Процедура : 2010/2518(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : RC-B7-0072/2010

Внесени текстове :

RC-B7-0072/2010

Разисквания :

Гласувания :

PV 10/02/2010 - 9.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0015

9.2.2010
RC-B7-0072/2010/REV1
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
внесено съгласно член 110, параграф 4 от Правилника
вместо предложенията за резолюция, внесени от групите:
PPE (B7-0072/2010)
Verts/ALE (B7-0073/2010)
ECR (B7-0074/2010)
S&D (B7-0075/2010)
ALDE (B7-0076/2010)
GUE/NGL (B7-0087/2010)
относно неотдавнашното земетресение в Хаити
Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, Iva Zanicchi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Carlos Coelho, Michèle Striffler
от името на групата PPE
Thijs Berman, Véronique De Keyser, Linda McAvan, Enrique Guerrero Salom, Patrice Tirolien, Michael Cashman, Georgios Stavrakakis
от името на групата S&D
Charles Goerens, Louis Michel, Frédérique Ries
от името на групата ALDE
Isabelle Durant, Daniel Cohn-Bendit, Eva Joly
от името на групата Verts/ALE
Charles Tannock, Nirj Deva
от името на групата ECR
Patrick Le Hyaric
от името на групата GUE/NGL
ИЗМЕНЕНИЯ

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 160kWORD 92k
Правна информация - Политика за поверителност