Procedura : 2010/2593(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : RC-B7-0238/2010

Teksty złożone :

RC-B7-0238/2010

Debaty :

Głosowanie :

PV 05/05/2010 - 13.55
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0145

28.4.2010
RC-B7-0238/2010/REV1
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
PPE (B7-0238/2010)
S&D (B7-0239/2010)
ALDE (B7-0240/2010)
GUE/NGL (B7-0241/2010)
w sprawie całkowitego zakazu wykorzystania technologii wydobywczych z zastosowaniem cyjanku w Unii Europejskiej
János Áder, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Zuzana Roithova, Alajos Mészáros
w imieniu grupy politycznej PPE
Daciana Sarbu, Kriton Arsenis, Csaba Tabajdi
w imieniu grupy politycznej S&D
Chris Davies, Renate Weber
w imieniu grupy politycznej ALDE
Michail Tremopoulos
on behalf of the Verts/ALE Group
Edvard Kožunšnik
w imieniu grupy politycznej ECR
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Joao Ferreira, Jiri Mastalka, Nikolaos Chountis
w imieniu grupy politycznej GUE/NGL

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 128kWORD 83k
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności