Közös állásfoglalási indítvány - RC-B7-0064/2010/REV1Közös állásfoglalási indítvány
RC-B7-0064/2010/REV1

  KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
  az eljárási szabályzat 110. cikkének (4) bekezdése alapján
  a következő képviselőcsoportok indítványainak helyébe lép:
  B7-0064/2010
  ALDE (B7-0066/2010)
  ECR (B7-0070/2010)
  Verts/ALE (B7-0077/2010)
  S&D (B7-0083(2010)
  GUE/NGL (B7-0085/2010)
  az éghajlatváltozással foglalkozó koppenhágai konferencián (COP 15) elért eredményekről
  Corien Wortmann-Kool, Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber, Peter Liese, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Mario Mauro, Maria Da Graça Carvalho, Sirpa Pietikäinen, Theodoros Skylakakis
  a PPE képviselőcsoport nevében
  Marita Ulvskog, Jo Leinen, Linda McAvan, Dan Jørgensen, Andres Perello Rodriguez, Åsa Westlund, Kriton Arsenis, Judith A. Merkies
  az S&D képviselőcsoport nevében
  Corinne Lepage, Lena Ek, Chris Davies, Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy
  az ALDE képviselőcsoport nevében
  Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot
  a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
  Martin Callanan
  az ECR képviselőcsoport nevében
  Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún, Marisa Matias
  a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

  8.2.2010


  Eljárás : 2009/2619(RSP)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  RC-B7-0064/2010
  Előterjesztett szövegek :
  RC-B7-0064/2010
  Viták :
  Elfogadott szövegek :

  Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: