Procedūra : 2009/2619(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : RC-B7-0064/2010

Pateikti tekstai :

RC-B7-0064/2010

Debatai :

Balsavimas :

PV 10/02/2010 - 9.9
CRE 10/02/2010 - 9.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0019

8.2.2010
RC-B7-0064/2010/REV1
BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 4 dalį
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:
PPE (B7-0064/2010)
ALDE (B7-0066/2010)
ECR (B7-0070/2010)
Verts/ALE (B7-0077/2010)
S&D (B7-0083/2010)
GUE/NGL (B7-0085/2010)
dėl Kopenhagoje vykusios konferencijos klimato kaitos klausimu (COP 15) rezultatų
Corien Wortmann-Kool, Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber, Peter Liese, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Mario Mauro, Maria Da Graça Carvalho, Sirpa Pietikäinen, Theodoros Skylakakis
PPE frakcijos vardu
Marita Ulvskog, Jo Leinen, Linda McAvan, Dan Jørgensen, Andres Perello Rodriguez, Åsa Westlund, Kriton Arsenis, Judith A. Merkies
S&D frakcijos vardu
Corinne Lepage, Lena Ek, Chris Davies, Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy
ALDE frakcijos vardu
Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu
Martin Callanan
ECR frakcijos vardu
Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún, Marisa Matias
GUE/NGL frakcijos vardu

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 142kWORD 90k
Teisinė informacija - Privatumo politika