Návrh spoločného uznesenia - RC-B7-0072/2010/REV1Návrh spoločného uznesenia
RC-B7-0072/2010/REV1

  NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA
  predložený v súlade s článkom 110 ods. 4 rokovacieho poriadku
  ktorý nahrádza návrhy skupín:
  PPE (B7-0072/2010)
  Verts/ALE (B7-0073/2010)
  ECR (B7-0074/2010)
  S&D (B7-0075/2010)
  ALDE (B7-0076/2010)
  GUE/NGL (B7-0077/2010)
  o nedávnom zemetrasení na Haiti
  Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, Iva Zanicchi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Carlos Coelho, Michèle Striffler
  v mene skupiny PPE
  Thijs Berman, Véronique De Keyser, Linda McAvan, Enrique Guerrero Salom, Patrice Tirolien, Michael Cashman, Georgios Stavrakakis
  v mene skupiny S&D
  Charles Goerens, Louis Michel, Frédérique Ries
  v mene skupiny ALDE
  Isabelle Durant, Daniel Cohn-Bendit, Eva Joly
  v mene skupiny Verts/ALE
  Charles Tannock, Nirj Deva
  v mene skupiny ECR
  Patrick Le Hyaric
  v mene skupiny GUE/NGL

  9.2.2010


  Postup : 2010/2518(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  RC-B7-0072/2010
  Predkladané texty :
  RC-B7-0072/2010
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: