Predlog skupne resolucije - RC-B7-0064/2010/REV1Predlog skupne resolucije
RC-B7-0064/2010/REV1

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
v skladu s členom 110(4) poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
PPE (B7-0064/2010)
ALDE (B7-0066/2010)
ECR (B7-0070/2010)
Verts/ALE (B7-0077/2010)
S&D (B7-0083/2010)
GUE/NGL (B7-0085/2010)
o izidu konference o podnebnih spremembah v Københavnu (COP 15)
Corien Wortmann-Kool, Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber, Peter Liese, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Mario Mauro, Maria Da Graça Carvalho, Sirpa Pietikäinen, Theodoros Skylakakis
v imenu skupine PPE
Marita Ulvskog, Jo Leinen, Linda McAvan, Dan Jørgensen, Andres Perello Rodriguez, Åsa Westlund, Kriton Arsenis, Judith A. Merkies
v imenu skupine S&D
Corinne Lepage, Lena Ek, Chris Davies, Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy
v imenu skupine ALDE
Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE
Martin Callanan
v imenu skupine ECR
Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún, Marisa Matias
v imenu skupine GUE/NGL

8.2.2010


Postopek : 2009/2619(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
RC-B7-0064/2010
Predložena besedila :
RC-B7-0064/2010
Razprave :
Sprejeta besedila :

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: