Közös állásfoglalási indítvány - RC-B7-0238/2010/REV1Közös állásfoglalási indítvány
RC-B7-0238/2010/REV1

  KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
  az eljárási szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése alapján
  a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
  PPE (B7-0238/2010)
  S&D (B7-0239/2010)
  ALDE (B7-0240/2010)
  GUE/NGL (B7-0241/2010)
  a cianidos bányászati technológiák általános betiltásáról az Európai Unióban
  János Áder, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Zuzana Roithova, Alajos Mészáros,
  a PPE képviselőcsoport nevében
  Daciana Sarbu, Kriton Arsenis, Csaba Tabajdi,
  az S&D képviselőcsoport nevében
  Chris Davies, Renate Weber,
  az ALDE képviselőcsoport nevében
  Michail Tremopoulos,
  a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
  Edvard Kožunšnik,
  az ECR képviselőcsoport nevében
  Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Joao Ferreira, Jiri Mastalka, Nikolaos Chountis,
  a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

  28.4.2010


  Eljárás : 2010/2593(RSP)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  RC-B7-0238/2010
  Előterjesztett szövegek :
  RC-B7-0238/2010
  Viták :
  Elfogadott szövegek :

  Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: