Propunere comună de rezoluţie - RC-B7-0238/2010/REV1Propunere comună de rezoluţie
RC-B7-0238/2010/REV1

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE
în conformitate cu articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de următoarele grupuri:
PPE (B7-0238/2010)
S&D (B7-0239/2010)
ALDE (B7-0240/2010)
GUE/NGL (B7-0241/2010)
referitoare la interzicerea generală a utilizării tehnologiilor de minerit pe bază de cianuri în Uniunea Europeană
János Áder, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Zuzana Roithova, Alajos Mészáros
în numele Grupului PPE
Daciana Sarbu, Kriton Arsenis, Csaba Tabajdi
în numele Grupului S&D
Chris Davies, Renate Weber
în numele Grupului ALDE
Michail Tremopoulos
în numele Grupului Verts/ALE
Edvard Kožunšnik
în numele Grupului ECR
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Joao Ferreira, Jiri Mastalka, Nikolaos Chountis
în numele Grupului GUE/NGL

28.4.2010


Procedură : 2010/2593(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
RC-B7-0238/2010
Texte depuse :
RC-B7-0238/2010
Dezbateri :
Texte adoptate :

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: