Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta - RC-B7-0064/2010/REV1Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta
RC-B7-0064/2010/REV1

  MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
  skont l-Artikolu 110(4) tar-Regoli ta’ Proċedura
  li tieħu post il-mozzjonijiet magħmula mill-gruppi li ġejjin:
  PPE (B7-0064/2010)
  ALDE (B7-0066/2010)
  ECR (B7-0070/2010)
  Verts/ALE (B7-0077/2010)
  S&D (B7-0083(2010)
  GUE/NGL (B7-0085/2010)
  dwar l-eżitu tal-Konferenza ta' Kopenħagen dwar it-Tibdil fil-Klima (COP 15)
  Corien Wortmann-Kool, Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber, Peter Liese, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Mario Mauro, Maria Da Graça Carvalho, Sirpa Pietikäinen, Theodoros Skylakakis
  f’isem il-Grupp PPE
  Marita Ulvskog, Jo Leinen, Linda McAvan, Dan Jørgensen, Andres Perello Rodriguez, Åsa Westlund, Kriton Arsenis, Judith A. Merkies
  f'isem il-Grupp S&D
  Corinne Lepage, Lena Ek, Chris Davies, Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy
  f'isem il-Grupp ALDE
  Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot
  f'isem il-Grupp Verts/ALE
  Martin Callanan
  f'isem il-Grupp ECR
  Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún, Marisa Matias
  f'isem il-Grupp GUE/NGL

  8.2.2010


  Proċedura : 2009/2619(RSP)
  Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
  Ċiklu relatat mad-dokument :  
  RC-B7-0064/2010
  Testi mressqa :
  RC-B7-0064/2010
  Dibattiti :
  Testi adottati :

  Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: