Procedūra : 2010/2549(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : RC-B7-0233/2010

Iesniegtie teksti :

RC-B7-0233/2010

Debates :

PV 20/04/2010 - 11
CRE 20/04/2010 - 11

Balsojumi :

PV 05/05/2010 - 13.52
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2010)0142

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 139kWORD 70k
28.4.2010
PE439.744v01-00}
PE439.745v01-00} RC1
 
B7-0233/2010}
B7-0234/2010} RC1

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 110. panta 4. punktu

nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:

S&D (B7‑0233/2010)

PPE, ALDE, ECR (B7‑0234/2010)


par gaidāmo ES un Kanādas augstākā līmeņa sanāksmi 2010. gada 5. maijā


Elisabeth Jeggle PPE grupas vārdā
Ioan Enciu S&D grupas vārdā
Wolf Klinz ALDE grupas vārdā
Philip Bradbourn ECR grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par gaidāmo ES un Kanādas augstākā līmeņa sanāksmi 2010. gada 5. maijā  

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā 2009. gada 6. maijā notikušajā ES un Kanādas augstākā līmeņa sanāksmē uzsāktās sarunas par visaptverošu ekonomikas un tirdzniecības nolīgumu,

–   ņemot vērā 2010. gada 9. februāra rezolūciju par pārskatīto Pamatnolīgumu par Eiropas Parlamenta un Komisijas attiecībām nākamajā likumdošanas periodā,

–   ņemot vērā 2009. gada novembrī Briselē notikušo veiksmīgo parlamentu 32. sanāksmi, kurā piedalījās delegācija attiecībām ar Kanādu,

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 218. pantā noteikto piekrišanas procedūru,

–   ņemot vērā Reglamenta 110. panta 4. punktu,

A. tā kā Kanāda ir viena no Eiropas Savienības senākajām un ciešākajām partnervalstīm, ar kuru formālas attiecības ir izveidojušās kopš 1959. gada;

B.  tā kā pašreizējās sarunas par visaptverošu ekonomikas un tirdzniecības nolīgumu varētu stiprināt ES un Kanādas attiecības;

C. tā kā 2010. gadā Kanāda ir uzņēmusies G8 valstu grupas vadību un šajā valstī notiks nākamā G20 valstu augstākā līmeņa sanāksme;

D. tā kā gaidāmajā ES un Kanādas augstākā līmeņa sanāksmē, kas 2010. gada 5. maijā notiks Briselē, ir paredzēts vērst uzmanību uz abu partneru jau ciešo partnerattiecību stiprināšanu, jo īpaši pievēršoties tādiem kopīgiem uzdevumiem kā sarunas par visaptverošu ekonomiskās tirdzniecības nolīgumu, ārpolitika un drošība, jo īpaši Afganistānā un Pakistānā, kopēja pieeja Irānai, kodolieroču neizplatīšana, Haiti un paveiktais darbs pēc Ņujorkas līdzekļu devēju konferences, sadarbība attīstības jomā, saskaņota reaģēšana uz finanšu un ekonomikas krīzi, klimata pārmaiņas un enerģētikas jomas jautājumi un progresa nodrošināšana Dohas pasaules tirdzniecības sarunās;

E.  tā kā ES un Kanādai ir kopīgas vērtības un stingra apņēmība strādāt daudzpusēji, risinot būtiskus uzdevumus;

1.  atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu, kurā progress sarunās par visaptverošu ekonomiskās tirdzniecības nolīgumu ir minēts kā ES un Kanādas ekonomisko attiecību pamatelements; šajā sakarībā uzskata, ka ES un Kanādas augstākā līmeņa sanāksme, kas notiks 2010. gada 5. maijā Briselē, radīs labu iespēju turpināt šīs sarunas;

2.  norāda uz Kanādas ekonomikas un jo īpaši banku sektora noturīgumu ekonomikas krīzes laikā; pauž gatavību cieši sadarboties ar Kanādu saistībā ar G20, lai vienotos par koordinētu vispārēju pieeju fiskāliem stimuliem un fiskālai konsolidācijai, jo jautājumam par bankas nodevu un darījuma nodokli pasaules līmenī vajadzētu būt vienai no prioritātēm nākamajā G20 valstu augstākā līmeņa sanāksmē Toronto;

3.  ņem vērā, ka gan Kanāda, gan ES ir pilnībā apņēmušās izmantot saskaņotu, konsekventu un visaptverošu pieeju, lai risinātu Haiti tūlītējās un ilgāka termiņa vajadzības un veidotu jaunu Haiti, kas atbilst tās tautas likumīgajām un izsenajām vēlmēm attiecībā uz savu valsti, vienlaikus nodrošinot, ka rekonstrukcijas procesā tiek ievērotas Haiti valsts tiesības;

4.  atzinīgi vērtē to, ka, nesen atklājot Kanādas parlamenta sesiju, karaļnama pārstāvja uzrunā tika pausts nodoms atvērt Kanādas telekomunikāciju nozari ārvalstu konkurencei;

5.  tāpat atzinīgi vērtē nodomu sākt būtiskas reformas Kanādas zivsaimniecības pārvaldības sistēmā, iesaistot arī Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizāciju;

6.  atkārtoti pauž bažas par to, ka Kanāda joprojām ir noteikusi vīzu režīmu Čehijas, Rumānijas un Bulgārijas pilsoņiem, un aicina to pēc iespējas ātrāk atcelt; ņem vērā, ka Kanādas valdība ieviesa vīzas prasību Čehijas pilsoņiem, reaģējot uz romu milzīgu pieplūdumu Kanādā, un tādēļ aicina dalībvalstis pienācīgi risināt romu jautājumu Eiropā; šajā sakarībā atzinīgi vērtē vīzu biroja atklāšanu Kanādas vēstniecībā Prāgā un ekspertu darba grupas izveidošanu šajā jomā un ar interesi gaida, vai pēc Kanādas patvēruma sistēmas visaptverošas pārskatīšanas vīzu režīms tiks atcelts;

7.  uzsver, ka ES un Kanāda ir apņēmušās izveidot drošu un ilgtspējīgu globālu ekonomiku ar zema oglekļa emisiju, stiprinot spēju pielāgoties klimata pārmaiņu ietekmei; uzsver, ka ES un Kanādas augsta līmeņa dialogā par vidi ir būtiski turpināt diskusijas par vides jautājumiem, tostarp sadarbību Arktikas reģionā vides, enerģijas un jūras jautājumos; atzinīgi vērtē nesen parlamentā karaļnama pārstāvja uzrunā pausto Kanādas apņemšanos ieguldīt līdzekļus tīrās enerģijas tehnoloģijās, lai nodrošinātu Kanādas kā tīrās enerģijas lielvaras ietekmi un vadošo lomu videi draudzīgu darba vietu izveidē;

8.  atgādina Padomei un Komisijai, ka pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā Eiropas Parlamentam ir jāsniedz piekrišana starptautiskiem nolīgumiem un ir jābūt pilnībā iesaistītam visos procedūras posmos, un vēlas iepazīties ar nākamo Komisijas paziņojumu par to, kā tā paredz izpildīt šo prasību;

9.  atzinīgi vērtē Vankūveras Olimpisko spēļu organizatoriskās komitejas veiksmīgi sarīkotās 2010. gada Ziemas olimpiskās un paralimpiskās spēles;

10. norāda, ka ES un Kanādas attiecību kompetence ir vienīgi federālā līmenī, taču atzinīgi vērtē provinču un teritoriju līdzdalību sarunās par visaptverošu ekonomikas un tirdzniecības nolīgumu un dažos citos ES un Kanādas attiecību aspektos;

11. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, ES prezidentvalstij, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos un Kanādas valdībai.

 

Juridisks paziņojums - Privātuma politika