Procedură : 2009/2619(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B7-0064/2010

Texte depuse :

RC-B7-0064/2010

Dezbateri :

Voturi :

PV 10/02/2010 - 9.9
CRE 10/02/2010 - 9.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0019

8.2.2010
RC-B7-0064/2010/REV1
PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE
depusă, în conformitate cu articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de următoarele grupuri:
PPE (B7-0064/2010)
ALDE (B7-0066/2010)
ECR (B7-0070/2010)
Verts/ALE (B7-0077/2010)
S&D (B7-0083(2010)
GUE/NGL (B7-0085/2010)
referitoare la rezultatele Conferinței de la Copenhaga privind schimbările climatice (COP 15)
Corien Wortmann-Kool, Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber, Peter Liese, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Mario Mauro, Maria Da Graça Carvalho, Sirpa Pietikäinen, Theodoros Skylakakis
în numele Grupului PPE
Marita Ulvskog, Jo Leinen, Linda McAvan, Dan Jørgensen, Andres Perello Rodriguez, Åsa Westlund, Kriton Arsenis, Judith A. Merkies
în numele Grupului S&D
Corinne Lepage, Lena Ek, Chris Davies, Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy
în numele Grupului ALDE
Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE
Martin Callanan
în numele Grupului ECR
Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún, Marisa Matias
în numele Grupului GUE/NGL

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 141kWORD 97k
Aviz juridic - Politica de confidențialitate