Közös állásfoglalási indítvány - RC-B7-0233/2010Közös állásfoglalási indítvány
RC-B7-0233/2010

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a 2010. május 5-én rendezendő közelgő EU–Kanada csúcstalálkozóról

28.4.2010

az eljárási szabályzat 110. cikkének (4) bekezdése alapján
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
S&D (B7‑0233/2010)
PPE, ALDE, ECR (B7‑0234/2010)

Elisabeth Jeggle a PPE képviselőcsoportja nevében
Ioan Enciu az S&D képviselőcsoport nevében
Wolf Klinz az ALDE képviselőcsoportja nevében
Philip Bradbourn az ECR képviselőcsoport nevében


Eljárás : 2010/2549(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
RC-B7-0233/2010
Előterjesztett szövegek :
RC-B7-0233/2010
Elfogadott szövegek :

Az Európai Parlament állásfoglalása a 2010. május 5-én rendezendő közelgő EU–Kanada csúcstalálkozóról

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az átfogó gazdasági-kereskedelmi megállapodás kidolgozásáról szóló, a 2009. május 6-án Prágában rendezett EU–Kanada csúcstalálkozón megindított tárgyalásokra,

–   tekintettel az Európai Parlament és a Bizottság közötti keretmegállapodás következő jogalkotási ciklusra vonatkozó felülvizsgálatáról szóló 2010. február 9-i állásfoglalására,

–   tekintettel a Kanadával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség 2009 novemberében Brüsszelben sikerrel megtartott 32. parlamentközi ülésére,

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 218. cikke szerinti egyetértési eljárásra,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (4) bekezdésére,

A. mivel Kanada az Európai Unió egyik legrégebbi és legszorosabban együttműködő partnere, mellyel a hivatalos kapcsolatok egészen 1959-ig nyúlnak vissza,

B.  mivel az átfogó gazdasági-kereskedelmi megállapodás kidolgozásáról jelenleg zajló tárgyalások erősíthetik az EU és Kanada közötti kapcsolatokat,

C. mivel 2010-ben Kanada látja el a G8-csoport elnökségi teendőit, és mivel a következő G20-csúcstalálkozónak is Kanada ad otthont,

D. mivel a közelgő, május 5-én Brüsszelben tartandó EU–Kanada csúcstalálkozó várhatóan a két fél közötti, már amúgy is szoros politikai kapcsolatok erősítésére fog összpontosítani, különös tekintettel az alábbi közös kihívásokra: az átfogó gazdasági-kereskedelmi megállapodásról szóló tárgyalások; kül- és biztonságügyi kihívások, különös tekintettel az afganisztáni és pakisztáni helyzetre; közös megközelítés Iránnal kapcsolatban; a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozása; Haiti helyzete, valamint a New York-i adományozói konferencia eredményeinek nyomon követése; fejlesztési együttműködés; a pénzügyi és gazdasági válságra adott válasz összehangolása; az éghajlatváltozás és az energia; valamint a világkereskedelmi tárgyalások dohai fordulójának előrelendítése,

E.  mivel az EU és Kanada azonos értékeket képvisel, és mivel mindkét fél erősen elkötelezett amellett, hogy a jelentős kihívásokat többoldalú együttműködés keretében kezelje,

1.  üdvözli azt a bizottsági nyilatkozatot, amely szerint az átfogó gazdasági-kereskedelmi megállapodásra irányuló tárgyalásokon elért előrelépések alapvető fontosságúak az EU és Kanada közötti gazdasági kapcsolatok szempontjából; e tekintetben úgy véli, hogy a 2010. május 5-én Brüsszelben tartandó EU–Kanada csúcstalálkozó kiváló alkalmat teremt e tárgyalások felgyorsítására;

2.  megjegyzi, hogy Kanada gazdasága – és különösen a bankszektor – a gazdasági válság során erősnek bizonyult; kijelenti, hogy kész Kanadával szoros együttműködésben dolgozni a G20-csoport keretében annak érdekében, hogy összehangolt globális megközelítés szülessen a költségvetési ösztönzők és a költségvetési konszolidáció tekintetében, mellyel összefüggésben a banki különadó vagy a pénzügyi műveletekre kivetett adó globális szintű bevezetésének kérdése a Torontóban rendezendő következő G20-csúcstalálkozó egyik kiemelt témája lesz;

3.  rámutat arra, hogy az EU és Kanada egyaránt elkötelezett amellett, hogy összehangolt, következetes és átfogó megközelítést alkalmazzon Haiti rövid és hosszú távú igényeinek kielégítésére, valamint hogy Haiti újjáépítése során figyelembe vegye a haiti népnek az országára vonatkozó jogos és régóta fennálló törekvéseit, miközben biztosítja az újjáépítési folyamattal kapcsolatos nemzeti szerepvállalásukat;

4.  üdvözli, hogy – ahogyan az a közelmúltban a kanadai parlamentben tartott trónbeszédből kiderül – Kanada meg kívánja nyitni távközlési ágazatát a külföldi konkurencia számára;

5.  üdvözli továbbá, hogy Kanada jelentős mértékben meg kívánja reformálni halászati gazdálkodási rendszerét, bevonva az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezetet is;

6.  ismételten aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a Cseh Köztársaság, Románia és Bulgária állampolgárai számára a Kanadába való belépés továbbra is vízumköteles, és felszólítja Kanadát arra, hogy mihamarabb szüntesse meg ezt a kötelezettséget; megjegyzi, hogy a cseh állampolgárok számára előírt vízumkötelezettséget a kanadai kormány a Kanadába áramló romák nagy száma miatt vezette be, ezért felhívja a tagállamokat, hogy kezeljék megfelelően a romák ügyét Európában; ezzel kapcsolatban üdvözli, hogy a prágai kanadai nagykövetségen vízumirodát nyitottak, valamint hogy a témában szakértői munkacsoport alakult, és reméli, hogy a kanadai menekültügyi rendszer megígért átfogó felülvizsgálata a vízumkötelezettség eltörléséhez vezet;

7.  hangsúlyozza, hogy az Unió és Kanada elkötelezte magát a biztonságos és fenntartható, alacsony szén-dioxid-kibocsátású globális gazdaság kialakítása mellett, ugyanakkor meg kívánja erősíteni az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodáshoz szükséges kapacitást; hangsúlyozza az EU és Kanada közötti, a környezetvédelemről szóló magas szintű párbeszéd keretei között folyó, az északi-sarki területen folytatott környezetvédelmi, energetikai és tengeri együttműködésre is kiterjedő környezetvédelmi megbeszélések jelentőségét; üdvözli Kanada – a legutóbbi trónbeszéd során kinyilvánított – elkötelezettségét amellett, hogy befektet a tiszta energiatechnológiákba, hogy tiszta energiát használó nagyhatalommá válik, valamint hogy vezető szerepet vállal a „zöld” munkahelyek létesítésében;

8.  emlékezteti a Tanácsot és a Bizottságot, hogy a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése következtében az Európai Parlament egyetértése szükséges a nemzetközi megállapodások megkötéséhez, valamint teljes mértékben be kell vonni az eljárás valamennyi szakaszába, és arra számít, hogy a Bizottság hamarosan nyilatkozik arról, hogyan kíván megfelelni e követelménynek;

9.  gratulál a vancouveri szervezőbizottságnak a 2010-es téli olimpiai és paraolimpiai játékok sikeres megszervezéséhez;

10. megjegyzi, hogy az EU és Kanada közötti kapcsolatok kizárólag szövetségi hatáskörbe tartoznak, ugyanakkor üdvözli a tartományok és területek részvételét az átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodásról szóló tárgyalásokban és az EU–Kanada kapcsolatok egyéb területein;

11. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az EU soros elnökségének, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, valamint a kanadai kormánynak.