Procedūra : 2010/2518(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : RC-B7-0072/2010

Pateikti tekstai :

RC-B7-0072/2010

Debatai :

Balsavimas :

PV 10/02/2010 - 9.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0015

9.2.2010
RC-B7-0072/2010/REV1
BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 4 dalį
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:
PPE (B7-0072/2010)
S&D (B7-0073/2010)
ALDE (B7-0074/2010)
Verts/ALE (B7-0075/2010)
ECR (B7-0076/2010)
GUE/NGL (B7-0077/2010)
dėl žemės drebėjimo Haityje
Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, Iva Zanicchi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Carlos Coelho, Michèle Striffler
PPE frakcijos vardu
Thijs Berman, Véronique De Keyser, Linda McAvan, Enrique Guerrero Salom, Patrice Tirolien, Michael Cashman, Georgios Stavrakakis
S&D frakcijos vardu
Charles Goerens, Louis Michel, Frédérique Ries
ALDE frakcijos vardu
Isabelle Durant, Daniel Cohn-Bendit, Eva Joly
Verts/ALE frakcijos vardu
Charles Tannock, Nirj Deva
ECR frakcijos vardu
Patrick Le Hyaric
GUE/NGL frakcijos vardu
PAKEITIMAI

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 143kWORD 90k
Teisinė informacija - Privatumo politika