Predlog skupne resolucije - RC-B7-0072/2010/REV1Predlog skupne resolucije
RC-B7-0072/2010/REV1

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
v skladu s členom 110(4) poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
PPE (B7-0072/2010)
Verts/ALE (B7-0073/2010)
ECR (B7-0074/2010)
S&D (B7-0075/2010)
ALDE (B7-0076/2010)
GUE/NGL (B7-0087/2010)
o nedavnem potresu na Haitiju
Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, Iva Zanicchi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Carlos Coelho, Michèle Striffler
v imenu skupine PPE
Thijs Berman, Véronique De Keyser, Linda McAvan, Enrique Guerrero Salom, Patrice Tirolien, Michael Cashman, Georgios Stavrakakis
v imenu skupine S&D
Charles Goerens, Louis Michel, Frédérique Ries
v imenu skupine ALDE
Isabelle Durant, Daniel Cohn-Bendit, Eva Joly
v imenu skupine Verts/ALE
Charles Tannock, Nirj Deva
v imenu skupine ECR
Patrick Le Hyaric
v imenu skupine GUE/NGL

9.2.2010


Postopek : 2010/2518(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
RC-B7-0072/2010
Predložena besedila :
RC-B7-0072/2010
Razprave :
Sprejeta besedila :

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: