Fælles beslutningsforslag - RC-B7-0238/2010/REV1Fælles beslutningsforslag
RC-B7-0238/2010/REV1

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5,
til erstatning af beslutningsforslag af:
PPE (B7-0238/2010)
S&D (B7-0239/2010)
ALDE (B7-0240/2010)
GUE/NGL (B7-0241/2010)
om et generelt forbud mod anvendelse af cyanidteknologi i minedrift inden for EU
János Áder, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Zuzana Roithova, Alajos Mészáros
for PPE-Gruppen
Daciana Sarbu, Kriton Arsenis, Csaba Tabajdi
for S&D-Gruppen
Chris Davies, Renate Weber
for ALDE-Gruppen
Michail Tremopoulos
for Verts/ALE-Gruppen
Edvard Kožunšnik
for ECR-Gruppen
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Joao Ferreira, Jiri Mastalka, Nikolaos Chountis
for GUE/NGL-Gruppen

28.4.2010


Procedure : 2010/2593(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B7-0238/2010
Indgivne tekster :
RC-B7-0238/2010
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: