Proċedura : 2010/2549(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : RC-B7-0233/2010

Testi mressqa :

RC-B7-0233/2010

Dibattiti :

PV 20/04/2010 - 11
CRE 20/04/2010 - 11

Votazzjonijiet :

PV 05/05/2010 - 13.52
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P7_TA(2010)0142

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PDF 132kWORD 69k
28.4.2010
PE 439.744v01-00}
PE439.745v01-00} RC1
 
B7-0233/2010}
B7-0234/2010} RC1

imressqa skont l-Artikolu 110(4) tar-Regoli ta' Proċedura

li tieħu post il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa mill-gruppi:

S&D (B7‑0233/2010)

PPE, ALDE, ECR (B7‑0234/2010)


dwar is-Samit UE-Kanada li se jsir fil-5 ta' Mejju 2010


Elisabeth Jeggle f’isem il-Grupp PPE
Ioan Enciu f’isem il-Grupp S&D
Wolf Klinz f’isem il-Grupp ALDE
Philip Bradbourn f’isem il-Grupp ECR

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar is-Samit UE-Kanada li se jsir fil-5 ta' Mejju 2010  

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra n-negozjati għal ftehim kummerċjali ekonomiku komprensiv li nfetħu fis-Samit UE-Kanada fis-6 ta’ Mejju fi Praga,

–   wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta’ Frar 2010 dwar Ftehim ta' Qafas rivedut bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni għall-perjodu leġiżlattiv li jmiss,

–   wara li kkunsidra s-suċċess tat-32 Laqgħa Interparlamentari tad-Delegazzjoni dwar ir-relazzjonijiet mal-Kanada li saret f'Novembru 2009 fi Brussell,

–   wara li kkunsidra l-proċedura ta’ approvazzjoni skont l-Artikolu 218 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 110(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi r-relazzjonijiet formali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kanada jmorru lura għall-1959 u din is-sħubija hija waħda mill-eqreb u l-aktar antika,

B.  billi n-negozjati għaddejjin bħalissa għal ftehim kummerċjali ekonomiku komprensiv jistgħu jsaħħu r-relazzjonijiet UE-Kanada,

C. billi fl-2010, il-Kanada se jkollha l-Presidenza tal-grupp ta’ pajjiżi G8 u se tospita s-Samit tal-G20 li jmiss,

D. billi s-Samit UE-Kanada li se jsir fi Brussell fil-5 ta’ Mejju 2010 hu mistenni li jiffoka fuq it-tisħiħ tar-relazzjoni politika li hija diġà b’saħħitha bejn iż-żewġ sħab, partikolarment bl-indirizzar ta’ sfidi konġunti bħal: negozjati dwar ftehim kummerċjali ekonomiku komprensiv; sfidi barranin u ta' sigurtà, b'mod partikulari rigward l-Afganistan u l-Pakistan; triq komuni 'l quddiem rigward l-Iran; in-nonproliferazzjoni nukleari; Ħaiti u s-segwitu tal-konferenza tad-donaturi ta' New York; il-kooperazzjoni għall-iżvilupp; reazzjoni koordinata għall-kriżi finanzjarja u ekonomika; it-tibdil fil-klima u l-enerġija; u l-progress tan-negozjati kummerċjali dinjija fir-Rawnd ta’ Doha,

E.  billi l-UE u l-Kanada jaqsmu valuri komuni u impenn qawwi għal ħidma multilaterali biex jingħelbu sfidi ewlenin,

1.  Jilqa' b'sodisfazzjon id-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni li tgħid li l-progress fin-negozjati dwar ftehim kummerċjali ekonomiku komprensiv huwa punt ewlieni tar-relazzjonijiet ekonomiċi bejn l-UE u l-Kanada; dwar dan, jemmen li s-Samit UE-Kanada li se jsir fi Brussell fil-5 ta’ Mejju 2010 huwa opportunità tajba biex jitħaffu dawn in-negozjati;

2.  Jinnota r-robustezza tal-ekonomija Kanadiża matul il-kriżi ekonomika, speċjalment tal-qasam bankarju; jesprimi r-rieda tiegħu li jaħdem mill-qrib mal-Kanada fil-kuntest tal-G20 sabiex jinkiseb approċċ globali koordinat għall-istimulu fiskali u l-konsolidazzjoni fiskali, li bih il-kwistjoni tal-introduzzjoni ta’ imposta bankarja jew taxxa għal tranżazzjoni fuq livell globali għandha tkun waħda mill-prijoritajiet fis-Samit tal-G20 li jmiss li se jsir f’Toronto;

3.  Jinnota li kemm il-Kanada kif ukoll l-UE jimpenjaw ruħhom bis-sħiħ biex jieħdu approċċ koordinat, koerenti u komprensiv fid-dawl tal-kisba tal-ħtiġijiet immedjati u fuq terminu ta’ żmien twil biex jibnu l-Ħaiti mill-ġdid b’tali mod li jissodisfa l-aspirazzjonijiet leġittimi u li ilu jistenna l-poplu tal-Ħaiti għall-pajjiżu, filwaqt li jiġi żgurat proċess ta' kostruzzjoni mill-ġdid li jibqa’ f’idejn l-Istat ta' Ħaiti;

4.  Jilqa' b'sodisfazzjon l-intenzjoni ddikjarata fid-Diskors mit-Tron riċenti li sar fil-Parlament Kanadiż biex l-industrija Kanadiża tat-telekomunikazzjonijiet tinfetaħ għall-kompetizzjoni minn barra;

5.  Jilqa’, bl-istess mod, l-intenzjoni li tinbeda riforma kbira tas-sistema tal-ġestjoni tas-sajd Kanadiż, li tinvolvi wkoll il-Kummissjoni tas-Sajd tal-Atlantiku tal-Grigal;

6.  Itenni t-tħassib tiegħu li l-Kanada għadha timponi r-rekwiżit ta’ viża għaċ-ċittadini tar-Repubblika Ċeka, ir-Rumanija u l-Bulgarija, u jitlob li dan ir-rekwiżit jitneħħa mill-iktar fis possibbli; jinnota li r-rekwiżit ta’ viża għaċ-ċittadini Ċeki ġie introdott mill-Gvern Kanadiż minħabba l-influss enormi tar-Roma fil-Kanada u għalhekk jistieden lill-Istati Membri biex jindirizzaw din is-sitwazzjoni tar-Roma fl-Ewropa kif xieraq; f’dan ir-rigward, jilqa’ t-twaqqif ta’ uffiċju tal-viżi fl-Ambaxxata Kanadiża fi Praga u l-istabbiliment ta’ grupp ta’ ħidma espert dwar din il-kwistjoni, u jispera li r-reviżjoni komprensiva mwiegħda tas-sistema tar-rifuġjati fil-Kanada se twassal għat-tneħħija tar-rekwiżit;

7.  Jenfasizza li l-UE u l-Kanada huma marbutin li jibnu ekonomija globali b’emissjonijiet baxxi ta’ karbonju bbażata fuq is-sikurezza u s-sostenibbiltà filwaqt li jsaħħu l-kapaċità li jadattaw għall-impatti tat-tibdil fil-klima; jenfasizza l-importanza ta' diskussjonijiet kontinwi dwar suġġetti ambjentali fid-Djalogu ta' Livell Għoli bejn l-UE u l-Kanada dwar l-Ambjent, fosthom dwar il-kooperazzjoni ambjentali, marittima u fil-qasam tal-enerġija, fiż-Żona tal-Artiku; jilqa’ l-impenn tal-Kanada, kif espress reċentement fid-Diskors mit-Tron, biex tinvesti f’teknoloġiji tal-enerġija nadifa, biex tiżgura postha bħala poter fl-enerġija nadifa u biex tkun minn ta’ quddiem fil-ħolqien ta’ impjiegi li jiffavorixxu l-ambjent;

8.  Ifakkar lill-Kunsill u lill-Kummissjoni li minn mindu daħal fis-seħħ it-Trattat ta’ Lisbona, il-Parlament Ewropew issa għandu jagħti l-approvazzjoni tiegħu dwar ftehimiet internazzjonali u għandu jkun involut bis-sħiħ f’kull stadju tal-proċedura, u jistenna bil-ħerqa dikjarazzjoni bikrija mill-Kummissjoni dwar kif bi ħsiebha tissodisfa dan ir-rekwiżit;

9.  Jifraħ lill-Kumitat Organizzattiv ta’ Vancouver dwar is-suċċess tal-Logħob Olimpiku u Paralimpiku tax-Xitwa;

10. Jinnota li l-kompetenza għar-relazzjonijiet UE-Kanada tinsab biss fuq il-livell federali, iżda jilqa’ l-parteċipazzjoni tal-provinċji u t-territorji fin-negozjati dwar Ftehim Kummerċjali u Ekonomiku Komprensiv u f’xi aspetti oħra tar-relazzjonijiet UE-Kanada;

11. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Presidenza b'rotazzjoni tal-UE, lill-Viċi President tal-Kummissjoni/lir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u lill-Gvern Kanadiż.

 

 

Avviż legali - Politika tal-privatezza