Közös állásfoglalási indítvány - RC-B7-0064/2010/REV1Közös állásfoglalási indítvány
RC-B7-0064/2010/REV1

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
az eljárási szabályzat 110. cikkének (4) bekezdése alapján
a következő képviselőcsoportok indítványainak helyébe lép:
B7-0064/2010
ALDE (B7-0066/2010)
ECR (B7-0070/2010)
Verts/ALE (B7-0077/2010)
S&D (B7-0083(2010)
GUE/NGL (B7-0085/2010)
az éghajlatváltozással foglalkozó koppenhágai konferencián (COP 15) elért eredményekről
Corien Wortmann-Kool, Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber, Peter Liese, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Mario Mauro, Maria Da Graça Carvalho, Sirpa Pietikäinen, Theodoros Skylakakis
a PPE képviselőcsoport nevében
Marita Ulvskog, Jo Leinen, Linda McAvan, Dan Jørgensen, Andres Perello Rodriguez, Åsa Westlund, Kriton Arsenis, Judith A. Merkies
az S&D képviselőcsoport nevében
Corinne Lepage, Lena Ek, Chris Davies, Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy
az ALDE képviselőcsoport nevében
Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Martin Callanan
az ECR képviselőcsoport nevében
Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún, Marisa Matias
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

8.2.2010


Eljárás : 2009/2619(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
RC-B7-0064/2010
Előterjesztett szövegek :
RC-B7-0064/2010
Viták :
Elfogadott szövegek :

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: