunity
Mario Mauro, Vito Bonsignore, Carlo Casini, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Eija-Riitta Korhola, Lena Kolarska-Bobińska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Filip Kaczmarek, Martin Kastler, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Csaba Sógor, László Tőkés
v mene poslaneckého klubu PPE
Véronique De Keyser
v mene skupiny S&D
Marietje Schaake, Frédérique Ries
v mene skupiny ALDE
Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Hélène Flautre, Jean-Paul Besset, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda, Gerald Häfner, Christian Engström
v mene skupiny Verts/ALE
Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Peter van Dalen, Konrad Szymański, Mirosław Piotrowski, Jacek Olgierd Kurski
v mene skupiny ECR
Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares
v mene skupiny GUE/NGL
Fiorello Provera, Rolandas Paksas
v mene skupiny EFD

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 141kWORD 82k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia