Procedūra : 2010/2593(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : RC-B7-0238/2010

Pateikti tekstai :

RC-B7-0238/2010

Debatai :

Balsavimas :

PV 05/05/2010 - 13.55
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0145

28.4.2010
RC-B7-0238/2010/REV1
BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:
PPE (B7-0238/2010)
S&D (B7-0239/2010)
ALDE (B7-0240/2010)
GUE/NGL (B7-0241/2010)
dėl bendro cianido kasybos technologijų draudimo Europos Sąjungoje
János Áder, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Zuzana Roithova, Alajos Mészáros
PPE frakcijos vardu
Daciana Sarbu, Kriton Arsenis, Csaba Tabajdi
S&D frakcijos vardu
Chris Davies, Renate Weber
ALDE frakcijos vardu
Michail Tremopoulos
Verts/ALE frakcijos vardu
Edvard Kožunšnik
ECR frakcijos vardu
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Joao Ferreira, Jiri Mastalka, Nikolaos Chountis
GUE/NGL frakcijos vardu

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 135kWORD 82k
Teisinė informacija - Privatumo politika