Predlog skupne resolucije - RC-B7-0072/2010/REV1Predlog skupne resolucije
RC-B7-0072/2010/REV1

  PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
  v skladu s členom 110(4) poslovnika,
  ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
  PPE (B7-0072/2010)
  Verts/ALE (B7-0073/2010)
  ECR (B7-0074/2010)
  S&D (B7-0075/2010)
  ALDE (B7-0076/2010)
  GUE/NGL (B7-0087/2010)
  o nedavnem potresu na Haitiju
  Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, Iva Zanicchi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Carlos Coelho, Michèle Striffler
  v imenu skupine PPE
  Thijs Berman, Véronique De Keyser, Linda McAvan, Enrique Guerrero Salom, Patrice Tirolien, Michael Cashman, Georgios Stavrakakis
  v imenu skupine S&D
  Charles Goerens, Louis Michel, Frédérique Ries
  v imenu skupine ALDE
  Isabelle Durant, Daniel Cohn-Bendit, Eva Joly
  v imenu skupine Verts/ALE
  Charles Tannock, Nirj Deva
  v imenu skupine ECR
  Patrick Le Hyaric
  v imenu skupine GUE/NGL

  9.2.2010


  Postopek : 2010/2518(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  RC-B7-0072/2010
  Predložena besedila :
  RC-B7-0072/2010
  Razprave :
  Sprejeta besedila :

  Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: