Predlog skupne resolucije - RC-B7-0064/2010/REV1Predlog skupne resolucije
RC-B7-0064/2010/REV1

  PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
  v skladu s členom 110(4) poslovnika,
  ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
  PPE (B7-0064/2010)
  ALDE (B7-0066/2010)
  ECR (B7-0070/2010)
  Verts/ALE (B7-0077/2010)
  S&D (B7-0083/2010)
  GUE/NGL (B7-0085/2010)
  o izidu konference o podnebnih spremembah v Københavnu (COP 15)
  Corien Wortmann-Kool, Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber, Peter Liese, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Mario Mauro, Maria Da Graça Carvalho, Sirpa Pietikäinen, Theodoros Skylakakis
  v imenu skupine PPE
  Marita Ulvskog, Jo Leinen, Linda McAvan, Dan Jørgensen, Andres Perello Rodriguez, Åsa Westlund, Kriton Arsenis, Judith A. Merkies
  v imenu skupine S&D
  Corinne Lepage, Lena Ek, Chris Davies, Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy
  v imenu skupine ALDE
  Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot
  v imenu skupine Verts/ALE
  Martin Callanan
  v imenu skupine ECR
  Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún, Marisa Matias
  v imenu skupine GUE/NGL

  8.2.2010


  Postopek : 2009/2619(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  RC-B7-0064/2010
  Predložena besedila :
  RC-B7-0064/2010
  Razprave :
  Sprejeta besedila :

  Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: