Procedura : 2010/2518(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : RC-B7-0072/2010

Teksty złożone :

RC-B7-0072/2010

Debaty :

Głosowanie :

PV 10/02/2010 - 9.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0015

9.2.2010
RC-B7-0072/2010/REV1
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
zgodnie z art. 110 ust. 4 Regulaminu
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
PPE (B7-0072/2010)
Verts/ALE (B7-0073/2010)
ECR (B7-0074/2010)
S&D (B7-0075/2010)
ALDE (B7-0076/2010)
GUE/NGL (B7-0087/2010)
w sprawie niedawnego trzęsienia ziemi na Haiti
Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, Iva Zanicchi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Carlos Coelho, Michèle Striffler
w imieniu grupy politycznej PPE
Thijs Berman, Véronique De Keyser, Linda McAvan, Enrique Guerrero Salom, Patrice Tirolien, Michael Cashman, Georgios Stavrakakis
w imieniu grupy politycznej S&D
Charles Goerens, Louis Michel, Frédérique Ries
w imieniu grupy politycznej ALDE
Isabelle Durant, Daniel Cohn-Bendit, Eva Joly
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Charles Tannock, Nirj Deva
w imieniu grupy politycznej ECR
Patrick Le Hyaric
w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
POPRAWKI

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 152kWORD 95k
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności