Procedura : 2009/2619(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : RC-B7-0064/2010

Teksty złożone :

RC-B7-0064/2010

Debaty :

Głosowanie :

PV 10/02/2010 - 9.9
CRE 10/02/2010 - 9.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0019

8.2.2010
RC-B7-0064/2010/REV1
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
złożony zgodnie z art. 110 ust. 4 Regulaminu
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
PPE (B7-0064/2010)
ALDE (B7-0066/2010)
ECR (B7-0070/2010)
Verts/ALE (B7-0077/2010)
S&D (B7-0083(2010)
GUE/NGL (B7-0085/2010)
w sprawie wyników konferencji kopenhaskiej w sprawie zmian klimatu (COP 15)
Corien Wortmann-Kool, Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber, Peter Liese, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Mario Mauro, Maria Da Graça Carvalho, Sirpa Pietikäinen, Theodoros Skylakakis
w imieniu grupy politycznej PPE
Marita Ulvskog, Jo Leinen, Linda McAvan, Dan Jørgensen, Andres Perello Rodriguez, Åsa Westlund, Kriton Arsenis, Judith A. Merkies
w imieniu grupy politycznej S&D
Corinne Lepage, Lena Ek, Chris Davies, Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy
w imieniu grupy politycznej ALDE
Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Martin Callanan
w imieniu grupy politycznej ECR
Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún, Marisa Matias
w imieniu grupy politycznej GUE/NGL

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 145kWORD 92k
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności