Propunere comună de rezoluţie - RC-B7-0072/2010/REV1Propunere comună de rezoluţie
RC-B7-0072/2010/REV1

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE
în conformitate cu articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluţie depuse de următoarele grupuri:
PPE (B7-0072/2010)
S&D (B7-0073/2010)
ALDE (B7-0074/2010)
Verts/ALE (B7-0075/2010)
ECR (B7-0076/2010)
GUE/NGL (B7-0087/2010)
referitoare la recentul cutremur din Haiti
Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, Iva Zanicchi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Carlos Coelho, Michèle Striffler
în numele Grupului PPE
Thijs Berman, Véronique De Keyser, Linda McAvan, Enrique Guerrero Salom, Patrice Tirolien, Michael Cashman, Georgios Stavrakakis
în numele Grupului S&D
Charles Goerens, Louis Michel, Frédérique Ries
în numele Grupului ALDE
Isabelle Durant, Daniel Cohn-Bendit, Eva Joly
în numele Grupului Verts/ALE
Charles Tannock, Nirj Deva
în numele Grupului ECR
Patrick Le Hyaric
în numele Grupului GUE/NGL

9.2.2010


Procedură : 2010/2518(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
RC-B7-0072/2010
Texte depuse :
RC-B7-0072/2010
Dezbateri :
Texte adoptate :

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: