Közös állásfoglalási indítvány - RC-B7-0072/2010/REV1Közös állásfoglalási indítvány
RC-B7-0072/2010/REV1

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
az eljárási szabályzat 110. cikkének (4) bekezdése alapján
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
PPE (B7-0072/2010)
Verts/ALE (B7-0073/2010)
ECR (B7-0074/2010)
S&D (B7-0075/2010)
ALDE (B7-0076/2010)
GUE/NGL (B7-0087/2010)
a közelmúltbeli haiti földrengésről
Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, Iva Zanicchi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Carlos Coelho, Michèle Striffler
a PPE képviselőcsoportja nevében
Thijs Berman, Véronique De Keyser, Linda McAvan, Enrique Guerrero Salom, Patrice Tirolien, Michael Cashman, Georgios Stavrakakis
az S&D képviselőcsoport nevében
Charles Goerens, Louis Michel, Frédérique Ries
az ALDE képviselőcsoportja nevében
Isabelle Durant, Daniel Cohn-Bendit, Eva Joly
a Verts/ALE képviselőcsoportja nevében
Charles Tannock, Nirj Deva
az ECR képviselőcsoport nevében
Patrick Le Hyaric
a GUE/NGL képviselőcsoportja nevében

9.2.2010


Eljárás : 2010/2518(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
RC-B7-0072/2010
Előterjesztett szövegek :
RC-B7-0072/2010
Viták :
Elfogadott szövegek :

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: