Postup : 2009/2619(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B7-0064/2010

Předložené texty :

RC-B7-0064/2010

Rozpravy :

Hlasování :

PV 10/02/2010 - 9.9
CRE 10/02/2010 - 9.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0019

8.2.2010
RC-B7-0064/2010/REV1
SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
předložený v souladu s čl. 110 odst. 4 jednacího řádu
a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
PPE (B7-0064/2010)
ALDE (B7-0066/2010)
ECR (B7-0070/2010)
Verts/ALE (B7-0077/2010)
S&D (B7-0083/2010)
GUE/NGL (B7-0085/2010)
o závěrech summitu konference o změně klimatu v Kodani (COP 15)
Corien Wortmann-Kool, Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber, Peter Liese, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Mario Mauro, Maria Da Graça Carvalho, Sirpa Pietikäinen, Theodoros Skylakakis
za skupinu PPE
Marita Ulvskog, Jo Leinen, Linda McAvan, Dan Jørgensen, Andres Perello Rodriguez, Åsa Westlund, Kriton Arsenis, Judith A. Merkies
za skupinu S&D
Corinne Lepage, Lena Ek, Chris Davies, Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy
aaza skupinu ALDE
Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE
Martin Callanan
za skupinu ECR
Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún, Marisa Matias
za skupinu GUE/NGL

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 142kWORD 88k
Právní upozornění - Ochrana soukromí