Fælles beslutningsforslag - RC-B7-0072/2010/REV1Fælles beslutningsforslag
RC-B7-0072/2010/REV1

  FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
  jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 4,
  til erstatning af beslutningsforslag af:
  PPE (B7-0072)
  S&D (B7-0073/2010 )
  ALDE (B7-0074/2010)
  Verts/ALE (B7-0075/2010)
  ECR (B7-0076/2010)
  GUE/NGL (B7-0077/2010)
  om jordskælvet for nylig i Haiti
  Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, Iva Zanicchi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Carlos Coelho og Michèle Striffler
  for PPE-Gruppen
  Thijs Berman, Véronique De Keyser, Linda McAvan, Enrique Guerrero Salom, Patrice Tirolien, Michael Cashman, Georgios Stavrakakis
  for S&D-Gruppen
  Charles Goerens, Louis Michel, Frédérique Ries
  for ALDE-Gruppen
  Isabelle Durant, Daniel Cohn-Bendit, Eva Joly
  for De Grønne/ALE-Gruppen
  Charles Tannock og Nirj Deva
  for ECR-Gruppen
  Patrick Le Hyaric
  for GUE/NGL-Gruppen

  9.2.2010


  Procedure : 2010/2518(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  RC-B7-0072/2010
  Indgivne tekster :
  RC-B7-0072/2010
  Forhandlinger :
  Vedtagne tekster :

  Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: