Procedūra : 2009/2619(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : RC-B7-0064/2010

Iesniegtie teksti :

RC-B7-0064/2010

Debates :

Balsojumi :

PV 10/02/2010 - 9.9
CRE 10/02/2010 - 9.9
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2010)0019

8.2.2010
RC-B7-0064/2010/REV1
KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
iesniegts saskaņā ar Reglamenta 110. panta 4. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
PPE (B7-0064/2010)
ALDE (B7-0066/2010)
ECR (B7-0070/2010)
Verts/ALE (B7-0077/2010)
S&D (B7-0083/2010)
GUE/NGL (B7-0085/2010)
par Kopenhāgenas klimata pārmaiņu konferences (COP 15) rezultātiem
Corien Wortmann-Kool, Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber, Peter Liese, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Mario Mauro, Maria Da Graça Carvalho, Sirpa Pietikäinen, Theodoros Skylakakis
PPE grupas vārdā
Marita Ulvskog, Jo Leinen, Linda McAvan, Dan Jørgensen, Andres Perello Rodriguez, Åsa Westlund, Kriton Arsenis, Judith A. Merkies
S&D grupas vārdā
Corinne Lepage, Lena Ek, Chris Davies, Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy
ALDE grupas vārdā
Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā
Martin Callanan
ECR grupas vārdā
Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún, Marisa Matias
GUE/NGL grupas vārdā

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 158kWORD 89k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika