Propunere comună de rezoluţie - RC-B7-0072/2010/REV1Propunere comună de rezoluţie
RC-B7-0072/2010/REV1

  PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE
  în conformitate cu articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul de procedură
  în locul propunerilor de rezoluţie depuse de următoarele grupuri:
  PPE (B7-0072/2010)
  S&D (B7-0073/2010)
  ALDE (B7-0074/2010)
  Verts/ALE (B7-0075/2010)
  ECR (B7-0076/2010)
  GUE/NGL (B7-0087/2010)
  referitoare la recentul cutremur din Haiti
  Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, Iva Zanicchi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Carlos Coelho, Michèle Striffler
  în numele Grupului PPE
  Thijs Berman, Véronique De Keyser, Linda McAvan, Enrique Guerrero Salom, Patrice Tirolien, Michael Cashman, Georgios Stavrakakis
  în numele Grupului S&D
  Charles Goerens, Louis Michel, Frédérique Ries
  în numele Grupului ALDE
  Isabelle Durant, Daniel Cohn-Bendit, Eva Joly
  în numele Grupului Verts/ALE
  Charles Tannock, Nirj Deva
  în numele Grupului ECR
  Patrick Le Hyaric
  în numele Grupului GUE/NGL

  9.2.2010


  Procedură : 2010/2518(RSP)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  RC-B7-0072/2010
  Texte depuse :
  RC-B7-0072/2010
  Dezbateri :
  Texte adoptate :

  Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: