Predlog skupne resolucije - RC-B7-0105/2010Predlog skupne resolucije
RC-B7-0105/2010

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE o Burmi

10. 2. 2010

v skladu s členom 122(5) poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
ALDE (B7‑0105/2010)
S&D (B7‑0106/2010)
PPE (B7‑0107/2010)
GUE/NGL (B7‑0108/2010)
ECR (B7‑0109/2010)
Verts/ALE (B7‑0110/2010)

Filip Kaczmarek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Martin Kastler, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Tadeusz Zwiefka v imenu skupine PPE
Véronique De Keyser, Marc Tarabella v imenu skupine S&D
Leonidas Donskis, Louis Michel, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez, Graham Watson v imenu skupine ALDE
Christian Engström, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda, Gerald Häfner v imenu skupine Verts/ALE
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR
Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL
Juozas Imbrasas, Rolandas Paksas


Postopek : 2010/2553(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
RC-B7-0105/2010
Predložena besedila :
RC-B7-0105/2010
Sprejeta besedila :

Resolucija Evropskega parlamenta o Burmi

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju sklepov Sveta EU o Burmi/Mjanmaru z dne 27. aprila 2009 in skupnega stališča Sveta o obnovitvi omejevalnih ukrepov za Burmo,

–   ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta – izjava o Burmi/Mjanmaru z 19. junija 2009,

–   ob upoštevanju izjave predsedstva v imenu Evropske unije o begu karenskih civilistov iz Burme/Mjanmara z 11. junija 2009,

–   ob upoštevanju izjave predsedstva EU s 23. februarja 2009, v kateri je pozvalo k vseobsegajočemu dialogu med oblastmi in demokratičnimi salami v Burmi/Mjanmaru,

–   ob upoštevanju resolucije generalne skupščine Združenih narodov št. 64/238 o položaju človekovih pravic v Mjanmaru s 23. decembra 2009,

–   ob upoštevanju izjave predsedstva v imenu Evropske unije o aretaciji Aung San Su Či s 14. maja 2009,

–   ob upoštevanju izjave predsedujočega Združenju držav jugovzhodne Azije o Mjanmaru z 11. avgusta 2009,

–   ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Burmi/Mjanmaru,

–   ob upoštevanju člena 122(5) svojega poslovnika,

A. ker se stanje človekovih pravic v Burmi/Mjanmaru še naprej slabša, politično zatiranje povečuje, temeljne svoboščine prebivalcev Burme pa se sistematično kršijo,

B.  ker vojska še naprej krši človekove pravice civilistov na etnično konfliktnih območjih, tudi z izvensodnimi usmrtitvami, prisilnim delom in spolnim nasiljem,

C.  ker burmanski režim še naprej številčno in sistematično prisilno novači otroke vojake,

D.  ker je v Burmi po poročilih približno 2177 političnih zapornikov, tudi 14 novinarjev, več kot 230 budističnih menihov, ki so sodelovali v protestih leta 2007, pa je še vedno v zaporih;

E.  ker naj bi jeseni leta 2010 Burma/Mjanmar imela prve parlamentarne volitve po dvajsetih letih,

F.  ker bodo volitve temeljile na ustavi, ki jo je pripravila vojska, o njeni legitimnosti pa obstajajo resni dvomi; ker nova ustava predvideva volitve v letu 2010, da bi opravičila petdeset let vojaške vladavine, vojska pa bo imela 25 % sedežev v parlamentu,

G. ker nova ustava prepoveduje voditeljici Nacionalne lige za demokracijo in Nobelovi nagrajenki za mir Aung San Su Či, da bi kandidirala za javno funkcijo; ker so nekatere opozicijske stranke in etnične manjšine izjavile, da bodo bojkotirale volitve, Nacionalna liga za demokracijo pa ne bo sprejela njihovega izida, če prej ne bo prišlo do dialoga o reviziji ustave,

H.  ker je bil 28. januarja 2010 Ngwe Soe Lin obsojen na 13 let zapora, ker je delal za tujo tiskovno agencijo Democratic Voice of Burma, 30. decembra 2009 pa je bil na podlagi podobnih obtožb na 27 let zapora obsojen Hla Hla Win,

I.   ker je treba stalno zatiranje političnih nesoglasij obravnavati kot poskuse burmanske hunte, da bi pridobila večji nadzor nad mediji pred nacionalnimi volitvami, ki so predvidene proti koncu leta;

J.   ker je bila Aung San Su Či 11. avgusta 2009 obsojena na 3 leta zapora, kazen pa so kasneje burmanske oblasti znižale na 18 mesecev hišnega pripora; ker so njeni odvetniki pri vrhovnem sodišču v Burmi vložili zahtevo za razveljavitev obsodbe; ker je mednarodna skupnost splošno obsodila neupravičeno sojenje in razsodbo proti Daw Aung San Su Či,

K. ker je bilo zaradi napadov burmanske vojske in Demokratične budistične vojske Karenov razseljenih več tisoč civilistov, približno 5000 beguncev pa je bilo prisiljenih zbežati na Tajsko; ker obstaja resna nevarnost, da bodo po njihovi vrnitvi človekove pravice karenskih beguncev hudo kršene, vključno s prisilnim delom in posilstvi s strani vojakov burmanske vojske;

L.  ker je po ocenah v vzhodni Burmi pol milijona razseljenih ljudi, v devetih taboriščih ob meji med Tajsko in Burmo je še vedno 140.000, več kot 200.000 pripadnikov ljudstva Rohingja pa živi v begunskih taboriščih ali so razpršeni po jugovzhodnem Bangladešu; ker več milijonov migrantov, beguncev in iskalcev azila iz Burme živi na Tajskem, v Indiji, v Bangladešu in v Maleziji ter so včasih žrtve trgovanja z ljudmi;

M. ker so od 2. januarja naprej bangladeške agencije za kazenski pregon kot nikoli prej napadale neregistrirane begunce iz ljudstva Rohingja, ki so se nastanili zunaj dveh uradnih begunskih taborišč v okrožju Cox’s Bazar; ker je bilo od takrat več kot aretiranih, nekaj od teh je bilo prisiljenih v vrnitev čez burmansko mejo, drugi pa so bili obtoženi v skladu s priseljensko zakonodajo in poslani v zapor,

N. ker je več kot 5000 samonaseljenih pripadnikov ljudstva Rohingja že zapustilo domove in poiskalo zatočišče v začasnem taborišču Kutupalong v Ukhiji, kjer je sedaj po ocenah že 30.000 ljudi, ki ne dobivajo hrane, nimajo pa niti možnosti za preživetje, saj jim grozi aretacija, če bi želeli poiskati zaposlitev in bi zapustili taborišče,

1.  odločno obsoja stalno sistematično kršenje človekovih pravic, temeljnih svoboščin in osnovnih demokratičnih pravic ljudi v Burmi/Mjanmaru;

2.  izraža hudo zaskrbljenost zaradi nedavnega sojenja, obsodbe in izreka kazni Aung San Su Či ter poziva k takojšnji in brezpogojni izpustitvi; zahteva, da se ji omogoči pravica do udeležbe na prihajajočih volitvah;

3.  je seznanjen z odločitvijo vlade Burme/Mjanmara, da bo organizirala volitve ter vztraja, da v sedanjih razmerah ne morejo biti obravnavane kot proste in demokratične; zlasti obsoja prepoved, da bi Aung San Su Či nastopila kot kandidatka;

4.  poziva vlado Burme/Mjanmara, naj nemudoma začne resnični dialog z Nacionalno ligo za demokracijo, vsemi drugimi opozicijskimi strankami in etničnimi skupinami; v zvezi s tem pozdravlja prizadevanja generalnega sekretarja Združenih narodov in njegovega posebnega poročevalca za človekove pravice v Burmi/Mjanmaru za posredovanje;

5.  odločno poziva vlado Burme/Mjanmara, naj brez odlašanja sprejme potrebne ukrepe, da bo zagotovila svoboden, pravičen, pregleden in vključujoč volilni proces, skladen z mednarodnimi standardi, tudi z izvajanjem volilne zakonodaje, da bodo lahko v njem udeleženi vsi volivci in vse politične stranke ter naj privoli v prisotnost mednarodnih opazovalcev;

6.  obsoja samovoljne obtožbe kot povod za aretacijo političnih nasprotnikov burmanskega režima ali oporečnikov, zlasti nenehno zatiranje in zastraševanje budističnih menihov; poziva burmanske oblasti, naj opustijo politično utemeljene pregone ter nemudoma in brezpogojno izpustijo vse zapornike vesti, tudi menihe, ter jim v celoti povrnejo njihove politične pravice;

7. obsoja omejevanje svobode zbiranja, združevanja in izražanja v Burmi/Mjanmaru; poziva oblasti Burme/Mjanmara, naj te omejitve odpravijo, tudi tiste, ki veljajo za svobodne in neodvisne medije;

8.  izraža svojo zaskrbljenost zaradi stalne diskriminacije, kršitev človekovih pravic, nasilja, dela otrok in prisilnega dela, razseljevanja in oblik zatiranja, katerega žrtve so številne etnične in verske manjšine; poziva vlado Burme/Mjanmara, naj nemudoma ukrepa, da bi izboljšala njihove razmere;

9.  izraža globoko zaskrbljenost zaradi stalne uporabe praks, kot so samovoljno pridržanje, prisilno izginotje, posilstvo in druge oblike spolnega nasilja, mučenje ter surovo, nečloveško in ponižujoče ravnanje; odločno poziva vlado Burme/Mjanmara, naj zagotovi, da bo v vseh poročilih o kršitvah človekovih pravic izvedena popolna, pregledna, učinkovita, nepristranska in neodvisna preiskava ter naj sodno preganja vse odgovorne, da taka kazniva dejanja ne bi več ostala nekaznovana;

10. odločno poziva burmansko vojaško hunto, naj nemudoma preneha novačiti in uporabljati otroke vojake, pospeši ukrepe za zaščito otrok pred oboroženimi spopadi ter si prizadeva za sodelovanje s posebnim predstavnikom generalnega sekretarja Združenih narodov za otroke v oboroženih spopadih;

11. ostro obsoja kampanje za etnično čiščenje vlade Burme/Mjanmara proti manjšinam, vključno s tistimi, ki se zatekajo v sosednje države;

12. poziva Kraljevo vlado Tajske, naj še naprej zagotavlja zatočišče in zaščito karenskim beguncem, ki bežijo pred zlorabami v Burmi/Mjanmaru ter naj si skupaj z Uradom visokega komisarja Združenih narodov za begunce, tajsko-burmanskim konzorcijem in mednarodno skupnostjo prizadevajo poiskati nadomestno rešitev, ki bo zagotovila varnost 3000 karenskim beguncem;

13. ob upoštevanju potekajočega konflikta na meji med Tajsko in Burmo poziva Komisijo, naj Urad Evropske komisije za humanitarno pomoč nudi pomoč beguncem na tem področju tudi v letu 2010;

14. poziva bangladeško vlado, naj nemudoma preneha aretacije, prisilno razseljevanje in vračanje v domovino neregistriranih pripadnikov ljudstva Rohingja v okrožjih Cox’s Bazar in Bandarban, naj prizna, da so neregistrirani pripadniki ljudstva Rohingja iskalci azila brez države, ki so zbežali pred preganjanjem v Burmi/Mjanmaru in potrebujejo mednarodno zaščito, ter naj jim zagotovi ustrezno zaščito, možnost preživetja in druge osnovne storitve;

15. poziva vlade Kitajske, Indije in Rusije, naj uporabijo svoj gospodarski in politični vpliv pri oblasteh Burme/Mjanmara, da bi v tej državi dosegli viden napredek ter pretrgali dobavo orožja in drugih strateških virov burmanskemu režimu;

16. poziva Svet, naj ohrani omejujoče ukrepe za burmanski režim, dokler ne bo oprijemljivega napredka na področju demokratizacije; obenem poziva Svet, naj oceni učinkovitost omejevalnih ukrepov;

17. naroča svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje visoki predstavnici/podpredsednici Komisije Catherine Ashton, vladam in parlamentom držav članic, posebnemu odposlancu EU za Burmo/Mjanmar, burmanskemu državnemu svetu za mir in razvoj, vladam držav članic Združenja držav jugovzhodne Azije (ASEAN) in združenja ASEM, vladama Bangladeša in Rusije, sekretariatu ASEM, medparlamentarni skupini Mjanmara v združenju ASEAN, Aung San Su Či, Nacionalni ligi za demokracijo, generalnemu sekretarju Združenih narodov, visokemu komisarju Združenih narodov za človekove pravice in posebnemu poročevalcu odbora za človekove pravice Združenih narodov za Burmo/Mjanmar.