Közös állásfoglalási indítvány - RC-B7-0238/2010/REV1Közös állásfoglalási indítvány
RC-B7-0238/2010/REV1

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
az eljárási szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése alapján
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
PPE (B7-0238/2010)
S&D (B7-0239/2010)
ALDE (B7-0240/2010)
GUE/NGL (B7-0241/2010)
a cianidos bányászati technológiák általános betiltásáról az Európai Unióban
János Áder, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Zuzana Roithova, Alajos Mészáros,
a PPE képviselőcsoport nevében
Daciana Sarbu, Kriton Arsenis, Csaba Tabajdi,
az S&D képviselőcsoport nevében
Chris Davies, Renate Weber,
az ALDE képviselőcsoport nevében
Michail Tremopoulos,
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Edvard Kožunšnik,
az ECR képviselőcsoport nevében
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Joao Ferreira, Jiri Mastalka, Nikolaos Chountis,
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

28.4.2010


Eljárás : 2010/2593(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
RC-B7-0238/2010
Előterjesztett szövegek :
RC-B7-0238/2010
Viták :
Elfogadott szövegek :

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: