Postup : 2010/2518(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B7-0072/2010

Predkladané texty :

RC-B7-0072/2010

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 10/02/2010 - 9.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0015

9.2.2010
RC-B7-0072/2010/REV1
NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA
predložený v súlade s článkom 110 ods. 4 rokovacieho poriadku
ktorý nahrádza návrhy skupín:
PPE (B7-0072/2010)
Verts/ALE (B7-0073/2010)
ECR (B7-0074/2010)
S&D (B7-0075/2010)
ALDE (B7-0076/2010)
GUE/NGL (B7-0077/2010)
o nedávnom zemetrasení na Haiti
Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, Iva Zanicchi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Carlos Coelho, Michèle Striffler
v mene skupiny PPE
Thijs Berman, Véronique De Keyser, Linda McAvan, Enrique Guerrero Salom, Patrice Tirolien, Michael Cashman, Georgios Stavrakakis
v mene skupiny S&D
Charles Goerens, Louis Michel, Frédérique Ries
v mene skupiny ALDE
Isabelle Durant, Daniel Cohn-Bendit, Eva Joly
v mene skupiny Verts/ALE
Charles Tannock, Nirj Deva
v mene skupiny ECR
Patrick Le Hyaric
v mene skupiny GUE/NGL

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 144kWORD 87k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia