Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta - RC-B7-0064/2010/REV1Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta
RC-B7-0064/2010/REV1

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
skont l-Artikolu 110(4) tar-Regoli ta’ Proċedura
li tieħu post il-mozzjonijiet magħmula mill-gruppi li ġejjin:
PPE (B7-0064/2010)
ALDE (B7-0066/2010)
ECR (B7-0070/2010)
Verts/ALE (B7-0077/2010)
S&D (B7-0083(2010)
GUE/NGL (B7-0085/2010)
dwar l-eżitu tal-Konferenza ta' Kopenħagen dwar it-Tibdil fil-Klima (COP 15)
Corien Wortmann-Kool, Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber, Peter Liese, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Mario Mauro, Maria Da Graça Carvalho, Sirpa Pietikäinen, Theodoros Skylakakis
f’isem il-Grupp PPE
Marita Ulvskog, Jo Leinen, Linda McAvan, Dan Jørgensen, Andres Perello Rodriguez, Åsa Westlund, Kriton Arsenis, Judith A. Merkies
f'isem il-Grupp S&D
Corinne Lepage, Lena Ek, Chris Davies, Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy
f'isem il-Grupp ALDE
Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Martin Callanan
f'isem il-Grupp ECR
Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún, Marisa Matias
f'isem il-Grupp GUE/NGL

8.2.2010


Proċedura : 2009/2619(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
RC-B7-0064/2010
Testi mressqa :
RC-B7-0064/2010
Dibattiti :
Testi adottati :

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: