Fælles beslutningsforslag - RC-B7-0238/2010/REV1Fælles beslutningsforslag
RC-B7-0238/2010/REV1

  FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
  jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5,
  til erstatning af beslutningsforslag af:
  PPE (B7-0238/2010)
  S&D (B7-0239/2010)
  ALDE (B7-0240/2010)
  GUE/NGL (B7-0241/2010)
  om et generelt forbud mod anvendelse af cyanidteknologi i minedrift inden for EU
  János Áder, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Zuzana Roithova, Alajos Mészáros
  for PPE-Gruppen
  Daciana Sarbu, Kriton Arsenis, Csaba Tabajdi
  for S&D-Gruppen
  Chris Davies, Renate Weber
  for ALDE-Gruppen
  Michail Tremopoulos
  for Verts/ALE-Gruppen
  Edvard Kožunšnik
  for ECR-Gruppen
  Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Joao Ferreira, Jiri Mastalka, Nikolaos Chountis
  for GUE/NGL-Gruppen

  28.4.2010


  Procedure : 2010/2593(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  RC-B7-0238/2010
  Indgivne tekster :
  RC-B7-0238/2010
  Forhandlinger :
  Vedtagne tekster :

  Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: