Procedură : 2010/2549(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B7-0233/2010

Texte depuse :

RC-B7-0233/2010

Dezbateri :

PV 20/04/2010 - 11
CRE 20/04/2010 - 11

Voturi :

PV 05/05/2010 - 13.52
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0142

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE
PDF 126kWORD 76k
28.4.2010
PE439.744v01-00}
PE439.745v01-00} RC1
 
B7-0233/2010}
B7-0234/2010} RC1

depusă, în conformitate cu articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul de procedură

în locul propunerilor de rezoluție depuse de următoarele grupuri:

S&D (B7‑0233/2010)

PPE, ALDE, ECR (B7‑0234/2010)


referitoare la viitorul summit UE-Canada din 5 mai 2010


Elisabeth Jeggle în numele Grupului PPE
Ioan Enciu în numele Grupului S&D
Wolf Klinz în numele Grupului ALDE
Philip Bradbourn în numele Grupului ECR
AMENDAMENTE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la viitorul summit UE-Canada din 5 mai 2010  

Parlamentul European,

–   având în vedere negocierile privind încheierea unui acord comercial cuprinzător inițiate în cadrul summitului UE-Canada din 6 mai 2009 de la Praga,

–   având în vedere Rezoluția sa din 9 februarie 2010 referitoare la un acord-cadru revizuit între Parlamentul European și Comisie pentru următoarea legislatură,

–   având în vederea cea de a 32-a reuniune interparlamentară a Delegației pentru relațiile cu Canada din noiembrie 2009, de la Bruxelles, reuniune care a fost un real succes,

–   având în vedere procedura de aprobare prevăzută la articolul 218 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul de procedură,

A. întrucât Canada este unul dintre cei mai vechi și mai apropiați parteneri ai Uniunii Europene, cu care există relații oficiale încă din 1959;

B.  întrucât negocierile în curs privind încheierea unui acord comercial cuprinzător ar putea consolida relațiile dintre UE și Canada;

C. întrucât, în 2010, președinția grupului de țări G8 revine Canadei, aceasta fiind și gazda următorului summit G20;

D. întrucât se preconizează că la următorul summit UE-Canada de la Bruxelles, din 5 mai 2010, accentul se va pune pe consolidarea relației politice deja strânse dintre cei doi parteneri, abordându-se în special provocări comune precum: negocierile privind încheierea unui acord comercial cuprinzător; problemele în materie de afaceri externe și securitate, în special în legătură cu Afganistan/Pakistan; o politică viitoare comună privind Iranul; neproliferarea nucleară; Haiti și urmările conferinței donatorilor de la New York; cooperarea pentru dezvoltare; o reacție coordonată la criza financiară și economică; schimbările climatice și energia, precum și progresele Rundei de negocieri de la Doha privind comerțul internațional;

E.  întrucât UE și Canada au valori comune și împărtășesc același angajament ferm de a acționa la nivel multilateral pentru a face față provocărilor majore,

1.  salută declarația Comisiei în care progresele negocierilor asupra unui acord economic cuprinzător este considerat un element esențial al relațiilor economice UE-Canada; consideră, în această privință, că summitul UE-Canada care va avea loc la Bruxelles, la 5 mai 2010, va constitui o bună ocazie de a accelera aceste negocieri;

2.  remarcă soliditatea economiei canadiene, în special a sectorului bancar, în timpul crizei economice; își exprimă dorința de colabora strâns cu Canada, în cadrul G20, pentru dezvoltarea unei abordări globale coordonate cu privire la stimulentele fiscale și consolidarea fiscală, iar în acest context, chestiunea introducerii unei taxe bancare sau tranzacționale la nivel global va constitui una din prioritățile următorului summit G20 de la Toronto;

3.  ia act de faptul că atât Canada, cât și UE și-au exprimat angajamentul deplin în vederea adoptării unei abordări coordonate, coerente și cuprinzătoare pentru a răspunde nevoilor imediate și pe termen lung ale statului Haiti și pentru a construi un nou stat Haiti, care să se ridice la înălțimea așteptărilor îndreptățite pe care haitienii le au de multă vreme cu privire la țara lor, asigurând faptul că autoritățile naționale haitiene își vor asuma responsabilitatea pentru procesul de reconstrucție;

4.  salută intenția declarată în recentul Discurs al Tronului pronunțat în cadrul Parlamentului Canadei de a deschide sectorul canadian al comunicațiilor concurenței externe;

5.  salută, în egală măsură, intenția de a lansa o reformă majoră a sistemului canadian de gestionare a pescuitului, care implică, de asemenea, Organizația de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest;

6.  își reiterează îngrijorarea privind faptul că cetățenilor Republicii Cehe, României și Bulgariei încă li se cere viză și solicită eliminarea cât mai rapidă a obligativității acestora; observă că introducerea obligativității vizei pentru cetățenii cehi a fost decisă de guvernul canadian în urma afluxului populației rrome în Canada și solicită, prin urmare, statelor membre să abordeze în mod adecvat situația rromilor din Europa; în această privință, salută deschiderea unui serviciu pentru vize în cadrul ambasadei Canadei de la Praga și înființarea unui grup de lucru compus din specialiști în această chestiune și speră ca revizuirea cuprinzătoare promisă a sistemului canadian de azil va conduce la eliminarea acestei obligativități de a obține viză;

7.  evidențiază faptul că UE și Canada s-au angajat în direcția edificării unei economii globale cu emisii scăzute de dioxid de carbon, sigură și durabilă, consolidând, în același timp, capacitatea de adaptare la impactul schimbărilor climatice; subliniază importanța continuării discuțiilor cu privire la chestiunile de mediu în dialogul UE-Canada la nivel înalt privind mediul, incluzând cooperarea în domeniul mediului, energiei și în domeniul maritim în regiunea arctică; salută angajamentul Canadei, exprimat recent, în cadrul Discursului Tronului, de a efectua investiții în tehnologii energetice nepoluante, a-și asigura o poziție de putere în domeniul energiei nepoluante și de a deține un rol de lider în materie de creare de locuri de muncă ecologice;

8.  reamintește Consiliului și Comisiei că, de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Parlamentul European trebuie să aprobe acordurile internaționale și să fie pe deplin implicat în toate etapele procedurii și așteaptă cu interes o declarație din partea Comisiei, în viitorul foarte apropiat, privind modul în care aceasta intenționează să îndeplinească această cerință;

9.  felicită Comitetul de organizare al Jocurilor Olimpice de la Vancouver pentru succesul Jocurilor Olimpice de iarnă 2010 și al Jocurilor Paralimpice;

10. ia act de faptul că doar guvernul federal are competență pentru relațiile UE-Canada, însă salută participarea provinciilor și teritoriilor la negocierile pentru încheierea acordului economic și comercial cuprinzător, precum și în alte aspecte ale relațiilor UE-Canada,

11. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, președinției în exercițiu a UE, Vicepreședintei Comisiei/Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, precum și guvernului canadian.

 

Aviz juridic - Politica de confidențialitate