Fælles beslutningsforslag - RC-B7-0072/2010/REV1Fælles beslutningsforslag
RC-B7-0072/2010/REV1

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 4,
til erstatning af beslutningsforslag af:
PPE (B7-0072)
S&D (B7-0073/2010 )
ALDE (B7-0074/2010)
Verts/ALE (B7-0075/2010)
ECR (B7-0076/2010)
GUE/NGL (B7-0077/2010)
om jordskælvet for nylig i Haiti
Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, Iva Zanicchi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Carlos Coelho og Michèle Striffler
for PPE-Gruppen
Thijs Berman, Véronique De Keyser, Linda McAvan, Enrique Guerrero Salom, Patrice Tirolien, Michael Cashman, Georgios Stavrakakis
for S&D-Gruppen
Charles Goerens, Louis Michel, Frédérique Ries
for ALDE-Gruppen
Isabelle Durant, Daniel Cohn-Bendit, Eva Joly
for De Grønne/ALE-Gruppen
Charles Tannock og Nirj Deva
for ECR-Gruppen
Patrick Le Hyaric
for GUE/NGL-Gruppen

9.2.2010


Procedure : 2010/2518(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B7-0072/2010
Indgivne tekster :
RC-B7-0072/2010
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: